برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

ماه: روز:
نتایج جستجو: 1 تا 8 از 8 نتیجه یافته شده در جستجوی 14نوامبر

14 نوامبر سال 1515

کشور" اکوادور "یکی از ممالک امروزی آمریکای جنوبی کشف شد .اکوادور کشوری است با 427600 کیلومتر مربع مساحت که در شمال غربی آمریکای جنوبی قرار گرفته و میان ممالک کلمبیا - پرو و اقیانوس کبیر محدود است .این کشور که امروزه با رژیم جمهوری اداره میشود ،پس از سیصد سال که زیر سلطه اسپانیاییها بود روز 13 مه 1830 میلادی مستقل شد .به روز 17 دسامبر 1819 مراجعه شود

14 نوامبر سال 1541

سرزمین وسیع کانزاس ،ایالت معروف مرکزی آمریکا توسط یکی از مکتشفین اسپانیولی به نام" کارانادو "کشف شد .سرزمینی که مکتشف اسپانیولی در این روز آن را بدنیا معرفی کرد ،امروزه) از شمال به نبراسکا - از مشرق به میسوری - از جنوب به اوکلاهوما - و از مغرب به کولورادو (محدود بوده 131380 کیلومتر مربع مساحت و 3 میلیون نفر جمعیت دارد .پایتخت این ایالت" توپه کا "در شمال شرقی آن ایالت است.

14 نوامبر سال 1688

"فردریک گیوم "اولین پادشاه و موئسس کشور و سلطنت پروس ،پس از 68 سال زندگی و 48 سال سلطنت بدرود حیات گفت .این پادشاه که همه هدفش سربلندی و کسب قدرت بیشتر برای پروس بود ،روز 5 مه 1620 میلادی در" شاتودوکوسن "متولد شد و در بیست سالگی ،روز 19 اکتبر 1640 میلادی فرمان پادشاهی از امپراتور آلمان دریافت داشت .به روز 5 مه 1620 مراجعه شود

14 نوامبر سال 1716

"لایب نیتز "ریاضیدان و فیلسوف معروف آلمان بعد از 70 سال زندگی مرد .وی روز 1 ژوییه 1646 میلادی متولد شده و بعد از آموزش فلسفه و ریاضیات اولین کتاب علمی خود" مطالعه در فن ترکیب "را منتشر کرد و در 1676 به کشف" حساب دیفرانسیل "نائل شد و در ردیف مشاهیر علم قرار گرفت .علت مرگ او بیماری نقرس بود .به روز 1 ژوییه 1646 مراجعه شود

14 نوامبر سال 1803

"آبوت - جاکوب "نویسنده بزرگ و متفکر معروف آمریکایی در شهر" هالوول "قدم به عرصه وجود گذاشت .او و چهار برادرش ،همه بعد از پایان تحصیلات ،حرفه معلمی را انتخاب کردند و از آن میان تنها آبوت بعدها خود آموزشگاهی دایر کرد و ضمن مدیریت آن ،آثار پر ارزشی چون" معلم - بنیاد - وی ک مسیحی جوان "را نوشت .وی روز 9 سپتامبر 1879 مرد .به روز 9 سپتامبر 1879 مراجعه شود

14 نوامبر سال 1840

"کلودمونه "نقاش برجسته دو قرن نوزدهم و بیستم فرانسه ،در پاریس ،پایتخت آن کشور چشم به جهان باز کرد .این نقاش که در 19 سالگی به این راه گام نهاد ،یکی از برجستهترین نقاشان سبک امپرسیونیسم محسوب میشود و هنر وی بیشتر در ترسیم مناظر و جلوهگر طبیعت است .از مهمترین آثار او" دختران در باغ "را میتوان نام برد .وی روز 22 مارس 1926 میلادی مرد.

14 نوامبر سال 1889

"جواهر لعل نهرو "یکی از درخشانترین چهرههای صلح آسیا و جهان ،در یک خانواده اشرافی فرقه برهمن در ناحیه" اللهآباد "هند متولد شد پدرش از وکلای درجه اول دادگستری محسوب میشد که در مبارزات استقلالطلبانه هند در زندان مرد .نهرو ،پس از استقلال هند به نخستوزیری رسید و این مقام را تا روز 27 مه 1960 میلادی که وفات یافت به عهده داشت .به روز 27 مه 1960 مراجعه شود

14 نوامبر سال 1935

"ملک حسین "سومین پادشاه کشور" اردن هاشمی "قدم به عرصه وجود گذاشت .این پادشاه که در بحرانیترین اوضاع سیاسی اردن و در سنین بسیار جوانی ،زمام امور را بدست گرفته بود ،اولین نوه" ملک عبدالله " بنیانگذار کشور اردن هاشمی است" .ملک حسین "از روز 2 مه 1952 میلادی به موجب راصی پارلمان در 17 سالگی به جای پدرش ملک طلال به سلطنت رسیده بود .به روز 2 مه 1952 مراجعه شود

تبلیغات اینترنتی
 


امروز:   عکس روز  |  استخاره با قرآن  |  سرمایه  |  روزنامه ها  |  آب و هوا  |  اخبار

   
ماه: روز:
 

© 2007 - 2021 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی