برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

ماه: روز:
نتایج جستجو: 1 تا 8 از 8 نتیجه یافته شده در جستجوی 21اکتبر

21 اکتبر سال 1544

"توركواتو - تاسو "نویسنده و شاعر بزرگ دوران رنسانس در ایتالیا ،در شهر" سورنت "متولد شد .این ادیب نامور كه او را اكثراش" تاس "مینامند ،تاریخ مفصل جنگهای صلیبی را به صورت شعر در آورد و از این لحاظ شبیه فردوسی است كه شاهنامه پادشاهان ایران را سرود" .توركواتو - تاسو "روز 5 ژانویه 1595 میلادی به درود حیات گفت.

21 اکتبر سال 1680

"پیترللی "نقاش و پرترهساز بزرگ آلمانی كه به سبب اقامت طولانیش در انگلستان او را انگلیسی نیز میدانند .بعد از 62 سال زندگی دیده از جهان فرو بست" .للی "كه به سبب سر خدمات ارزندهاش به هنر نقاشی در انگلستان به لقب مفتخر شد ،روز 25 مارس 1618 میلادی در" سوئست "واقع در" وستفالیا "متولد شده بود .از مهمترین آثار او" نقاش پیر "را میتوان نام برد.

21 اکتبر سال 1740

"ماری ترز "نامدارترین و محبوبترین ملكههای امپراتوری اتریش بعد از مرگ پدرش شارل ششم آغاز شد و در این زمان وی 23 ،ساله بود .ماری ترز ،روز 14 اوت 1717 میلادی در وین قدم به عرصه وجود گذاشت بود .وی در طول 40 سال سلطنت خود خدمات زیادی به ملت خویش كرد و روز 29 نوامبر 1780 جان سپرد .به روز 14 اوت 1717 و 29 نوامبر 1780 مراجعه شود

21 اکتبر سال 1790

"آلفونس - لوئی - دولامارتین "نویسنده و شاعر و سیاستمدار بزرگ فرانسوی در شهر زیبای" ماكون "قدم به عرصه وجود گذاشت .پس از تحصیلات سفری به ایتالیا رفت و دلباخته دختر جوانی به نام" گرازیلا "شد و بعدها اولین اثر خود را به نام" گرازیلا "به یاد این عشق نوشت .از مهمترین آثار لامارتین" سائل - تفكرات شاعرانه - سنگتراش سن پوان و ترانههای دل "را باید نام برد .وی روز 28 فوریه 1869 میلادی مرد.

21 اکتبر سال 1805

ترافالگار دریاسالار بزرگ و فرمانده معروف ناوگان انگلیسی یعنی" نسلون "در پایان جنگ دریایی ترافالگار به قتل رسید و در این زمان از عمر او 47 سال گذشته بود .دریاسالار" هوراشیو نلسون "روز 26 سپتامبر 1758 میلادی در لندن قدم به عرصه وجود گذاشته بود .نسلوسن در جنگ ترافالگار با ویلنو دریاسالار فرانسوی و گراوینا دریاسالار اسپانیایی روبرو بود .به روز 26 سپتامبر 1758 مراجعه شود

21 اکتبر سال 1861

جنگ تاریخی ممالك متحده اروپایی و كشور مكزیك با اعلان جنگ ناپلئون سوم امپراتور فرانسه به مردم مكزیك آغاز شود علت این جنگ ،سوص قصدی بود كه در مكزیك نسبت به سفیر فرانسه شده بود .در این جنگ دولتهای اسپانیا و انگلستان با فرانسه متحد بودند ولی دوران این اتحاد به زودی تمام شد و از روز 8 دسامبر 1861 جنگ 5 ساله مكزیك و فرانسه آغاز شد .به روز 20 فوریه 1866 مراجعه شود

21 اکتبر سال 1879

سفر 5 ساله" استانلی "جهانگرد بزرگ و مكتشف معروف انگلیسی در سواحل غربی و نواحی رود مصب رود كنگو پایان یافت .استانلی ،كه روز 8 مه 1874 میلادی ،برای بار دوم به آفریقا سفر كد .هدفش تعیین سرچشمهها و پایابهای رودهایی بود كه در نواحی غربی آفریقا جاری بودند .تحقیقات استانلی راهنمای بعدی دول اروپا در تصرف و بهرهبرداری مناطق مختلف آفریقا بود .به روز 8 مه 1874 مراجعه شود به روز 8 مه 1874 مراجعه شود

21 اکتبر سال 1937

مادرید ،پایتخت اسپانیا ،كه در آن زمان مركز حكومت جمهوریخواهان آن كشور محسوب میشد ،به محاصره نیروهای سلطنت طلب اسپانیا درآمد .در این عملیات رهبری نیروی سلطنت طلب با ژنرال" فرانسیسكو فرانكو "بود كه قدرت زیادی در طرح نقشههای جنگی داشت .این محاصره روز 6 نوامبر 1937 یا پیروزی ژنرال فرانكو پایان یافت .به روز 17 ژوییه 1937 مراجعه شود

تبلیغات اینترنتی
 


امروز:   عکس روز  |  استخاره با قرآن  |  سرمایه  |  روزنامه ها  |  آب و هوا  |  اخبار

   
ماه: روز:
 

© 2007 - 2021 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی