برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

ماه: روز:
نتایج جستجو: 1 تا 10 از 10 نتیجه یافته شده در جستجوی 15نوامبر

15 نوامبر سال 1630

"یوهان کپلر "منجم و ستارهشناس آلمانی بعد از 59 سال زندگی در میخانهای محقر از دنیا رفت .وی روز 27 دسامبر 1571 میلادی در" ویلدر "متولد شده بود و بعد از اتمام تحصیلات ،توسط تیکوبراهه منجم معروف ،به نجوم علاقمند شده بود .کشف حرکت بیضی مریخ در مدار ،از نتایج زحمات اوست و سه قانون حرکت سیارات که به قوانین کپلر در هیاصت و نجوم معروفند از اوست .به روز 17 دسامبر 1571 مراجعه شود

15 نوامبر سال 1677

"گیوم کوستو "یکی از برجستهترین حجاران و مجسمهسازان فرانسه در قرون هفدهم و هجدهم میلادی ،در" لیون "قدم به عرصه وجود گذاشت .چون ذوق حجاری در او موجود بود در خدمت عموی خود" کوازوکس "به دقایق این هنر واقف شد و سپس رفته رفته به شهرتی که در خور او بود رسید از او مجسمه" اسبان مارلی "که در خیابان شانزه لیزه پاریس است به یادگار مانده است .به روز 20 آوریل 1746 مراجعه شود

15 نوامبر سال 1717

"دالامبر "ریاضیدان بزرگ فرانسوی در" پاریس "قدم به عرصه وجود گذاشت و همان روزهای اول زندگی ،مادرش او را کنار کلیسا نوتردام گذاشت و گریخت و بعدها معلوم شد پدرش ژنرال وستوش و مادرش مادام" تنسن "است .وی به سبب نبوغ خاص در رشته ریاضیات ،مشهورترین دانشمند زمان خود شد .از مهمترین آثار او" کتاب دینامیک "را میتوان نام برد .به روز 29 اکتبر 1783 مراجعه شود

15 نوامبر سال 1796

جنگ عجیب و تاریخی معروف به" باتلاق آرکول "در اراضی باتلاقی آرکول واقع در ایالت لومباردی شمال ایتالیا میان 50 هزار سپاه اتریش به سرداری" آلوینزی "و 34 هزار سپاه فرانسوی به سرداری ناپلئون بناپارت آغاز شد .در این جنگ مدت سه روز سپاهیان دو طرف ،در گل و لای لجن با یکدیگر میجنگیدند و سرانجام روز 17 نوامبر پیروزی نصیب فرانسویان شد .به روز 17 نوامبر 1796 مراجعه شود

15 نوامبر سال 1808

نبرد مشهور" ساراگوس "مدهشترین و خونینترین جنگهای 5 ساله میان اسپانیا و فرانسه با حمله" لان "سردار ناپلئون بناپارت که ماصمور تسخیر ساراگوس شده بود ،آغاز شد .از این شهر" پالافوکس "سردار میهنپرست اسپانیایی دفاع میکرد و این دفاعی بود خانه بخانه با چنگ و دندان که سرانجام روز 17 فوریه 1809 میلادی با پیروزی فرانسویها ،به بهای تلفات زیادی تمام شد .به روز 17 فوریه 1809 مراجعه شود

15 نوامبر سال 1862

"گرهارد هوپتمن "نویسنده مشهور و پشتکاردار آلمانی در شهر" بلینس "قدم به عرصه وجود گذاشت .وی دوران کودکی را در ناز و نعمت و دوران جوانی را به سختی و مذلت سپری کرد و از 24 سالگی دست به نگارش زد و اولین داستانش به نام" پسر کوه "با استقبال فراوان مردم روبرو شد .وی به سال 1912 میلادی جایزه ادبی نوبل را گرفت و به سال 1940 میلادی مرد .به روز 5 ژوییه 1940 مراجعه شود

15 نوامبر سال 1889

سلطنت 57 ساله" دون پدروی دوم یا - پیر دوم "آخرین پادشاه کشور برزیل با اعلام جمهوری در آن کشور پایان یافت .دون پدروی دوم ،از روز 2 آوریل سال 1831 میلادی بعد از استعفای پدرش دون پدروی اول پادشاه شده بود در حالی که بیش از 6 سال نداشت .مرگ وی سه سال بعد از برکناری از سلطنت روز 21 سپتامبر 1891 بود .به روز 21 سپتامبر 1891 و 2 آوریل 1831 مراجعه شود

15 نوامبر سال 1897

"ایمره - ناگی "نخستوزیر میهنپرست و یکی از سیاستمداران معروف اروپای شرقی در" بوداپست "قدم به عرصه وجود گذاشت .وی بعد از اتمام تحصیلات خود در رشته حقوق ،مدتی به تدریس و مدتی به وکالت پرداخت و سپس سیاست پیشه کرد .وی در جریان انقلاب مجارستان در 1954 نخست وزیر بود و به همین سبب روز 17 ژوئن 1955 میلادی توسط دولت روسیه اعدام شد .به روز 17 ژوئن 1955 مراجعه شود

15 نوامبر سال 1941

حمله بزرگ سپاهیان آلمان نازی علیه سپاهیان ارتش سرخ شوروی برای تصرف مسکو پایتخت روسیه که در 19 ماه اکتبر همان سال آغاز شده بود ،شروع گردید .در این نبرد که به سبب وجود تانکهای زیادی که هر دو طرف وارد میدان کردند" .نبرد تانکها "معروف شده است ،روسها شکست خوردند و با وجود این ،آلمانها موفق به تصرف مسکو نگردیدند .به روز 27 نوامبر 1941 مراجعه شود

15 نوامبر سال 1956

اولین دستههای نیروی پلیس بینالمللی" پلیس صلح "مرکب از 45 نفر دانمارکی و 50 نفر نروژی وارد منطقه کانال سوئز شدند .وظیفه این نیروها جلوگیری از عملیات جنگ میان مصر و انگلیس و فرانسه و اسرائیل بود .بعد از تخلیه مناطق اشغال شده از طرف انگلیسیها فرانسویها و اسرائیلها ،پلیس صلح آن نواحی را اشغال کرد و بعدها قسمتهایی از آن را به مصر مسترد داشت.

تبلیغات اینترنتی
 


امروز:   عکس روز  |  استخاره با قرآن  |  روزنامه ها  |  آب و هوا  |  سرمایه  |  اخبار

   
ماه: روز:
 

© 2007 - 2019 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی