برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

ماه: روز:
نتایج جستجو: 1 تا 10 از 10 نتیجه یافته شده در جستجوی 27اکتبر

27 اکتبر سال 101 قبل از میلاد

"ژول سزار "یكی از مقتدرترین سرداران روم قدیم كه بعدها به امپراتوری آن كشور پهناور رسید ،چشم به جهان باز كرد" .ژول سزار "در جوانی به ارتش پیوست و بعد از پیروزی در جنگهای متعدد ،قدرت فراوان یافت و بعد از ایجاد اولین اتحادیه مثلث با كراسوس و پومیه و از میان بردن آن دو ،به امپراتوری رسید و روز 15 مارس 44 قبل از میلاد در مجلس سنا كشته شد .به روز 6 سپتامبر 48 قبل از میلاد مراجعه شود

27 اکتبر سال 1700

جنگ معروف 21" ساله "كه به جنگ" بالتیك "نیز معروف است ،با حمله" پطر كبیر "امپراتور بزرگ و شجاع روسیه تزاری آغاز شد .در این جنگ كه تا روز 30 اوت 1721 میلادی به طول انجامید حریف پطر كبیر ،سپاهیان كار آزموده سوئدی بودند .با وجود پیروزیهای مكرر سوئدیها در سالهای اولیه جنگ ،پیروزی نهایی با روسیه و پطر كبیر بود .به روز 30 اوت 1721 مراجعه شود

27 اکتبر سال 1789

جنگ هلند و اتریش كه بر سر مسائل مذهبی آغاز شده بود ،با شكست نیروهای اتریش پایان یافت و شورشیان هلندی كه برای خودمختاری میجنگیدند ،پس از غلبه بر ژوزف دوم امپراتور اتریش استقلال خویش را اعلان كردند .اما بعد از مرگ ژوف" لئوپولد "آزادیهای گذشته هلند را به آنان داد و دوباره هلندیها جزص ملل اتریش شدند .به روز 6 ژانویه 1789 و 15 اوت 1790 مراجعه شود

27 اکتبر سال 1791

"فلیكس ساوارت "پزشك و فیزیكدان معروف فرانسوی ،در قرن نوزدهم میلادی در" مزلر "قدم به عرصه وجود گذاشت .وی بعد از اتمام تحصیلات خود متدها جراح و پزشك ارتش بود .سپس به مطالعات فیزیكی پرداخت و تحقیقات ارزشمندی درباره صورت انجام داد .او مخترع چرخ دندانهدار است كه به نام خود او معروف شد .مرگ او روز 28 نوامبر 1841 اتفاق افتاد .به روز 28 نوامبر 1841 مراجعه شود

27 اکتبر سال 1806

"برلین "پایتخت با عظمت" پروس "در جریان دومین دوره جنگهای" پروس و فرانسه "به تصرف سپاهیان ناپلئون بناپارت درآمد و هنگامی كه ناپلئون سواره در خیابانهای برلین به گردش درآمد ،مردم برلین به احترام به او سلام میدادند و با وجودی كه فردریك گیوم سوم قصد صلح داشت معهذا به علت سنگینی شرایط ناپلئون ،صلح نشد .به روز 15 اكتبر و 7 و 8 نوامبر 1806 مراجعه شود

27 اکتبر سال 1862

"شارل - نسلرود "سیاستمدار معروف روسیه در قرون هجدهم و نوزدهم میلادی .بعد از 82 سال زندگی ،بدرود حیات گفت" شارل - ربورت - كنت - دونسلرود "كه از خانوادههای اشراف وی امپراتوری روسیه بود روز 30 ژوئن 1780 میلادی در" لیسیون "متولد شده بود .وی نماینده روسیه در كنگره وین و مسئول امور خارجی آلكساندر اول و نیكلای اول ،امپراتوران روسیه بود .به روز 30 ژوئن 1780 مراجعه شود

27 اکتبر سال 1875

"ادوارد - موریكه "یكی از برجستهترین شعرا و نویسندگان قرن نوزدهم میلادی آلمان پس از 71 سل زندگی ،بدرود حیات گفت" .ادوارد - موریكه "كه او را آخرین نماینده سبك رمانتیسم در ادبیات میدانند ،روز 5 مه 1804 میلادی در" پوتسدام "متولد شده بود .از مهمترین آثار" موریكه "كتابهای" پرگر - نیافولتون نقاش و سفر موتوزارت به پراگ "را باید نام برد.

27 اکتبر سال 1907

"سر ویلیام تومسون "فیزیسین معروف و دانشمند بزرگ نوزدهم میلادی انگلستان كه به او" لرد كلوین "هم میگفتند ،پس از 83 سال زندگی بدرود حیات گفت .سر ویلیام ،روز 4 مارس 1824 میلادی در خانوادهای قدیمی از اشراف" بلفاست "متولد شده بود .از بزرگترین خدمات وی به بشریت ،اختراع" تلگراف زیردریایی "را باید نام برد .به روز 4 مارس 1924 مراجعه شود

27 اکتبر سال 1946

چهارمین دوره جمهوری فرانسه طبق قانون اساسی آن كشور كه بعد از جنگ دوم جهانی تدوین شده بود ،آغاز شد .سومین جمهوری فرانسه با حمله آلمان نازی به فرانسه در 10 ماه مه 1930 میلادی به پایان رسیده بود و در دوران اشغال فرانسه بدست نازیها ،فرانسه حكومتی نداشت ،دوره چهارم با كودتای ژنرال دوگل در سال 1958 میلادی به پایان رسید و دوره پنجم جمهوری در فرانسه آغاز گردید.

27 اکتبر سال 1958

انقلاب تاریخی و بدون خونریزی پاكستان در آن كشور اتفاق افتاد و یكی از افسران عالیرتبه ارتش پاكستان به نام" ایوب خان "به ریاست جمهوری پاكستان رسید .وی كه تحصیلات خود را در دانشگاه اسلامی علیگر هندوستان و تحصیلات نظامی را در دانشكده" ساند هورست "طی كرده است امروزه درجه" فیلد مارشالی "ارتش پاكستان را دارد .ایوبخان در سال 1969 میلادی استعفا داد.

تبلیغات اینترنتی
 


امروز:   عکس روز  |  استخاره با قرآن  |  روزنامه ها  |  آب و هوا  |  سرمایه  |  اخبار

   
ماه: روز:
 

© 2007 - 2019 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی