برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

ماه: روز:
نتایج جستجو: 1 تا 8 از 8 نتیجه یافته شده در جستجوی 7اکتبر

7 اکتبر سال 1507

"پیر بونتان "یكی از برجستهترین معماران و حجاران فرانسوی در قرن 16 میلادی در" پاریس "قدم به عرصه وجود گذاشت .وی در جوانی از محاضر بسیاری از اساتید فن استفاده كرد و رفتهرفته خود به صورت معماری برجسته درآمد .وی از معماران دوره نهضت رنسانس فرانسه محسوب میشود" .بونتان "روز 18 فوریه 1570 میلادی مرد .به روز 18 فوریه 1570 مراجعه شود

7 اکتبر سال 1585

لردام" ژان سنیوس "مصلح مذهبی و تئوریست" هلندی "در قدم به عرصه وجود گذاشت .پس از تحصیلات مقدماتی به علوم روحانی متمایل شد و به سبب مطالعات فراوانی كه در مذاهب و ادیان مختلفه كرد ،جزو عالمترین روحانیون قرن هفدهم درآمد .وی مبتكر مذهبی است كه پیروان آن را" ژان سنیست "میگویند و تا حدودی به مذهب به پروتستان شبیه است .وی روز 13 ژوئن 1638 میلادی مرد.

7 اکتبر سال 1621

زندگی و سلطنت" فیلیپ سوم "پادشاه نامدار اسپانیا در قرون شانزدهم و هفدهم میلادی پایان یافت .فیلیپ سوم ،فرزند فیلیپ دوم بود و روز 20 مارس سال 1578 میلادی در" مادرید "متولد شده بود .روز 1 دسامبر 1598 میلادی پس از مرگ پدرش در حالی كه 20 سال داشت به سلطنت رسید .وی 43 زندگی و 23 سال سلطنت كرد .به روز 20 مارس 1578 مراجعه شود

7 اکتبر سال 1813

محاصره تاریخی و پر تلفات" شبه جزیره لیسبون "در كشور پرتغال توسط افراد سپاه ماسنا ،سردار معروف فرانسوی) كه در اسپانیا و پرتقال میجنگید (آغاز شد .قرار بود پس از محاصره ،مارشال دیگر فرانسه" سولت "نیز به كمك او رفته و متفقاش ولینگتون سردار انگلیسی را مغلوب كنند .لی به سبب اختلافی كه میان دو سردار وجود داشت ،سولت آن قدر معطل كرد تا ماسنا ضعیف شد و روز 7 نوامبر 1813 شكست خورد.

7 اکتبر سال 1840

"هنگكنگ "بندر معروف چینی ،رسماش به تصرف انگلیسیها درآمد و سلطه بریتانیای كبیر بر این بندر با وجود حكومت چین كمونیست در خاك چین هنوز هم ادامه دارد .انگلیسیها بعد از شكست چین امپراتوری در جنگ تاریخی معروف به تریاك ،هنگكنگ را به صورت یك پایگاه دریایی و بازرگانی درآوردند .این بندر در جنوب چین و در ساحل دریای چین جنوبی قرار دارد.

7 اکتبر سال 1931

اولین برنامه موسیقی از رادیو پخش شد و به این ترتیب بزرگترین قدم برای توسعه امور رادیویی برداشته شد زیرا شنوندگان رادیوها به خاطر شنیدن قطعات موسیقی دلخواهشان توجه بیشتری به رادیو پیدا كردند .اولین برنامه موسیقی از ایستگاه رادیویی بندر معروف نیویورك پخش شد و شامل یك برنامه یكساعته آواز - موسیقی و اپرا بود كه توسط اركستر" جولی كانسر "پخش شد.

7 اکتبر سال 1942

آسیایی - آمریكایی - اروپایی كنفرانس نمایندگان 17 كشور در لندن پایتخت انگلیس برای رسیدگی به جنایات جنگی كه آلمانیهای هیتلری انجام میدادند تشكیل شد و از نمایندگان ممالك استرالیا - بلژیك - چین - فرانسه - یونان - انگلیس - هلند - هند - یوگوسلاوی - كانادا - لوكزامبورگ - نیوزیلند - نروژ - لهستان - آفریقای جنوبی - چكاسلواكی و آمریكا یك كمیسیون دائمی در این مورد تشكیل شد.

7 اکتبر سال 1958

پروژه معروف ایالات متحده آمریكا معروف به پروژه" مركوری "برای تعیین این كه آیا انسان میتواند در فضا زنده بماند و كار كند شروع به اجرا شد .اولین اقدام فضایی این پروژه روز 12 ژانویه 1961 میلادی با پرتاب یك سفینه مركروی حامل شامپانزهای به نام" هام "آغاز شد و اولین انسان فضایی این پروژه" آلن شپرد "بود كه در 5 مه 1961 میلادی به فضا رفت.

تبلیغات اینترنتی
 


امروز:   استخاره با قرآن  |  آب و هوا  |  عکس روز  |  روزنامه ها  |  سرمایه  |  اخبار

   
ماه: روز:
 

© 2007 - 2019 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی