برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

ماه: روز:
نتایج جستجو: 1 تا 9 از 9 نتیجه یافته شده در جستجوی 20اکتبر

20 اکتبر سال 1020

اولین پارلمان جهان در ایسلند ،شمالیترین ممالك مستقل امروز اروپا تاصسیس شده و چندی قبل مراسم با شكوهی به عنوان هزارمین سال تاصسیس این پارلمان در ایسلند و بعضی ممالك اروپایی انجام شد .این مجلس كه نمایندگان آن توسط مردم و به وسیله راصیگیری انتخاب شد بودند ،وظیفه داشت كه به دولت كمك فكری دهد و در حقیقت میتوان گفت اولین مجلس دنیا ،منتها سمت سمت مشورت با دولت را داشت.

20 اکتبر سال 1719

"گوترید - آخنوال "پروفسور ریاضیات و فیلسوف و متفكر معروف آلمان در قرن هجدهم ،در شهری به نام" الینگ "قدم به عرصه وجود گذاشت .وی دل فلسفه و قوانین فلسفی مطالعات زیادی داشت و برای اولین بار بود كه علم آمار را بنیان گذاشت .پروفسور" گوترید - آخنوال "روز 1 مه 1771 میلادی در 52 سالگی بدرود حیات گفت .به روز 1 مه 1771 مراجعه شود

20 اکتبر سال 1790

بزرگترین پیروزی در جنگ سه امپراتوری" روسیه و عثمانی و اتریش "نصیب سپاهیان متحد دو كشور عثمانی و اتریش شد .این پیروزی ،در جنگ معروف به" اسمعیل "عاید شد و در تصرف این شهر كه عثمانیها به سختی از آن دفاع میكردند ،روسها سهم بیشتری داشتند .در جریان این جنگ 26 هزار نفر از سپاهیان عثمانی كشته شدند و معبر مهم سوقالجیشی رود دانوب به تصرف روسها درآمد.

20 اکتبر سال 1814

كنگره تاریخی" وین "در پایتخت اتریش ،برای رسیدگی به كار فرانسه با عضویت كلیه ممالكی كه در اتحادیههای مختلف نظامی و سیاسی علیه ناپلئون بناپارت امپراتور فرانسه وارد شده بودند افتتاح شد .گرچه" تالیران "سیاستمدار فرانسوی به ناپلئون خیانت كرد ولی در كنگره وین خدمات زیادی به فرانسه كرد .كار این كنگره كه در خلال آن حكومت معروف 100" روزه ناپلئون "اتفاق افتاد ،تا 9 ژوئن 1815 طول كشید.

20 اکتبر سال 1827

جنگ تاریخی دریایی" ناوارون "در خلیج كوچكی به همین نام در دریای" ایونی "بین ناوگان جنگی چهار كشور یعنی عثمانی از یكسو و ممالك متحد روسیه - فرانسه و انگلستان ،از سوی دیگر آغاز شد .در این جنگ 26 كشتی دول متحد با 1300 توپ به ناوگان عثمانی حمله كردند و پس از غرق 60 كشتی ترك با 6 هزار نفر از ملوانان آن ،جنگ به نفع دول متحد كه به نفع یونان وارد كارزار شده بودند ،پایان یافت.

20 اکتبر سال 1877

"ژرژ ساند "نویسنده و ادیبه معروف فرانسه در قرن نوزدهم میلادی بعد از 73 سال زندگی بدرود حیات گفت .او ،به روز 13 آوریل 1804 میلادی در پاریس ،در یك خانواده اشرافی متولد شد و به سال 1832 در 28 سالگی به ادبیات روی آورد و اولین كتاب او) ایندیانا (بود .او با بعضی از مشاهیر ادبی و هنری زمان خود از جمله" فردریك شوپن "پیانیست لهستانی روابطی داشت .به روز 13 آوریل 1804 مراجعه شود

20 اکتبر سال 1914

جنگهای یك ماهه" دونكرك "برای تصرف این بندر كه در شمال فرانسه قرار دارد آغاز شد .در این جنگ آلمانیها كه از ابتدای جنگ بینالملل اول تا آن روز در كلیه جبههها فاتح بودند ،با ارتش متحد فرانسه و انگلستان روبرو بودند و فرماندهی متفقین با ژنرال فوش بود .با وجود تلاش فراوان آلمانیها ،بعد از یك ماه كشت و كشتار جنگ بینتیجه پایان یافت .به روز 17 نوامبر 1914 مراجعه شود

20 اکتبر سال 1947

پرچم) ،سازمان ملل متحد (بوجود آمد و ایجاد این پرچم كه در مورد رنگ و طرح آن بیش از دو سال نمایندگان مختلف ملل متحد مذاكره كرده بودند ،به پیشنهاد نمایندگان انگلستان و آمریكا كه بنیانگذار اصلی این سازمان بودند صورت گرفت .بیرق رسمی سازمان ملل متحد كه در حقیقت یك بیرق بینالمللی است ،دارای زمینه آبی آسمانی بوده و آرم سازمان ملل متحد با رنگ سفید وسط آن قرار دارد.

20 اکتبر سال 1960

"هربرت هوور "سیاستمدار بزرگ و سی و یكمین رییس جمهوری ایالات متحده آمریكا بعد از 86 سال زندگی ،چشم از جهان فرو بست .وی روز 10 اوت 1874 میلادی در" وست برنج "متولد شده و در سال 1929 میلادی از طرف حزب" جمهوریخواه "به ریاست جمهوری رسید و دوران ریاستش 4 سال كشید .سد بزرگ هوور به روی رود كلرادو به نام اوست .رییس جمهور كواكر هربرت هوور در تاریخ آمریكا به نام معروف است.

تبلیغات اینترنتی
 


امروز:   استخاره با قرآن  |  عکس روز  |  روزنامه ها  |  آب و هوا  |  سرمایه  |  اخبار

   
ماه: روز:
 

© 2007 - 2018 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی