برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

ماه: روز:
نتایج جستجو: 1 تا 8 از 8 نتیجه یافته شده در جستجوی 20نوامبر

20 نوامبر سال 1759

جنگ دریایی" بلایل "در نزدیکی جزایری به همین نام در اقیانوس اطلس ،میان ناوگان انگلستان و کشتیهای جنگی لاکوس فرانسوی اتفاق افتاد .فرانسویان که در جنگ دریایی روز 17 اوت 1759 میلادی شکست خورده بودند ،قصد داشتند تلافی آن شکست را بکنند ولی این بار نیز شکست خوردند و 24 کشتی جنگی دیگر فرانسویان به اعماق اقیانوس فرو رفت .به روز 17 اوت 1759 مراجعه شود

20 نوامبر سال 1815

معاهده دوم" پاریس "بعد از پایان حکومت 100 روزه ناپلئون و سلطنت مجدد لویی 18 میان متحدین و لویی هجدهم که با کمک آنان به سلطنت فرانسه دست یافته بود ،امضاص شد و به موجب این معاهده ،فرانسه کوچک شد و حدود آن ،به حدود دوره انقلاب رسید و علاوه بر آن فرانسه تعهد کرد که مبلغ 700 میلیون فرانک غرامت بپردازد و هر سال مخارج 150 هزار سرباز متحدین را بپردازد.

20 نوامبر سال 1852

دومین دوره جمهوری فرانسه بعد از چهار سال ،با اعلام امپراتوری ناپلئون سوم منقرض شد .این دوره از جمهوریت با استعفای لویی فیلیپ و آغاز حکومت روزنامهنگاران آغاز شد .تنها رییس جمهور این دوره ناپلئون سوم بود که روز 10 دسامبر 1848 میلادی با 5/5 میلیون راصی به ریاست جمهوری فرانسه و 4 سال بعد روز 20 نوامبر 1852 میلادی به سلطنت رسیده بود .به روز 24 فوریه 1848 مراجعه شود

20 نوامبر سال 1917

کشور فنلاند ،که در اروپا به نام کشور" هزار دریاچه "معروف است به دنبال پیروزی انقلاب کبیر" روسیه "در آن سرزمین ،استقلال خود را بدست آورد و به این ترتیب به دوران سلطه و نفوذ روسیه در فنلاند که از روز 15 فوریه 1808 میلادی آغاز شده بود پایان داده شد .فنلاند که امروزه با رژیم مستقل سیاسی جمهور اداره میشود ،قبل از روسیه ،در اشغال سوئدیها بود .به روز 17 ژوییه 1154 مراجعه شود

20 نوامبر سال 1942

محاصره تاریخی نیروهای آلمان نازی ماصمور تصرف استالینگراد توسط سپاهیان ارتش سرخ شوروی آغاز شد .در این نبرد بزرگ که از جمله مهمترین جنگهای جنگ دوم بینالمللی در اروپا محسوب میشود ،فرماندهی آلمانیها با" فن واسیلی چویکوف پاوئولوس "و رهبری روسها با مارشال بود .جنگ استالینگراد که از روز 17 ژوییه 1942 میلادی آغاز شده بود روز 2 فوریه 1943 با شکست آلمانیها به پایان رسید.

20 نوامبر سال 1962

"نیل بوهر "دانشمند شایسته و فیزیکدان معروف دانمارکی ،بعد از 82 سال زندگی که نیمه دوم آن پر افتخار بود ،چشم از جهان فرو بست .نیل بوهر روز 24 ماه ژانویه سال 1880 میلادی در" کپنهاک "متولد شده بود .وی در تحقیقات اتمی استاد بود و به سبب اکتشافاتی که در این مورد کرده بود ،در سال 1922 میلادی جایزه نوبل را در رشته فیزیک به او دادند .به روز 24 ژانویه 1880 مراجعه شود

20 نوامبر سال 216

سلطنت" بلاش پنجم - اشک بیست و هفتم "شاهنشاه سلسله اشکانی پایان یافت" .بلاش پنجم "یکی از دو فرزند" بلاش چهارم "بود و وقتی بلاش چهارم بدرود حیات گفت ،بین" بلاش پنجم و اردوان پنجم "فرزندان او بر سر جانشینی او اختلاف افتاد و کار به جنگ کشید .ابتدا" بلاش پنجم "پیروزی نسبی بدست آورد ولی پس از مدتی سلطنت در این روز از برادرش شکست خورد و اردوان پنجم به سلطنت رسید.

20 نوامبر سال 950

"اتین "اولین پادشاه رسمی مجارها در قرن دهم میلادی ،در ناحیهای به نام" اکوتل "قدم به عرصه وجود گذاشت .وی تا قبل از قبول دین مسیح بتپرست بود و" وائیک "نام داشت .بعد از این که عیسوی شد" پاپ سیلوستر دوم "او را اتین نام گذاشت و پادشاه مجار خواند و او نیز روز 20 اوت 1000 میلادی سلسله آرپادی را تاصسیس کرد و خود ،اولین پادشاه آن شد و روز 16 آوریل 1038 میلادی مرد.

تبلیغات اینترنتی
 


امروز:   عکس روز  |  استخاره با قرآن  |  سرمایه  |  روزنامه ها  |  آب و هوا  |  اخبار

   
ماه: روز:
 

© 2007 - 2022 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی