برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

ماه: روز:
نتایج جستجو: 1 تا 9 از 9 نتیجه یافته شده در جستجوی 16نوامبر

16 نوامبر سال 1500

سواحل" برزیل "پهناورترین ممالک به رهبری" پدرو - آلوارز - کابرال "کشف شد و اولین کسی که قدم به خاک برزیل نهاد ،خود دریانورد پرتقالی بود اقامت دریانوردان پرتقالی مدت کمی طول کشید و سپس تا روز 27 فوریه 1509 میلادی که اولین دستههای مهاجران پرتقالی وارد این سرزمین شدند ،کسی در آن سکونت نکرد .به روز 27 فوریه 1509 و 15 نوامبر 1889 و 7 سپتامبر 1822 مراجعه شود

16 نوامبر سال 1524

"اسکودوگاما "یکی از بزرگترین دریاسالاران پرتقال در قرون پانزدهم و شانزدهم میلادی ،پس از 55 سال زندگی بدرود حیات گفت" .واسکودوگاما "روز 17 فوریه سال 1469 میلادی در" سینس "قدم به عرصه وجود گذاشته بود .مهمترین خدمت واسکودوگاما ،کشف راه دریایی هندوستان از جنوب قاره آفریقا در روز 28 اوت 1498 میلادی بود .به روز 28 اوت 1498 مراجعه شود

16 نوامبر سال 1632

جنگ تاریخی و بزرگ" لوت سن "در ناحیهای به همین نام در آلمان میان نیروهای گوستاو آدولف پادشاه سوئد و فرمانده پروتستانهای سوئد و آلمان با" والن اشتاین "سردار فردیناند دوم امپراتور آلمان و اتریش که رهبر کاتولیکها را به عهده داشت ،اتفاق افتاد .این جنگ با وجودی که گوستاو آدولف کشته شد با پیروزی درخشان سوئدیها و پروتستانها پایان یافت .به روز 4 ژوئن 1630 مراجعه شود

16 نوامبر سال 1771

"شوارزنبرگ "یکی از بزرگترین و شجاعترین سرداران) آلمانی وین - اتریشی (در قرون هجدهم و نوزدهم میلادی در پایتخت اتریش متولد شد" .شارل - فیلیپ - پرنس - شوارزنبرگ "از خانوادهای بسیار معتبر بود .در حمله ناپلئون به روسیه شوارزنبرگ به دستور امپراتور اتریش با او همراه بود ولی در جریان جنگ ،علیه ناپلئون جنگید .مرگ او روز 19 ژوییه 1820 میلادی اتفاق افتاد.

16 نوامبر سال 1825

آلکساندر اول امپراتور نامدار روسیه در قرن نوزدهم میلادی ،پس از 48 سال زندگی و 24 سال سلطنت ،بدرود حیات گفت .وی که فرزند ارشد پل اول تزار روسیه محسوب میشد ،روز 11 ژانویه 1777 میلادی در سن پطرزبورگ متولد شده و در 23 مارس 1801 میلادی در سن 24 سالگی به جای پدرش که کشته شده بود به امپراتوری رسیده بود .به روز 23 مارس 1801 مراجعه شود

16 نوامبر سال 1893

"مائو - تسه - تونگ "شخصیت بزرگ سیاسی و تئوریسین هونان معروف چین کمونیست در یکی از شهرهای ایالت قدم به عرصه وجود گذاشت .بعد از تحصیلات به شغل معلمی پرداخت و بعد از پیروزی انقلاب اکتبر شوروی ،او نیز کمونیست شد و بعد از جنگ دوم جهانی با سپاهیان زیادی به نیروی دولتی چانکایچک حمله برد و چین را گرفت و خود زمامدار چین شد .به روز 1 اکتبر 1949 مراجعه شود

16 نوامبر سال 1946

برای اولین بار" باران مصنوعی "ایجاد شد و مبتکر ایجاد این نوع باران دکتر" کریک "نام داشت کریک که یک هواشناس آمریکایی است ،با کمک یک شیمیدان آمریکایی به نام" لانگ سیر "با پخش فرآوردهای از" کربنیک "در هوا باران ایجاد کرد .از باران مصنوعی در مناطق کمباران استفاده فراوانی میشود .بسیاری از ممالک خشک و کمباران جهان و نیز ممالک کشاورز) مثل آمریکا (از متد دکتر" کریک "استفاده میکنند.

16 نوامبر سال 1955

دوره دوم سلطنت در مراکش با بازگشت" سلطان محمدبن یوسف "پادشاه محبوب و رشید مراکش آغاز شد و در ضمن با این بازگشت ،دوران مبارزات اساسی ملت مراکش برای بدست آوردن استقلال علیه فرانسویان آغاز گردید .فرانسویها قبلاش برای جلوگیری از نهضت آزادیخواهی مراکشیها سلطان محمد را تبعید کرده بودند .مراکش روز 2 مارس 1956 میلادی به استقلال کامل رسید .به روز 2 مارس 1956 مراجعه شود

16 نوامبر سال 579

سلطنت" هرمز چهارم "ساسانی ،آغاز شد .اولین واقعه زمان سلطنت وی ادامه جنگ با دولت امپراتوری روم بود و این جنگ بدون اینکه نتیجهای برای هیچیک از دو طرف داشته باشد ،تا 589 میلادی ادامه یافت هجوم اقوام زردپوست ترک که از روز 29 ژانویه 433 مهاجرت آنها از مشرق آسیا به خاور میانه آغاز شده بود در زمان او به ایران اتفاق افتاد .به روز 13 ژانویه 590 مراجعه شود

تبلیغات اینترنتی
 


امروز:   استخاره با قرآن  |  عکس روز  |  روزنامه ها  |  آب و هوا  |  سرمایه  |  اخبار

   
ماه: روز:
 

© 2007 - 2019 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی