برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

ماه: روز:
نتایج جستجو: 1 تا 9 از 9 نتیجه یافته شده در جستجوی 3اکتبر

3 اکتبر سال 1500

"شارل پنجم "معروف به" شارل كن "امپراتور بزرگ اروپای قرن شانزدهم در" گان "متولد شد .پدرش" فیلیپ زیبا "و مادرش ملكه" جین ."ملكه" كاستیل "بود .در سال 1516 میلادی در 16 سالگی پس از مرگ پدرش به پادشاهی اسپانیا رسید و روز 28 مارس 1519 میلادی در 19 سالگی به امپراتوری اتریش و آلمان و هلند منصوب شد .وی روز 11 سپتامبر 1556 از سلطنت استعفا داد و روز 4 سپتامبر 1558 مرد.

3 اکتبر سال 1804

"نكر "یكی از برجستهترین شخصیتهای اقتصادی فرانسه در قرن هجدهم میلادی ،پس از 72 سال زندگی ،بدرود حیات گفت" .ژاك - نكر "اصلاش از اهالی سویس بود و روز 18 مه 1732 میلادی در ژنو قدم به عرصه وجود گذاشت و ابتدا شغل صرافی داشت .بعد از عزل تورگو از وزارت مالیه فرانسه ،نكر كه در آن زمان در فرانسه میزیست به وزارت دارایی فرانسه رسید .به روز 18 مه 1732 مراجعه شود

3 اکتبر سال 1825

"بولیوی "استقلال خورد را بدست آورد .این كشور كه امروزه با رژیم جمهوری اداره میشود و در مركز آمریكای جنوبی و نزدیكی به مغرب آن كشور قرار گرفته 412777 ،مایل مربع مساحت و نزدیك 5 میلیون نفر جمعیت دارد و پایتخت آن یك شهر نیمه اسپانیولی و زیبا به نام" لاپاز "است .بولیوی از سال 1505 میلادی به مدت 320 مالی مستعمری اسپانیاییها بود.

3 اکتبر سال 1893

"لوئی آراگون "یكی از درخشانترین چهرههای ادبی فرانسه و اروپا در قرن بیستم ،در پاریس ،پایتخت فرانسه قدم به عرصه وجود گذاشت .لوئی آراگون كه او را سمبل شعر فرانسه در این قرن میدانند از نوجوانی به سرودن اشعار پرداخت و بك خاصی كه برگزیده بود ،سبب اشتهار وی شد از لویی آراگون كتابهای" دل آزردگی - چشمان الزا - دیان فرانسوی "چاپ شده است.

3 اکتبر سال 1908

استقلال كشور بلغارستان اعلام شد و بسیاری از ممالك اروپایی و آسیایی و چند كشور آفریقایی و آمریكایی استقلال این سرزمین را به رسمیت شناختند .این كشور زیبای بالكان ،تا كمی قبل از این تاریخ ،جزص امپراتوری عثمانی بود و بعد از شكست عثمانی از ممالك متحده اروپایی آزادی بلغارستان تاصمین شد قانون اساسی بلغارستان روز 29 ژانویه 1909 میلادی اعلام شد.

3 اکتبر سال 1935

با حمله سه سپاه از سربازان مسلح ایتالیایی از سرحدات" اریتره "به خاك حبشه ،از تاریخیترین و خونینترین جنگهای قرن بیستم قبل از جنگ دوم جهانی آغاز شد .این جنگ به دستور" بنیتو موسولینی "نخست وزیر و دیكتاتور ایتالیا به راه افتاد و فرمانده اولیه جنگ ،ژنرال" دوبونو "بود .نتیجه این جنگ تسخیر آدیسآبابا در 5 مه 1936 و تسخیر حبشه بود .به روز 10 مارس 1896 مراجعه شود

3 اکتبر سال 1941

"ویلهلم دوم "آخرین امپراتور آلمان پس از 82 سال زندگی در هلند بدرود حیات گفت .وی كه روز 25 آوریل 1859 میلادی در برلین متولد شده بود ،روز 3 ژوئن 1888 میلادی در 29 سالگی به جای پدرش فردریك سوم پادشاه شد .پس از 30 سال سلطنت روز 9 نوامبر 1918 میلادی به علت انقلاب آلمان بر اثر شكست در جنگ اول جهانی به هلند پناهنده شد و در این روز مرد .به روز 25 آوریل 1859 مراجعه شود

3 اکتبر سال 1962

"والتر شیرا "سومین مرد فضایی ایالات متحده آمریكا ،پرواز فضایی خود را ایالات متحده آمریكا ،پرواز فضایی خود را آغاز كرد .یك موشك نیرومند ،سفینه حامل" والتر شیرا "را از پایگاه" كیپ كندی "به فضا برد و به این ترتیب ،پرواز 10 ساعته فضانورد آمریكایی بدور كره زمین در مداری كه قبلاش برای او معین شده بود شروع شد" .والتر شیرا "در 9 ساعت و 57 دقیقه گردش با سفینه" زیگما "7 - شش بار بدور زمین چرخید.

3 اکتبر سال 800

امپراتوری" شارلمانی "فرمانروای تاریخی اروپا ،با تاجگذاری با شكوه وی كه توسط پاپ لئون سوم رهبر بزرگ كاتولیكها به عمل آمد ،آغاز شد .شارلمانی ،یا شارل اول كه به او شارل كبیر نیز میگویند .روز 9 دسامبر 742 میلادی متولد شده بود .شارلمانی با كمال قدرت تا روز 5 فوریه 814 میلادی كه بعد از 14 سال سلطنت و 72 سال زندگی مرد ،سلطنت كرد .به روز 5 فوریه 814 مراجعه شود

تبلیغات اینترنتی
 


امروز:   عکس روز  |  استخاره با قرآن  |  سرمایه  |  روزنامه ها  |  آب و هوا  |  اخبار

   
ماه: روز:
 

© 2007 - 2022 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی