برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

ماه: روز:
نتایج جستجو: 1 تا 6 از 6 نتیجه یافته شده در جستجوی 8ژانویه

8 ژانویه سال 1556

"فیلیپ دوم "پادشاه معروف اسپانیا در زمان حیات پدرش شارل پنجم معروف به" شارلكن"به سلطنت رسید .شارلكن در این روز اسپانیا - آمریكا و ایتالیا را كه جزص متصرفات او بود به فرزندش فیلیپ دوم واگذار كرد .و قبلاش نیز هلند و قسمت دیگری از ایتالیا را به او داده بود .باقیمانده متصرفات شارلكن به برادر او به نام فردیناند واگذار گردید .به روز 30 ژانویه 1527 و 1 دسامبر 1598 مراجعه شود

8 ژانویه سال 1708

حمله بزرگ سپاهیان سوئدی به فرمان شارل دوازدهم پادشاه شجاع سوئد به روسیه آغاز شد و در این حمله 33 هزار جنگاور سوئدی شركت داشتند .چون پطر كبیر پادشاه روسیه آماده جنگ نبود تقاضای صلح كرد ولی شارل قبول نكرد .پطر كبیر به داخله روسیه پناه برد و چون سوئدیها به روسیه پاگذاشتند بر آنان تاختند و همه را از بین بردند .به روز 9 اكتبر 1708 و 8 ژوییه 1709 مراجعه شود

8 ژانویه سال 1767

"سن ژوست "یكی از سران برجسته انقلاب كبیر فرانسه در قرن هجدهم میلادی در شهر" دسیز "قدم به عرصه وجود گراشت وی پس از پایان تحصیلات خود به مشاغل مختلف دست زد و چون قوه نطق و بیان داشت در جریان انتخابات مجلس ملی در زمان لویی شانزدهم به وكالت انتخاب شد و بعد رفته رفته جزو سران انقلاب گردید و روز 27 ژوییه 1794 میلادی همراه با روبسپیر اعدام شد .به روز 27 ژوییه 1794 میلادی مراجعه شود

8 ژانویه سال 1899

"روبرت بونسن "یكی از معروفترین علمای شیمی و فیزیك آلمان در قرن نوزدهم میلادی ،بعد از 88 سال زندگی ،در حالی كه سرگرم تحقیق در یكی از پروژههای خود بود سكته كرد و به درود حیات گفت" .روبرت بونس "روز 22 ژوئن 1811 میلادی در" گوتینگن "قدم به عرصه وجود گذاشته بود .اختراع كالری متر شیشهای و نوعی پیل الكتریسیته ،از آثار اوست .به روز 22 ژوئن 1811 مراجعه شود

8 ژانویه سال 1942

آخرین حمله بزرگ عمومی سپاهیان آلمانی در شمال آفریقا از" سیرنائیك "علیه ارتش هشتم انگلستان كه ماصمور دفاع از مصر بود آغاز شد .در این حمله بزرگ فیلد مارشال لومل سردار آلمان با استفاده از همه امكانات جنگی خود همه جا انگلیسیها را شكست داد و تا العلمین پیش رفت .از روز 23 اكتبر همان سال حمله ارتش ششم انگلیس علیه رومل از العلمین شروع شد .به روز 23 اكتبر 1942 مراجعه شود

8 ژانویه سال 363

دومین دوره جنگهای تاریخی میان امپراتوری روم و دولت شاهنشاهی ایران در زمان سلطنت ساسانیان با پیروزی درخشان سپاهیان ساسانی به پایان رسید .این جنگها از روز 21 آوریل 259 میلادی با حمله" شاپور دوم - شاپور ذوالاكتاف "به متصرفات روم آغاز شده بود .در جریان جنگ" ژولین - ژولیانوس "امپراتور روم كه حریف شاهنشاه ایران بود به قتل رسید .به روز 12 آوریل 259 مراجعه شود

تبلیغات اینترنتی
 


امروز:   عکس روز  |  استخاره با قرآن  |  سرمایه  |  روزنامه ها  |  آب و هوا  |  اخبار

   
ماه: روز:
 

© 2007 - 2022 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی