برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

ماه: روز:
نتایج جستجو: 1 تا 10 از 10 نتیجه یافته شده در جستجوی 17نوامبر

17 نوامبر سال 1470

"شارل هشتم "یکی از پادشاهان معروف و جنگجوی فرانسه در قرن پانزدهم میلادی در" پاریس "قدم به عرصه وجود گذاشت و پدرش لویی یازدهم در آن زمان سلطنت داشت پس از مرگ پدر در 3 مارس 1483 میلادی وی در حالی که بیش از 13 سال نداشت به سلطنت رسید و پس از 15 سال سلطنت روز 20 اوت 1498 بدرود حیات گفت .به روز 3 مارس 1483 و 20 اوت 1498 مراجعه شود

17 نوامبر سال 1533

"گیوم دوناسو "معروف به" پرنس دورانژ "که به او" گیوم خاموش "نیز لقب داده بودند ،در" اورانژ "هلند قدم به عرصه وجود گذاشت .در جریان شورشها و قیامهای استقلالطلبی مردم هلند علیه اسپانیا ،وی فرمانده استقلالطلبان بود و با وجود ایجاد اتحادی بین ایالات مختلفه هلند ،معهذا مغلوب اسپانیا شد و روز 24 مارس 1584 میلادی به دست اسپانیاییها کشته شد .به روز 17 ژوئن 1576 مراجعه شود

17 نوامبر سال 1709

"الیزابت "ملکه مقتدر و نامدار روسیه در قرن هجدهم میلادی ،در" مسکو "قدم به عرصه وجود گذاشت .الیزابت دختر پطر کبیر و کاترین اول بود .زنی با هوش و جاهطلب بود و با افسران ارتش روسیه روابطی دوستانه داشت و به کمک آنها بود که روز 6 دسامبر 1741 میلادی به سلطنت رسید و با کمال قدرت تا روز مرگش یعنی 5 ژانویه 1762 میلادی سلطنت کرد .به روز 5 ژانویه 1762 مراجعه شود

17 نوامبر سال 1796

سلطنت 5 ساله تزار پل اول ،امپراتور روسیه در قرن هجدهم میلادی پس از مرگ کاترین کبیر ،آغاز شد .پل اول که روز 23 اوت 1754 میلادی در" سن پطرزبورگ "متولد شده بود ،هنگامی که بر تخت مینشست 42 ساله بود وی در جریان توطئهای که عدهای سران ارتش علیه او ترتیب داده بودند روز 23 مارس 1801 خفه شد .به روز 23 اوت 1754 و 23 مارس 1801 مراجعه شود

17 نوامبر سال 1796

"کاترین کبیر "ملکه مقتدر روسیه که به عنوان کاترین دوم نیز شهرت دارد ،پس از 67 سال زندگی و 34 سال سلطنت بدرود حیات گفت .این زن بزرگ که اصلاش آلمانی بود ،روز 19 مه 1729 میلادی در" اشتتین "قدم به عرصه وجود گذاشت و بعد به همسری پطر سوم ولیعهد روسیه درآمد .پس از قتل پطر سوم در 6 ژوییه 1762 میلادی به امپراتوریسی روسیه رسید .به روز 6 ژوییه 1762 مراجعه شود

17 نوامبر سال 1839

حکومت" میلوخ اوبرنوویچ "اولین فرمانروای صربستان پایان یافت .این مرد که در انقلاب بزرگ آزادیخواهی صربها ،رهبری شجاع و سیاستمدار بود ،از سال 1830 میلادی) روز 5 ژوییه (به فرمان امپراتور عثمانی به امارت صربستان رسیده و حکومت در خانواده او موروثی شده بود .چون وی در حکومت راه استبداد میپیمود ،مردم علیه او قیام کردند ،در این روز خلع شد و پسرش پرنس میشل را به جای او انتخاب کردند.

17 نوامبر سال 1870

کشورهای جنوبی آلمان نیز الحاق خود را به اتحادیه دولتهای شمالی آلمان که روز 9 آوریل 1867 میلادی به ابتکار بیسمارک صدراعظم بزرگ آلمان تاصسیس شده بود ،اعلام کردند .با الحاق این ممالک که عبارت بودند .از" باویر - وورتمبرگ - باد "عنوان اتحادیه دولتهای شمالی آلمان به امپراتوری آلمان مبدل شد و به این ترتیب آخرین قدم در راه اتحاد آلمان برداشته شد .به روز 9 آوریل 1867 مراجعه شود

17 نوامبر سال 1889

"رابرت براونینگ "سراینده آثاری چون" مردان و زنان "و" انگشتری و کتاب "پس از 77 سال زندگی بدرود حیات گفت" .براونینگ "روز 24 فوریه 1812 میلادی در ناحیهای در لندن به نام" کامبرول "متولد شد .سبک شعر وی ،ساده و لطیف بود و به این سبب فهم آن برای بعضی مشکل به نظر میرسید .او شوهر الیزابت بارت شاعر معروف و پر احساس انگلیسی بود .به روز 24 فوریه 1812 مراجعه شود

17 نوامبر سال 1917

"اوگوست رودن "یکی از برجستهترین شخصیتهای هنری قرون نوزدهم و بیستم میلادی فرانسه ،پس از 77 سال زندگی در شهر به نام" مورون "بدرود حیات گفت" .رودن "که کار هنری را از کودکی و نوجوانی آغاز کرده بود ،روز 12 نوامبر سال 1840 میلادی در" پاریس "متولد شده بود .از برجستهترین آثار او" مرد متفکر و بوسه "را باید نام برد .به روز 12 نوامبر 1840 مراجعه شود

17 نوامبر سال 1918

دو ایالت صنعتی و مهم" آلزاس و لرن "پس از 48 سال که در تصرف دولت آلمان قرار داشت ،در نتیجه شکست آلمان در جنگ بینالملل اول به فرانسه بازگشت .آلزاس و لرن در جنگهای معروف 1870 میلادی بین فرانسه و آلمان ،توسط آلمانیها تصرف و اشغال شده بود .این دو ایالت که در مشرق فرانسه قرار دارند هنوز هم متعلق به فرانسه هستند و جزص ایالات اصلی فرانسه محسوب میشوند.

تبلیغات اینترنتی
 


امروز:   آب و هوا  |  عکس روز  |  استخاره با قرآن  |  روزنامه ها  |  سرمایه  |  اخبار

   
ماه: روز:
 

© 2007 - 2019 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی