برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

ماه: روز:
نتایج جستجو: 1 تا 10 از 11 نتیجه یافته شده در جستجوی 18نوامبر

18 نوامبر سال 1577

اتحادیه مذهبی معروف به" اتحاد مقدس "در فرانسه تاصسیس شد و در این اتحادیه افراد کاتولیک مذهب فرانسوی برای مقابله با پروتستانها که طی چند جنگ مذهبی ،امتیازاتی از شاه فرانسه بدست آورده بودند .با یکدیگر متحد شدند .مبتکر ایجاد این اتحادیه که چند جنگ دیگر مذهبی را در فرانسه باعث شد" دوک دوگیز "بود و هانری سوم پادشاه فرانسه در قرن شانزدهم میلادی اولین رهبر آن محسوب میشود.

18 نوامبر سال 1680

"فرانسوا دوک دولاروشفوکولد "ادیب و حکیم نامدار فرانسه در قرن هفدهم میلادی بعد از 67 سال زندگی در اوج افتخار و احترام بدرود حیات گفت .لاروشفو کولد که از او سخنان گهربار فراوان در دست است ،روز 3 مارس 1613 میلادی در پاریس در خانوادهای معتبر و مشهور به علم و ادب و هنر متولد شده بود" .مجموعه حکم "از مهمترین آثار اوست .به روز 3 مارس 1613 مراجعه شود

18 نوامبر سال 1738

قرارداد صلح" وین "در پایتخت اتریش میان اتریش و فرانسه و اسپانیا به امضاص رسید .به موجب این قرارداد ،استانیسلاس لگزینسکی از ادعای سلطنت لهستان دست برداشت و ناپل و سیسیل که به موجب قرارداد اسکوریال در 7 نوامبر 1733 به دون کارلوس ولیعهد اسپانیا وعده داده شده بود به اسپانیا داده شد و در عوض لویی پانزدهم سلطنت ماریترز را به رسمیت شناخت .به روز 3 اکتبر 1735 مراجعه شود

18 نوامبر سال 1786

"کارل ماریافون وبر "آهنگساز بزرگ آلمانی در یکی از شهرهای کوچک در ایالت" هولشتاین "متولد شد .خانوادهاش مردمی هنرمند بودند ولی نام او از همه مشهورتر شد .در 14 سالگی اولین اثر خود را به نام" دختر جنگل "تصنیف کرد .وی مردی ماجراجو بود و بارها به زندان افتاد .مرگ وی روز 5 ژوئن 1826 میلادی در 40 سالگی او صورت گرفت .به روز 5 ژوئن 1826 مراجعه شود

18 نوامبر سال 1820

قطب جنوب ،کشف شد و کاشف این قطب که برای شناختن اسرار آن عده زیادی از دانشمندان و قطبشناسان ممالک مختلف جهان بدرود حیات گفته بودند ،دریاسالار بزرگ آمریکایی" آلمن "بود .دریاسالار آلمن که در ضمن از طرف دولت ایالات متحده آمریکا نیز ماصموریت داشت ،در این روز موفق شد در قطب پیاده شد و اولین اطلاعات جغرافیایی مربوط به این ناحیه مجهول کره زمین را بدست آورد.

18 نوامبر سال 1851

"لوئی داگر "نقاش ،مخترع و فیزیکدان بزرگ فرانسوی چشم از جهان فرو بست .لویی داگر در زمان حیات خود اختراعات بزرگی کرد که دومین عکاسی از آن جمله است و اولین عکس روشن و واضح را نیز او برداشت .لویی داگر که اختراع خود را همزمان با اکتشافات" نیسفورینه پس "انجام داد ،به سال 1789 میلادی در شهری به نام" کورمی "متولد شده بود .به روز 26 سپتامبر 1789 مراجعه شود

18 نوامبر سال 1894

"جیمز تربر "نویسنده نکتهسنج و موشکاف آمریکایی در" نیویورک "قدم به عرصه وجود گذاشت .و او ،بیشتر در نوشتن داستانهای کوتاه شهرت دارد .اولین اثرش" زندگی نهایی والترمیتی "نام داشت .این نویسنده دقیق که یک چشم خود را در کودکی از دست داد .در نویسندگی وسواس عجیبی داشت و به نقاشی نیز وارد بود .جیمز تربر روز 21 آوریل 1961 میلادی مرد .به روز 21 آوریل 1961 مراجعه شود

18 نوامبر سال 1914

محاصره دریایی آلمان از طرف دولت انگلستان آغاز شد و ناوگان انگلستان راه عبور و مرور از دریای شمال به مقصد و از مبداص آلمان مسدود ساخت و به این ترتیب ،علاوه بر جنگ نظامی ،دو کشور به جنگ اقتصادی نیز پرداختند .این واقعه در جریان جنگهای اول بینالمللی اتفاق افتاد و در عوض آلمانیها نیز از 4 فوریه 1915 انگلستان را محاصره دریایی کردند .به روز 4 فوریه 1915 مراجعه شود

18 نوامبر سال 1919

"موسی چومبه "یکی از مشهورترین سیاستمداران سیاهپوست در" کاتانگا "از ایالات امروزی کشور) کنگوی لئوپولدویل (قدم به عرصه وجود گذاشت و وی از بازماندگان قبیله سلطنتی لوآندا بود .پدرش سرمایهدار بود و خود او پس از اتمام تحصیلات و ورود به کار دولتی ،حزبی به نام کوناکات تاصسیس کرد و سپس ،بعد از استقلال کنگو در ایالت کاتانگا شورش کرد و مدتها با دولت جنگید .وی مدتی نیز نخستوزیر کنگو بود.

18 نوامبر سال 1942

جنگ" الجزایر "که در جریان جنگهای بینالملل دوم در شمال آفریقا ،از جمله مهمترین جنگها محسوب میشود ،با پیروزی کامل نیروهای متفقین) آمریکا و انگلستان (پایان یافت .این جنگها از روز 8 نوامبر همان سال آغاز شد و گرچه نیروهای فرانسوی برای جلوگیری از تصرف الجزایر با متفقین به سختی جنگیدند ،با این وصف ،در این روز الجزایر توسط متفقین تصرف شد .به روز 8 نوامبر 1942 مراجعه شود

پشتیبانان جس جو
 

1 2 بعدی

امروز:   استخاره با قرآن  |  عکس روز  |  روزنامه ها  |  آب و هوا  |  سرمایه  |  اخبار

   
ماه: روز:
 

© 2007 - 2017 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | درج آگهی