برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

ماه: روز:
نتایج جستجو: 1 تا 6 از 6 نتیجه یافته شده در جستجوی 31اکتبر

31 اکتبر سال 1460

اولین شورشهای میهنپرستی و استقلالطلبی در یونان علیه امپراتوری عثمانی كه در آن زمان مالكالرقاب یونان بود ،آغاز شد و از آن پس ،مدت 370 سال این شورشها گاه شدید و گاه ضعیف ادامه داشت تا سرانجام در سال 1830 میلادی با كمك دولتهای مسیحی جهان مثل فرانسه و انگلستان و روسیه كه مایل به تجزیه قدرت امپراتوری عثمانی بودند .یونان به استقلال رسید.

31 اکتبر سال 1769

اولین وسیله نقلیه بخاری ،به صورت خودرو توسط" ژوزف كونیو "مهندس و مخترع معروف فرانسه در قرون هجدهم میلادی اختراع شد و مخترع در این موقع 44 سال داشت و ده سال بود برای اختراع این وسیله زحمت كشیده بود .كونیو برای ایجاد قوه تحرك در وسیله نقلیه خود را نیروی" بخار آب "كه اساس استفاده آن را دنیس پاپن كشف كرده بود استفاده كرده بود .به صفحه 726 مراجعه شود

31 اکتبر سال 1803

"كلوپستوك "شاعر حماسهسرای آلمان و یكی از مشهورترین ادبای آلمان در قرن هجدهم میلادی ،بعد از 79 سال زندگی بدرود حیات گفت .نام كامل او" فردریش - گوتلیب - كلوپستوك "بود و روز 31 اوت 1724 میلادی در" كهلینبورگ "متولد شده بود .از مهمترین آثار كلوپستوك میتوان" احوالات مسیح و افلاك "را نام برد .به روز 31 اوت 1724 مراجعه شود

31 اکتبر سال 1901

اولین مسابقه بینالمللی فوتبال در جهان بین دو تیم ملی فوتبال مجارستان و اتریش ،انجام شد .گو این كه قبل از این مسابقه فوتبال ،مسابقه دیگری نیز بین اسكاتلند و انگلستان انجام شده بود اما ،چون اسكاتلند قسمتی از انگلستان محسوب میشود ،آن را مسابقه بینالمللی به حساب نیاورده و مسابقه اتریش و مجارستان را مسابقه رسمی میشمارند .این مسابقه 5 بر 2 به نفع اتریش تمام شد.

31 اکتبر سال 1939

سلطنت روحانی" پاپپی دوازدهم "یكی از معروفترین رهبران دنیای مسیحت آغاز شد .این مرد ،كه دویست و شصت و دومین جانشین حضرت مسیح میشود در اصل كاردینال" اوجینو - پاچلی "نام داشت و روز 14 مارس 1889 میلادی قدم به عرصه وجود گذاشته بود .پاپپی دوازدهم ،روز 19 اكتبر 1958 میلادی مرد و به جای او پاپ جان بیست و سوم به مقام پاپی رسید .به روز 19 اكتبر 1958 مراجعه شود

31 اکتبر سال 1956

حمله هوایی مشترك فرانسه و انگلستان علیه كشور مصر آغاز شد و این حمله هوایی كه منجر به خرابی بسیاری از تاصسیسات بندری در كانال سوئز گردید ،به دنبال حمله نیروهای كشور اسرائیل به شبه جزیره سینا صورت گرفت .علت این حملات كه به مجوع آن عنوان" جنگ كانال سوئز "اطلاق شده است .ملی شدن كانال سوئز از طرف مصر بود .به روز 26 ژوییه 1956 و 29 اكتبر 1956 مراجعه شود

تبلیغات اینترنتی
 


امروز:   عکس روز  |  آب و هوا  |  استخاره با قرآن  |  روزنامه ها  |  سرمایه  |  اخبار

   
ماه: روز:
 

© 2007 - 2020 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی