برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

ماه: روز:
نتایج جستجو: 1 تا 6 از 6 نتیجه یافته شده در جستجوی 17اکتبر

17 اکتبر سال 1565

مجمعالجزایر فیلیپین ،بعد از 44 سال كه از تاریخ پیدایش و كشف آن توسط" فرناندو - ماژلان "دریانورد معروف سپری میشد ،رسماش ضمیمه متصرفات آسیایی اسپانیا گردید و به این ترتیب دوران سلطه 333 ساله اسپانیا بر فیلیپین آغاز شد .فیلیپین كه روز 6 اوت 1521 كشف شده بود ،روز 10 دسامبر 1898 میلادی به دولت آمریكا واگذار گردید .به روز 4 ژوییه 1946 مراجعه شود

17 اکتبر سال 1663

"اوژن دوساووا "یكی از سرداران و فرماندهان بزرگ اروپا در قرون هفدهم و هجدهم میلادی در" پاریس "متولد شد .وی اصلاش فرانسوی بود ولی به سبب پول زیادی كه) امپراتور آلمان (به او داد ،به وطن خود خیانت كرد و در جنگهای اتحاد كبیر اروپا علیه لویی چهاردهم ،فرماندهی سپاهیان امپراتور آلمان را به عهده گرفت .وی روز 1 ژوئن 1736 وفات یافت .به روز 1 ژوئن 1736 مراجعه شود

17 اکتبر سال 1777

پیروزی بزرگ و تاریخی" ساراتوگا "در جریان جنگهای استقلال آمریكا ،نصیب نیروهای استقلال طلب آمریكایی شد بورگوین و یك سپاه بزرگ انگلیسی به فرماندهی ژنرال انگلیسی تسلیم نیروهای ژنرال جورج واشنگتن سردار آمریكایی شد .قبل از این پیروزی ،واشنگتن دوبار ،برای تصرف فیلادلفی از انگلیسیها شكست خورده بود و با این پیروزی ،شكستهای قبلی او جبران شد.

17 اکتبر سال 1797

دولت جمهوری ونیز ،كه یكی از معتبرترین و قدیمیترین ممالك ساحل مدیترانه محسوب میشود ،منقرض شد و اداره امور آن به امپراتور اتریش فرانسوای اول واگذا شد .به این ترتیب این واقعه به انتقام شركت مردم ونیز در جنگهای ناپلئون بناپارت و اتریش به نفع اتریش ،هنگام منفع قرارداد معروف كامپو فورمیو كه در این روز صورت گرفت و نیز به خاطر قتل عامی مجروحین فرانسوی در روز 31 مارس 1797 انجام شد.

17 اکتبر سال 1836

جنگ چهارساله" شیلی "با" پرو "دو كشور آمریكای جنوبی آغاز شد .تاریخ آمریكای لاتین ،این جنگ به نام" جنگهای اول تاكنا و آریكا "معروف است .علت این جنگ آن بود كه شیلی بعد از اعلام استقلال در 24 نوامبر 1818 میلادی مدعی مالكیت دو ایلات" تاكنا - و - آریكا "شد .نتیجه جنگ اولین" پرو و شیلی "پیروزی سپاهیان شیلی روز 1 فوریه 1839 انجام شد .به روز 1 فوریه 1839 مراجعه شود

17 اکتبر سال 1918

"بروكسل پایتخت بلژیك ،در جریان جنگهای بینالمللی اول به تصرف نیروهای متفقین درآمد و این آخرین شهر مهمی بود كه در جریان آن جنگ "مهم مهم 4 ساله از طرف نیروهای متفقین آزاد میشد .آلمانیها برای دفاع از بروكسل از كلیه امكانات جنگی خود استفاده كرده بودند ولی به سبب موقعیت خاص نظامی كه انگلیسیها و فرانسویها داشتند .در این روز شكست با آلمانیها شد و بروكسل توسط متفقین تسخیر شد.

تبلیغات اینترنتی
 


امروز:   عکس روز  |  استخاره با قرآن  |  سرمایه  |  روزنامه ها  |  آب و هوا  |  اخبار

   
ماه: روز:
 

© 2007 - 2022 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی