برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

ماه: روز:
نتایج جستجو: 1 تا 8 از 8 نتیجه یافته شده در جستجوی 13نوامبر

13 نوامبر سال 1538

پرو" دیهگو دالماگرو "جنگجوی اسپانیایی و یکی از فاتحان فرانسوا پیزارو در آمریکای جنوبی ،در جریان اختلافی که با سردار دیگر اسپانیایی داشت ،به دستور" پیزارو "به قتل رسید و 3 سال بعد سربازان دالماگرو نیز" پیزارو "را روز 27 مارس 1541 میلادی کشتند .دالماگرو روز 29 مه 1475 میلادی در" اکوکس "متولد شده و هنگام مرگ 66 سال داشت .به روز 27 مارس مراجعه شود

13 نوامبر سال 1739

"شارل - فرانسوا - لوبرون "سومین کنسول فرانسه در دوران حکومت کنسولی سهگانه در آن کشور ،در یکی از شهرهای" مانش "قدم به عرصه وجود گذاشت .لوبرون که مقام و عنوان" دوک دوپلهزانس "داشت ،بعد از این که ناپلئون به مقام امپراتوری رسید به مقام خزانهدار کل رسید که یک مقام تشریفاتی بود .وی روز 17 مه 1824 میلادی به درود حیات گفت .به روز 17 مه 1824 مراجعه شود

13 نوامبر سال 1805

شهر تاریخی" وین "پایتخت امپراتوری اتریش ،در جریان جنگهای ناپلئون بناپارت امپراتور مقتدر فرانسه و فرانسوای دوم امپراتور اتریش بدون جنگ و مقاومت تسلیم شد و به تصرف سپاه نیرومند فرانسه درآمد .فتح وین 23 روز بعد از پیروزی ناپلئون در جنگ تاریخی اولم که روز 20 اکتبر 1805 اتفاق افتاد صورت گرفت و جنگ" اوستر - لیتز 20 "روز پس از آن اتفاق افتاد .به روز 2 دسامبر 1805 مراجعه شود

13 نوامبر سال 1850

"رابرت لویی بالفور استونسون "نویسنده نامی انگلیسی که ادینبورگ همیشه خود را یک اسکاتلندی معرفی میکرد ،در پایتخت سرزمین اسکاتلند ،قدم به عرصه وجود گذاشت .به سبب لاغری زیاد از حدش ،در جوانی مسلول شد و این بیماری تا آخر عمر دست از سر او برنداشت و سرانجام نیز پس از 44 سال زندگی در سال 1894 میلادی خالق" دکتر جکیل و مسترهاید "مرد .به روز 17 دسامبر 1894 مراجعه شود

13 نوامبر سال 1863

"فردریک هفتم "پادشاه مقتدر کشور دانمارک پس از 51 سال سلطنت بدرود حیات گفت .وی به سال 1848 میلادی پس از مرگ سلف خود کریستیان هشتم به جای او نشست .دوران سلطنت وی مصادف با قدرتطلبی پروس و اجرای نقشه وحدت آلمان شد و اجل مهلتش نداد تا منطقه" شلسویک "را دوباره به کشور دانمارک ضمیمه کند .به روز 29 اوت 1848 و 23 دسامبر 1818 مراجعه شود

13 نوامبر سال 1904

"اسلوچفسکی "یکی از شعرای نامدار روسیه در قرن نوزدهم میلادی ،پس از 67 سال زندگی به علت ابتلا به بیماری ذاتالریه بدرود حیات گفت .نام اصلی این ادیب بزرگ" کنستانتین ،کنستانتینوویچ ،اسلوچفسکی "بود .وی روز 27 آوریل 1837 میلادی در" سن پطرزبورگ "متولد شده بود و سالهای متمادی ناشر و مدیر مجله معروف دولتی روسیه تزاری بود .به روز 27 آوریل 1837 مراجعه شود

13 نوامبر سال 1921

کنفرانس تاریخی" تحدید تسلیحات بینالمللی "طی مراسم خاصی در" واشنگتن "مرکز حکومت ایالات متحده آمریکا ،آغاز به کار کرد .این کنفرانس که یکی از مهمترین اجتماعات سیاسی جهان بعد از جنگ بینالملل اول محسوب میشود .برای کم کردن از میزان تولیدات جنگی دول مختلفه جهان ،به رهبری و ابتکار آمریکا بوجود آمده بود .جلسات این کنفرانس تا روز 6 فوریه 1922 میلادی طول کشید.

13 نوامبر سال 1942

بندر معروف" طبروق "که یکی از مهمترین پایگاههای دریایی لیبی در دریای مدیترانه محسوب میشود ،بعد از 5 ماه که در تصرف نیروهای مارشال رومل بود ،به تصرف انگلیسیها درآمد و این بار فاتح" طبروق "فیلد مارشال مونتگمری فرمانده نامدار انگلستان بود .به خلاف انگلیسیها .آلمانیها چندان در فکر دفاع از طبروق نبودند .و به آسانی آن را از دست دادن .به روز 14 ژوئن 1942 مراجعه شود

تبلیغات اینترنتی
 


امروز:   استخاره با قرآن  |  عکس روز  |  آب و هوا  |  روزنامه ها  |  سرمایه  |  اخبار

   
ماه: روز:
 

© 2007 - 2018 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی