برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

ماه: روز:
نتایج جستجو: 1 تا 6 از 6 نتیجه یافته شده در جستجوی 23اکتبر

23 اکتبر سال 1386

دانشگاه" هایدلبرگ "یكی از قدیمیترین دانشگاههای جهان و اروپا و آلمان در شهر صنعتی و معروف هایدلبرگ تاصسیس شد .این دانشگاه را دو برادر ثروتمند كه پیمان بسته بودند برای توسعه علم و صنعت در شهرشان یك دانشگاه بسازند ،احداث كردند و این دو برادر ،یكی" بتمان رایزلون "و دیگری" كلود رایزلون "نام داشتند .دانشگاه هایدلبرگ با كمال قدرت هنوز هم به كار مشغول است.

23 اکتبر سال 1786

"شیل "شیمیدان معروف سوئدی و یكی از برجستهترین علمای این علم در قرن هجدهم میلادی ،پس از 44 سال زندگی بدرود حیات گفت" .شیل "روز 8 فوریه 1742 میلادی ،در" استكهلم "پایتخت سوئد متولد شده بود .وی در عصر طلایی شیمی میزیست و با پریستلی شیمیدان انگلیسی معاصر بود .شیل ،روز 13 اكتبر 1772 میلادی گاز كلر را كشف كرد .به روز 8 فوریه 1742 مراجعه شود

23 اکتبر سال 1817

"پیر لاروس "ادیب و محقق مشهور قرن نوزدهم میلادی در" توسی "قدم به عرصه وجود گذاشت .تا پانزده سالگی در كارگاه پدرش ،نعلبندی میكرد و در ضمن درس میخواند .از همین موقع به فكر ایجاد یك كتاب لغت افتاد و در این كار آن قدر پافشاری كرد تا سرانجام فرهنگ بزرگ لغت" لاروس "را تدوین نمود .وی روز 3 ژانویه 1875 میلادی درگذشت .به روز 3 ژانویه 1875 مراجعه شود

23 اکتبر سال 1908

سلطنت رسمی" فردیناند اول "پادشاه بلغارستان بر آن كشور آغاز شد و در این زمان فردیناند اول "كه روز 22 ژانویه 1861 میلادی در" وین "متولد شده بود 47 ،سال داشت ،این پادشاه و در سال 1878 میلادی به عنوان" پرنس "بلغارستان كه تحت تسلط امپراتوری عثمانی اداره میشد انتخاب شده بود .وی روز 5 اكتبر 1918 میلادی از سلطنت كناره گرفت .به روز 31 دسامبر 1948 مراجعه شود

23 اکتبر سال 1942

نبرد تاریخی" العلمین "در جریان پیكارهای خونین جنگ دوم جهانی در شمال آفریقا آغاز شد .در این نبرد دو نیروی آلمانی و انگلیسی با یكدیگر روبرو بودند .سرداری سپاه آلمان با فیلد مارشال" اروین رومل "و سرداری سپاه بریتانیا كبیر با فیلد مارشال" مونتگمری "بود .جنگ با حمله انگلیسیها در" العلمین مصر "آغاز و به شكست قطعی آلمانیها تمام شد .به روز 26 مه 1944 مراجعه شود

23 اکتبر سال 1956

"سازمان بینالمللی اتم "بوجود آمد و هشتاد و دو كشور جهان كه اكثر آنها عضویت سازمان ملل متحد را نیز داشتند ،تاصسیس این سازمان را تصویب كردند .در این روز مذاكراتی كه از مدتها قبل برای پیدا كردن راهی برای پیشرفت استفاده از انرژی اتمی در راه صلح در نیویورك بندر معروف آمریكا جریان داشت ،منجر به تاصسیس این سازمان بینالمللی گردید .كشور ایران نیز عضویت این سازمان را دارد.

تبلیغات اینترنتی
 


امروز:   عکس روز  |  استخاره با قرآن  |  سرمایه  |  روزنامه ها  |  آب و هوا  |  اخبار

   
ماه: روز:
 

© 2007 - 2021 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی