برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

ماه: روز:
نتایج جستجو: 1 تا 6 از 6 نتیجه یافته شده در جستجوی 4ژانویه

4 ژانویه سال 1073

كنفرانس مذهبی معروف به" كنفرانس خلع ید "به ابتكار پاپ گرگوار هفتم روحانی معروف قرن یازدهم میلادی تشكیل شد .در ای كنفرانس كه كلیه ممالك مسیحی مذهب جهان نمایندهای به آن اعزام داشته بودند تصمیم گرفته شد كه از سلاطین و امپراتوران ممالك مسیحی در مورد انتخاب پاپها و كاردینالها و اسقفها و كشیشها خلع ید شود .این خلع ید سبب جنگهای بسیاری بین پاپها و فرمانروایان مسیحی اروپا شد.

4 ژانویه سال 1642

شورش تاریخی مردم لندن پایتخت انگلستان به طرفداری از وكلاص پارلمان آن كشور كه مورد غضب و سوصظن شارل اول پادشاه انگلستان واقع شده بود آغاز گردید و هدف شورشیان دفاع از پارلمان در برابر شارل بود .این شور شبیه جنگها داخلی انگلستان در قرن هفدهم منجر شد كه پایان آن اعدام شارل اول روز 9 فوریه 1649 میلادی بود .به روز 9 فوریه 1649 میلادی مراجعه شود

4 ژانویه سال 1717

اتحاد مثلث سیاسی قرن هجدهم میلادی با عضویت هلند و انگلستان و فرانسه بوجود آمد .این اتحاد ابتدا تنها و عضو داشت .فرانسه و انگلیس به ابتكار یكی از سیاستمداران فرانسه به نام دوبوا روز 10 اكتبر 1716 میلادی در هانور كه مقر فرمانروایی پادشاه انگلستان بود اختلافات خود را حل كردند .و در این روز هلند نیز كه همه جا دنبالهرو انگلستان بود به این قرارداد پیوست .به روز 10 اكتبر 1716 مراجعه شود

4 ژانویه سال 1895

مجمعالجزایر" پسكادور "با به نام دیگرش مجمعالجزایر" پنگو "بعد از ده سال كه در تسخیر سپاهیان فرانسوی بود ،در جنگهای تاریخی چین و ژاپن به تصرف ژاپنیها درآمد .این جزایر كه شامل 64 جزیره كوچك و بزرگ است و مجموعاش 129 كیلومتر مربع مساحت دارد 50 ،سال در تصرف ژاپن بود و روز 28 اوت 1945 به تصرف چینیها درآمد .به روز 11 ژوییه 1885 و 28 اوت 1945 مراجعه شود

4 ژانویه سال 1948

سرزمین" برمه "به استقلال رسید .برمه یكی از ممالك مه منطقه آسیایی جنوب شرقی بود و" بریانی "نیز نامیده میشود .این كشور كه از ناحیه جنوب به دریای اندامان محدود است در حدود 678000 كیلومتر مربع مساحت و 24 میلیون نفر جمعیت دارد .پایتخت برمه" رانگون "كه در جنوب آن كشور است در شمار زیباترین شهرهای آسیا محسوب میشود.

4 ژانویه سال 1961

كنفرانس سیاسی" دارالبیضاص "برای ایجاد یك دستهبندی سیاسی آفریقایی ،در این شهر كه در مراكش واقع شده و به آن" كازابلانكا "هم میگویند تشكیل شد .در این كنفرانس كه به ابتكار و توصیه جمال عبدالناصر رییس جمهوری متحده عربی) مصر و سوریه (تشكیل یافت دولتهای مستقل الجزایر - گانا - گینه - مالی - مراكش و جمهوری متحده عربی عضویت داشتند.

تبلیغات اینترنتی
 


امروز:   عکس روز  |  استخاره با قرآن  |  سرمایه  |  روزنامه ها  |  آب و هوا  |  اخبار

   
ماه: روز:
 

© 2007 - 2022 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی