برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

ماه: روز:
نتایج جستجو: 1 تا 3 از 3 نتیجه یافته شده در جستجوی 6اکتبر

6 اکتبر سال 1794

جنگ دوم بلژیك برای تصرف سرزمین بلژیك كه در جریان جنگهای انقلابیون فرانسه و دول متحده اروپایی دوبار دست بدست شده بود ،با حمله سپاهیان فرانسوی آغاز شد .در این جنگ كه تا روز 23 اكتبر همان سال طول كشید ،سرداری سپاه فرانسه با" ژوردان "فرمانده معروف بود و پس از شكست سختی كه متحدین خوردند دوباره بلژیك در 23 اكتبر 1794 میلادی به تصرف فرانسه درآمد.

6 اکتبر سال 1923

"استانبول "زیباترین شهرهای جمهوری تركیه بعد از نبردی خونین ،به تصرف نیروهای آزادیخواه و مشروطهطلب ترك درآمد .این واقعه تاریخی 530 سال بعد از تصرف استانبول به دست سلطان محمد فاتح صورت گرفت و رهبری آن ارتش با مصطفی كمال پاشا معروف به آتاتورك بود .فتح استانبول یك سال بعد از شكست یونانیها صورت گرفت.

6 اکتبر سال 64

كشتار بزرگ مسیحیان امپراتوری روم به فرمان" نرون "امپراتور خونخوار و سفاك روم آغاز شد .هدف از این كشتار ،از میان بردن مسیحیانی بود كه نرون آنها را نابودكننده شوكت و عظمت روم میدانست و برای ایجاد دستاویزی برای آغاز این كشتار ،حریق بزرگ رم را در 13 ژوییه 64 میلادی بهانه قرار داد .در این كشتار خونین بیش از 100 هزار نفر كشته شدند .به روز 13 ژوییه 64 مراجعه شود

تبلیغات اینترنتی
 


امروز:   عکس روز  |  استخاره با قرآن  |  سرمایه  |  روزنامه ها  |  آب و هوا  |  اخبار

   
ماه: روز:
 

© 2007 - 2022 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی