برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

ماه: روز:
نتایج جستجو: 1 تا 8 از 8 نتیجه یافته شده در جستجوی 30اکتبر

30 اکتبر سال 1612

سرزمین" برمه "زیر نفوذ كمپانی هند شرقی انگلستان قرار گرفت و به این ترتیب مقدمات سلطه بریتانیای كبیر بر این بیرمانی سرزمین آسیای جنوب شرقی فراهم گردید .برمه یا مدت 273 سال به این ترتیب اداره شد تا روز 21 اوت 1885 میلادی رسماش ضمیمه انگلستان گردید .این كشور ،روز 1 آوریل 1937 نیمه مستقل و روز 4 ژانویه 1948 كاملاش مستقل شد .به روز 4 ژانویه 1948 مراجعه شود

30 اکتبر سال 1735

"جان آدامس "دومین رییس جمهوری ایالات متحده آمریكا در" براین تری "واقع در ایالت" ماساچوست "در خانوادهای زارع متولد شد .در جریان جنگهای استقلال آمریكا ،ویر از یاران و مشاوران" جورج واشنگتون "بود و هنگامی كه در سال 1797 جورج واشنگتون از ریاست كناره گرفت او به ریاست جمهوری رسید و روز 4 ژوییه 1826 میلادی مرد .به روز 4 ژوییه 1826 مراجعه شود

30 اکتبر سال 1751

لیدز" ریچارد بروكلین "داستانسرای نامدار انگلیسی در شهر قدم به عرصه وجود گذاشت .خانوادهاش از عیان شهر بودند .جزو ثروتمندان محسوب میشدند .وی پس از گذراندن تحصیلات خویش ضمن اداره امور املاكی كه از پدرش به او به ارث رسیده بود به نوشتن كتب متعددی دست زد كه بعدها با استقبال روبرو شدند .او روز 2 نوامبر 1813 میلادی درگذشت .به روز 2 نوامبر 1813 مراجعه شود

30 اکتبر سال 1811

اعضاص مجمع بزرگ روحانی فرانسوی كه از روز 14 ژوئن همان سال به دستور و ابتكار ناپلئون بناپارت امپراتور فرانسه كار خود را آغاز كرده بودند ،به كار خود پایان دادن .این مجمع ماصمور بود كه به پیشنهاد ناپلئون در مورد این كه) شورای دینی فرانسه (حق داشته باشد كه به جای" پاپ "به عزل و نصب اسقفها و روحانیون بپردازد ،راصی بدهد .نتیجه این كنكاش به نفع پاپ" پی هفتم "و رد" پیشنهاد "ناپلئون بود.

30 اکتبر سال 1821

"فئودور - داستایوسكی "نویسنده بزرگ روسی ،در خانوادهای نیمه اشرافی و ثروتمند در شهر" مسكو "قدم به عرصه وجود گذاشت .پدرش كه پزشك نظامی بود در 18 سالگی كشته شد و خود كه از ارتش بیزار بود ،به ادبیات پناه آورد و آثاری چون" برادران كارامازوف و خاطرات خانه اموات "نوشت .داستایوسكی روز 28 ژانویه 1881 میلادی مرد .به روز 28 ژانویه 1881 مراجعه شود

30 اکتبر سال 1871

ست" پل والری "نویسنده ،شاعر و ادیب بزرگ فرانسوی در قدم به عرصه وجود گذاشت .پدرش كارمند گمرك بود ولی خود والری به دریا و مظاهر آن علاقه داشت و چون بیشتر آثارش مربوط به دریا بود به او لقب" شاعر دریایی "دادند .پل والری بعد از 74 سال زندگی در 20 ژوییه سال 1945 بدورد حیات گفت .به روز 20 ژوییه 1945 مراجعه شود

30 اکتبر سال 1910

"هانری دونان "بنیانگذار صلیب سرخ بینالمللی بدرود حیات گفت .این مرد كه به سال 1828 میلادی در" ژنو "متولد شده بود ،بعدها به حمایت از زخمیشدگان جنگها كه كسی به حال آنان توجهی نداشت برخاست و برای نجات آنان از مرگ) صلیب سرخ (را بنیان گذاشت .دونان كه هنگام مرگ 72 سال داشت ،به خاطر این اقدام در سال 1901 جایزه صلح نوبل را گرفت .به روز 8 مه 1828 مراجعه شود

30 اکتبر سال 1918

با تقاضای صلح امپراتوری عثمانی از متفقین در جنگ بینالملل اول ،یكی دیگر از متحدین نیرومند آلمان در آن جنگ از صحنه عملیات خارج شد .دولت عثمانی از روز 20 نوامبر 1914 میلادی به نفع متحدین) آلمان و اتریش (وارد جنگ شده بود و پس از شكستهای متعددی كه از انگلیسیها در خاورمیانه خورد ،در این روز تقاضای صلح كرد و اسلحه به زمین گذاشت .به روز 20 نوامبر 1914 مراجعه شود

تبلیغات اینترنتی
 


امروز:   استخاره با قرآن  |  عکس روز  |  آب و هوا  |  روزنامه ها  |  سرمایه  |  اخبار

   
ماه: روز:
 

© 2007 - 2018 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی