برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

ماه: روز:
نتایج جستجو: 1 تا 8 از 8 نتیجه یافته شده در جستجوی 1اکتبر

1 اکتبر سال 331 قبل از میلاد

نبرد تاریخی میان اسكندر مقدونی فاتح یونان و داریوش سوم .آخرین شاهنشاه هخامنشی ایران در دشت مسطح" گوگامل "كه در منطقه" اربیل "واقع شده بود اتفاق افتاد .در این جنگ با وجود برتری قوای داریوش سوم بر اسكندر معهذا نیروی هخامنشی تار و مار شد و داریوش فرار كرد .پس از این پیروزی بود كه اسكندر مقدونی به" پادشاه آسیا "ملقب شد.

1 اکتبر سال 1553

ماری اول ،ملكه مقدر و خونخوار انگلستان كه در تاریخ از او به عنوان" ماری تودور "یاد شده است .با تشریفاتی خاص تاجگذاری كرد و سلطنت 5 ساله خود را كه تواصم با خونریزیهای فراوان بود آغاز كرد .وی اولین دختر هانری هشتم محسوب میشد .ماری" تودور "روز 4 ژوییه 1558 مراجعه شود به روز 4 ژوییه 1558 مراجعه شود

1 اکتبر سال 1596

"میشل رومانوف "سر سلسله سلاطین معروف به" رومانوفها "در امپراتوری روسیه تزاری ،در" مسكو "متولد شد .وی خواهر زاده ایوان چهارم معروف به" ایوان وحشتناك "بود و روز 2 مه 1613 میلادی پس از یك دوران بحران 15 ساله در سیاست روسیه به سلطنت رسید .زندگی و سلطنت میشل رومانوف تا روز 17 اوت 1645 میلادی طول كشید .به روز 17 اوت 1645 مراجعه شود

1 اکتبر سال 1807

"رابرت ادوارد - لی "سردار معروف ایالات متحده آمریكا در" استراتفورد "قدم به عرصه وجود گذاشت .وی پس از تحصیلات مقدماتی به خدمت ارتش پیوست و درجات نظامی را تا ژنرالی پیمود .در جریان جنگهای ایالات شمالی و جنوبی بر سر بردهداری" لی "سردار سپاه جنوبیها بود كه موافق بردهداری بودند ولی در سال 1865 میلادی شكست خورد و تسلیم ژنرال" گرانت "شد .به روز 25 دسامبر 1870 مراجعه شود

1 اکتبر سال 1850

"لویی فیلیپ "پادشاه فرانسه ،پس از 77 سال زندگی در" كلرمون "انگلستان دیده از جهان فرو بست .این مرد كه روز 9 اوت 1830 میلادی به دعوت و به خواهش مردم فرانسه بعد از شارل دهم ،سلطنت را قبول كرده بود ،به علت آغاز دیكتاتوری با قیام مردم روبرو شد و روز 24 فوریه 1848 میلادی بعد از 18 سال سلطنت استعفا داد و به انگلستان گریخت وی روز 10 دسامبر 1773 میلادی در پاریس متولد شده بود.

1 اکتبر سال 1923

اولین حكومت رودزیای جنوبی زمام امور آن سرزمین را بدست گرفت .از روز 4 دسامبر 1894 میلادی كه رودزیا بعد از قتل عام عده زیادی از سكنه سیاهپوست آن سرزمین به دستور" سیسیل رودز "افسر انگلیسی به تصرف انگلیسیها درآمد ،تا این روز رودزیا توسط كمپانی آفریقای جنوبی انگلیس اداره میشد .حكومتی كه در این روز در رودزیا روی كار آمد استقلال داخلی داشت .به روز 7 مه 1888 مراجعه شود

1 اکتبر سال 1960

كشور نیجریه ،پرجمعیتترین ممالك آفریقا كه جزص مستعمرات انگلستان بود استقلال كامل یافت .نیجریه در مغرب آفریقا در ساحل خلیج گینه) اقیانوس اطلس جنوبی (قرار گرفته و پایتخت آن) لاگوس (نام دارد .این سرزمین كه امروزه با حكومت جمهوری اداره میشود 877/000 كیلومتر مربع مساحت و در حدود 40 میلیون نفر جمعیت دارد .به روز 1 ژانویه 1914 مراجعه شود

1 اکتبر سال 1965

پرتلفاتترین كودتای قرن بیستم در اندونزی اتفاق افتاد و در جریان این كودتا چه در زمان بحران و چه در ماجراهای بعد از آن مجموعاش 700 هزار نفر به قتل رسیدند .رهبر اصلی كودتا" آیدیت "رهبر حزب كمونیست اندونزی بود كه خود پس از شكست كودتا گریخت ولی بعد كشته شد .كودتای اندونزی كه توسط كمونیستها ترتیب داده شده بود توسط ژنرالهای ارتش كه مخالف كمونیسم بودند شكست خورد.

تبلیغات اینترنتی
 


امروز:   عکس روز  |  استخاره با قرآن  |  سرمایه  |  روزنامه ها  |  آب و هوا  |  اخبار

   
ماه: روز:
 

© 2007 - 2021 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی