برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

ماه: روز:
نتایج جستجو: 1 تا 5 از 5 نتیجه یافته شده در جستجوی 29اکتبر

29 اکتبر سال 1628

جنگ" لاروشل "میان پروتستانهای یاغی و كاتولیكهای دولتی كاردینال ریشلیو در فرانسه با پیروزی كاتولیكها كه به فرمان میجنگیدند پایان یافت .در این جنگ كه از روز 22 اوت 1627 میلادی آغاز شد ،از سیزده هزار نفر پروتستان كه از بدر" لاروشل "دفاع میكردند .تنها 154 نفر باقی مانده بودند كه عفو شدند و بقیه آنان یا در جنگ و یا از گرسنگی مردند .به روز 11 مه 1625 مراجعه شود

29 اکتبر سال 1783

"دالامبر "نابغه بزرگ ریاضی قرن هجدهم فرانسه پس از 66 سال زندگی بدرود حیات گفت وی روز 15 نوامبر 1717 میلادی در پاریس به دنیا آمده بود .ابتدا حقوق و بعد طب خواند ولی سرانجام به ریاضیات دل بست و در 22 سالگی به دیده رو شهرت رسید وی یكی از تهیهكنندگان دائر±المعارف بود و بعدها به درجهای افتخاری رسید كه كاترین ملكه روسیه و فردریك پادشاه پروس به دوستی او افتخار میكردند.

29 اکتبر سال 1881

جمعیت آزادیخواهان ایلرنلد كه برای تحصیل استقلال آن پارنل كشور روز 15 مه سال 1879 میلادی توسط سیاستمدار و آزادیخواه میهنپرست ایرلندی تاصسیس شده بود ،توسط" گلادستون "صدراعظم انگلستان منحل شد و پارنل و عده زیادی از سران استقلال ایرلند به زندان افتادند .در نتیجه مبارزات اعضای همین حزب سرانجام انگلستان در 1946 به ایرلند استقلال داد .به روز 15 مه 1879 مراجعه شود

29 اکتبر سال 1923

"غازی مصطفی كمالپاشا "موئسس تركیه نوین و بانی استقلال آن كشور كه بیشتر به نام" آتاتوریك "از او یاد میشود ،به عنوان اولین رییس جمهور كشور تركیه انتخاب شد و به این ترتیب ،دوران جمهوریت در آن سرزمین رسماش آغاز گردید .به خاطر تلاشی كه مصطفی كمال در راه نجارت تركیه از اضمحلال كرده بود ،مجلس به او لقب غازی و درجه مارشالی داد و سپس نیز به او عنوان آتاتورك یعنی" پدر تركیه "داده شد.

29 اکتبر سال 1933

"آلبرت لئون شارل كالمت "طبیب فرانسوی و كاشف واكسن" ب.ث.ژ "بعد از 70 سال زندگی بدرود حیات گفت .وی روز 12 ژوییه 1863 میلادی در" نیس "متولد شده بود .شروع كارش در انستیتو پاستور پاریس بود و اولین كشف او واكسن ضد طاعون بود .واكسن ب.ث.ژ را وی با كمك دانشمند دیگر موسوم به" گرن "روز 24 آوریل 1927 میلادی كشف كرد .به روز 24 آوریل 1927 مراجعه شود

تبلیغات اینترنتی
 


امروز:   استخاره با قرآن  |  عکس روز  |  آب و هوا  |  روزنامه ها  |  سرمایه  |  اخبار

   
ماه: روز:
 

© 2007 - 2020 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی