برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

ماه: روز:
نتایج جستجو: 1 تا 9 از 9 نتیجه یافته شده در جستجوی 28اکتبر

28 اکتبر سال 1492

"كوبا "یكی از مهمترین ممالك امروزی نیمكره غربی در جریان اولین سفر كریستفكلمب دریانورد معروف قرون پانزدهم و شانزدهم میلادی كشف شد .كوبا جزیرهای است در دریای كاراییب كه تا قبل از این كه روز 20 مه 1902 میلادی به استقلال برسد .ممالك متعددی بر آن حكومت كردند .كوبا پس از كشف ،جزص مستعمرات آمریكایی اسپانیا درآمد .به روز 10 دسامبر 1898 مراجعه شود

28 اکتبر سال 1636

دانشگاه معروف هاروارد ،یكی از بزرگترین و مهمترین دانشگاههای ایالات متحده آمریكا فعالیتهای فرهنگی ،علمی و تحقیقاتی خود را آغاز كرد .هاروارد كه در نزدیكی بوستون واقع شده ،در ناحیهای به نام" كمبریج "ساخته شد و به سبب آن كه بسیاری از بزرگان سیاست و اقتصاد ایالات متحده آمریكا و جهان ،از فارغالتحصیلان آن بودهاند ،به" دانشگاه رجال "معروفست.

28 اکتبر سال 1793

"الای ویتمن "صنعتگر و مخترع معروف آمریكایی ،ماشین" پنبه پاككنی "را اختراع كرد" .الای ویتمن "فرزند یك پنبهكار ویرجینایی بود و از دوران تحصیل در اندیشه آن بود كه ماشینی برای پاك كردن پنبه بوجود آورد كه به بهترین وجه یاور پنبهكاران باشد .وی در این روز ماشین خود را با كمال موفقیت آزمایش كرد .ماشین او ،بعد از تكمیل توسط سایر مخترعین آمریكایی ،به صورت امروزی درآمد.

28 اکتبر سال 1806

نبرد بزرگ و پر تلفات" پرنزلو "در ناحیهای به همین نام واقع در خاك آلمان میان سپاهیان پروسی كه از جنگ اوسترلیتز فرار كرده بودند ،با سپاهیان پیروز فرانسوی اتفاق افتاد .در این جنگ 16 هزار پروسی به سرداری" هوهن لوهه "از 10 هزار فرانسوی شكست خوردند و علاوه بر 4 هزار نفر پروسی كه كشته شدند 8 ،هزار نفرشان نیز اسیر شدند .و بقیه پروسیها ،به داخله خاك پروس گریختند.

28 اکتبر سال 1886

از مجسمه معروف" آزادی "كه امروزه" سمبل "ایالات متحده آمریكا محسوب میشود ،به طور رسمی پردهبرداری شد .این پردهبرداری توسط" گروور - كلیولند "رییس جمهوری آمریكا صورت گرفت .این مجسمه كه در جزیره" مانهاتان "روبروی نیویورك قرار دارد و با پایه آن (94) متر ارتفاع دارد ،توسط فرانسویان ساخته شده و به خاطر جنگهای استقلال ،به مردم آمریكا هدیه شده است.

28 اکتبر سال 1918

جمهوری مستقل" چكاسلواكی "توسط" توماس گاریك - مازاریك "میهنپرست و آزادیخواه معروف آن كشور كه بعدها به عنوان اولین رییس جمهور چك اسلواكی سوگند یاد كرده ،بوجود آمد .این كشور كه تا قبل از آن مدتها به نام) امپراتوری موراوی - و كشور بوهم (نیز معروف بود امروزه با رژیم كمونیستی اداره میشود .به روز 4 دسامبر 906 و 30 مارس 1526 مراجعه شود

28 اکتبر سال 1922

"رم "پایتخت كشور پادشاهی ایتالیا در قرن بیستم میلادی به اشغال پیراهن سیاهان موسولینی درآمد و به این ترتیب دوران عزت و اعتبار حزب" فاشیست "ایتالیا كه به آن حزب پیراهن سیاهان نیز میگفتند آغاز شد" .بنیتو موسولینی "كه مدت 21 سال با كمال قدرت در ایتالیا حكومت كرد با استفاده از ضعف روحی ویكتور امانوئل سوم پادشاه ایتالیا ،روم را تسخیر كرد .به روز 25 ژوییه 1943 مراجعه شود

28 اکتبر سال 1926

سلطنت" هیرو هیتو "امپراتور فعلی ژاپن آغاز شد .هیروهیتور فرزند" یوشی هیتو "امپراتور آن كشور ،روز 29 آوریل 1901 میلادی در توكیو قدم به عرصه وجود گذاشته بود .بعد از اتمام تحصیلات به تحقیقات علمی و طبیعی پرداخت و در مواقع لازمه نیز به پدرش در امر سلطنت كمك میكرد تا ،در این روز در سن 25 سالگی بعد از مرگ پدرش به سلطنت ژاپن رسید .به روز 29 آوریل 1901 مراجعه شود

28 اکتبر سال 1944

"بلغارستان "یكی از ممالك متحد آلمان در جنگ دوم بینالمللی شرایط تسلیم بلاقید و شرط روسیه شوروی را پذیرفت و به این ترتیب یكی از ممالك دولت آلمان از صحنه عملیات خارج شد .قراردادی كه در این روز بین نماینده دولت بلغارستان و نماینده دولت روسیه شوروی به امضاص رسید ،معین میكرد كه بلغارستان تا پایان جنگ در اختیار روسها باقی بماند .این قرارداد در شهر" مسكو "امضاص شد.

تبلیغات اینترنتی
 


امروز:   استخاره با قرآن  |  عکس روز  |  سرمایه  |  آب و هوا  |  روزنامه ها  |  اخبار

   
ماه: روز:
 

© 2007 - 2019 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی