برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

ماه: روز:
نتایج جستجو: 1 تا 9 از 9 نتیجه یافته شده در جستجوی 11نوامبر

11 نوامبر سال 1498

سفر دریایی" واسکودوگاما "دریانورد و مکتشف بزرگ پرتغالی آغاز شد .هدف" واسکودوگاما "این بود که با دور زدن قاره آفریقا شاید بتواند راهی به سرزمین هندوستان پیدا کند .قبل از وی" بارتلمی دیاز "دریانورد دیگری برای این کار اقدام واسکو دوگاما کرده بود و تا دماغه امید نیک جلو رفته بود .بعد از عبور از امید نیک به طرف شمال رفت و سرانجام به هندوستان رسید.

11 نوامبر سال 1594

"جیووانی ،پیر لوییجی داپاسترینا "موسیقیدان و آهنگساز بزرگ ایتالیایی بعد از 69 سال زندگی ،بدرود حیات گفت" .پاسترینا "روز 7 ژوییه 1525 میلادی در قریهای به نام" پاسترینا "متولد شده بود و همه عمر و هنرش را در خدمت کلیسا گذرانید .از این هنرمند معروف قرن شانزدهم میلادی در موتت - پسوم - مادریکال و مس حدود 700 قطعه باقیمانده است به روز 7 ژوییه 1525 مراجعه شود

11 نوامبر سال 1765

"نیسفور - نیهپس "شیمیدان معروف فرانسوی و یکی از بانیان فن عکاسی در" شالون - سور - سائون "قدم به عرصه وجود گذاشت .وی از کودکی به امور فیزیکی و شیمیایی علاقمند بود و همین علاقه سبب جلب وی به تحقیقات پیرامون تثبیت عکس و تصویر شد و سرانجام نیز به اختراع عکاسی انجامید .وی روز 28 ژانویه 1833 میلادی بدرود حیات گفت .به روز 28 ژانویه 1833 مراجعه شود

11 نوامبر سال 1814

"ژوزفین "همسر ناپلئون بناپارت و امپراتوریس فرانسه پس از 51 سال زندگی در حسرت و درد ،بدرود حیات گفت .نام کامل او" ماری - ژوزف - تاچر - دولاگری "بود و روز 8 مارس 1763 میلادی در جزیره" مارتینیک "از جزایر دریای کارائیب متولد شده بود و چون شوهر اولش" ژنرال بوهارنه "نام داشت ،به این سبب به او" بیوه بوهارنه "نیز میگفتند .به روز 8 مارس 1763 مراجعه شود

11 نوامبر سال 1898

"رنه کلر "یکی از بزرگترین شخصیتهای سینمایی جهان که به خاطر معلومات وسیعش در امور مختلفه هنری به عضویت آکادمی معروف فرانسه نائل شده است در محله" هال "در پاریس متولد شد .پدرش تاجر بزرگ صابون بود لوی رنه کلر ،بعد از ختم تحصیلاتش در رشته فلسفه به کار سینما پرداخت .وی کار خود را از هنرپیشگی آغاز کرد و به کارگردانی خاتمه داد.

11 نوامبر سال 1914

بندر معتبر" کیائوچئو "در ساحل اقیانوس کبیر بدست نیروهای ژاپنی که در جنگ بینالملل اول در صف متفقین میجنگید تصرف شد و به این ترتیب آلمانیها از یکی از مهمترین پایگاههای دریایی خود در اقیانوس کبیر و خاور دور محروم شدند .بندر کیائوچئو که امروزه جزص متصرفات چین کمونیست محسوب میشود در شرق آن کشور قرار دارد.

11 نوامبر سال 1918

دولت لهستان ،بعد از این که بارها توسط ممالک مختلف اروپایی تحت اشتغال قرار گرفت ،استقلال خود را به جهان اعلام کرد با وجودی که این کشور در فاصله بین قرن 14 تا 17 از ممالک نیرومند اروپا بود معهذا در قرن هجدهم بارها توسط روسیه پروس و اتریش اشغال و تقسیم شد تا در این روز ،درست روز پایان جنگ اول جهانی آن کشور نیز مستقل شد و در قرارداد 28 ژوئن 1919 ورسای نیز این استقلال تضمین شد.

11 نوامبر سال 1940

نبرد دریایی معروف به" نبرد تارانت "در خلیجی به همین نام در جنوب شبه جزیره ایتالیا اتفاق افتاد .در این خلیج یک کانینگهام ناوگان ایتالیایی متمرکز شده بود و دریاسالار فرمانده انگلیسی قصد نابودی آنها را داشت .حمله با پرواز هواپیماهای بمبافکن انگلیسی آغاز شد و پس از بمباران هوایی و گلولهباران دریایی 5 ،رزمناو ایتالیایی از بین رفت و جنگ به نفع انگلیسیها پایان یافت.

11 نوامبر سال 1965

دولت رودزیای جنوبی ،استقلال یک طرفه اعلان کرد و یک اقلیت سفیدپوست زمام امور آن کشور را که جزص متصرفات آفریقایی انگلستان بود بدست گرفته و استقلال خود را اعلام کردند .چون استقلال مردود قبول و تصویب انگلستان نبود ،علیه" یان اسمیت "نخست وزیر و عامل اصلی این استقلال قیام کرد و با وجودی که همه دولت آفریقایی نیز به این استقلال اعتراض کردند ،معهذا هنوز رژیم یان اسمیت بر سر کار است.

تبلیغات اینترنتی
 


امروز:   عکس روز  |  آب و هوا  |  استخاره با قرآن  |  روزنامه ها  |  سرمایه  |  اخبار

   
ماه: روز:
 

© 2007 - 2020 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی