برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

ماه: روز:
نتایج جستجو: 1 تا 8 از 8 نتیجه یافته شده در جستجوی 1نوامبر

1 نوامبر سال 1419

بوژادور اولین سفرهای اکتشافی دولت پرتغال برای تصرف نقاط جدیدی در آفریقا آغاز شد و اولین هدف دریانوردان پرتغالی رسیدن به دماغهای به نام بود که در مغرب آفریقا قرار داشت .دریانوردان پرتغالی مدت 14 سال برای رسیدن به این دماغه وقت صرف کردند .و سرانجام روز 18 ژوئن 1433 میلادی موفق به رسیدن به این دماغه شدند .به روز 18 ژوئن 1433 مراجعه شود

1 نوامبر سال 1700

"شارل دوم "پادشاه اسپانیا در قرن هفدهم ،پس از 40 زندگی و 35 سال سلطنت بدرود حیات گفت .این پادشاه روز 27 فوریه 1660 میلادی در مادرید متولد شده و روز 13 ژوئن 1665 میلادی بعد از مرگ پدرش فیلیپ چهارم به سلطنت رسیده بود .وی قبل از مرگ" فیلپ دوک دانژو "نواده لویی چهاردهم پادشاه فرانسه را به جانشینی خود انتخاب کرده بود .به روز 13 ژوئن 1665 مراجعه شود

1 نوامبر سال 1750

"ژاک دومونو "یکی از سرداران فرانسه و در شهر" بوسی "متولد شد .او مردی دلیر و شجاع ولی بیلیاقت بود .در جریان حمله ناپلئون به مصر او نیز همراه ناپلئون بود و در آنجا مسلمان شد و" عبدالله "نام گرفت .وی بعد از قتل" که لهبر "فرمانده نیروهای فرانسه در مصر شد و در زمان او بود که روز 12 سپتامبر 1801 مصر را به انگلیسیها واگذاشت .به روز 18 ژوئن 1810 مراجعه شود

1 نوامبر سال 1821

دوران سلطه 320 ساله اسپانیا بر سرزمین پاناما پایان یافت .پاناما که در مرکز آمریکای مرکزی بین دو اقیانوس آرام و اطلس قرار گرفته است ،از روز 19 ژوئن 1501 میلادی تحت نفوذ اسپانیاییها درآمد .پاناما در این روز پس از جدایی از اسپانیا به سرزمین کلمبیا ملحق شد ولی روز 3 نوامبر 1903 از آن کشور نیز جدا شد و استقلال یافت .به روز 19 ژوئن 1501 مراجعه شود

1 نوامبر سال 1914

به موجب تصویب مجلس شورای ملی ایران و فرمان" احمد شاه قاجار "بیطرفی کشور شاهنشاهی ایران در کلیه جنگهای بینالملل اعلام شد .این جنگ که از روز سوم اوت 1914 میلادی با حمله اتریش و آلمان به صربستان آغاز شده بود ،با وجودی که ایران بیطرفی خود را اعلام داشته بود ،به علت تجاوز نیروهای روسی - انگلیسی و عثمانی سرانجام به کشور ما هم رسید و خسارات و تلفات زیادی نیز وارد کرد.

1 نوامبر سال 1918

امپراتوری" اتریش - هنگری "که یکی از مقتدرترین نیروهای سیاسی و نظامی جهان در قرون نوزدهم و بیستم محسوب میشد ،منقرض شد و آن کشور بزرگ به دو سرزمین مجزای اتریش و مجارستان تقسیم گردید .بعد از این تجزیه ،چون مجارها ،رژیم جمهوری را برای خود برگزیدند ،اتریشیها نیز به جمهوری مایل شدند .و به این ترتیب ،بساط امپراتوری در آن سرزمین برچیده شد هر دوی این ممالک امروزه جمهوری هستند.

1 نوامبر سال 1954

با قیام سی گروه از انقلابیون مسلمان در الجزایر ،شورشهای آزادیخواهی مردم الجزایر آغاز شد .قدیسین این قیام خونین ،در یک روز مقدس مسیحی به نام اتفاق افتاد و" احمد بنبلا "رییس کمیته انقلاب الجزایر در قاهره جنگ استقلال را اعلام کرد .این جنگ روز 3 ژوییه 1962 میلادی با اعطای استقلال به الجزایر در زمان حکومت" ژنرال دوگل "با شکست فرانسویها به پایان رسید.

1 نوامبر سال 1963

کودتای بزرگ ویتنام جنوبی علیه" نگودین دیم "رییس جمهوری مقتدر آن کشور آغاز شد .در این کودتای بزرگ ،ارتش ویتنام جنوبی که سرگرم جنگ با ویتکنگها بود علیه نگودین دیم قیام کرد و فرماندهی کودتا با ژنرال" وانمینه "بود .در این کودتا ،ارتش ،حکومت" نگودین - دیم "را ساقط کرد و خود او و عدهای از بستگانش منجمله برادرش به قتل رسیدند.

تبلیغات اینترنتی
 


امروز:   استخاره با قرآن  |  عکس روز  |  آب و هوا  |  روزنامه ها  |  سرمایه  |  اخبار

   
ماه: روز:
 

© 2007 - 2017 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی