برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

ماه: روز:
نتایج جستجو: 1 تا 7 از 7 نتیجه یافته شده در جستجوی 27نوامبر

27 نوامبر سال 1676

"روبرت والپول "یکی از برجستهترین سیاستمداران و نخستوزیران انگلستان ،در" هوگستون "قدم به عرصه وجود گذاشت .وی مردی روستایی بود و گر چه تحصیلات عالیه نداشت ولی به سبب هوش فراوان ،با کمال قدرت حکومت کرد و خدمات زیادی به انگلستان نمود .والیپول از اعضاص حزب" ویگ "بود و روز 24 ژوییه 1745 میلادی مرد .به روز 24 ژوییه 1745 مراجعه شود

27 نوامبر سال 1698

"موپرتویس "یکی از اولین روئسای آکادمی فرانسه ،در شهر" سن مالو "قدم به عرصه وجود گذاشت .نام حقیقی و اصلی این دانشمند بزرگ قرن هجدهم میلادی" پیر - لوئی - موردو دوموپر تویس "بود و از علمای هندسه و ریاضیات محسوب میشد .او از اولین کسانی بود که به اندازهگیری فواصل قطب پرداخت موپرتویس روز 12 آوریل 1759 میلادی وفات یافت .به روز 2 آوریل 1759 مراجعه شود

27 نوامبر سال 1743

"ژان - پل - مارا "یکی از سران برجسته انقلاب کبیر فرانسه در" بودری "واقع در سویس متولد شد .وی تحصیلات خود را در رشته فیزیک به پایان رسانید ولی بعد به سیاست پرداخت و چون انقلاب کبیر پیش آمد ،او نیز با انتشار روزنامه" دوست ملت "و معرف خائنین و مخالفان انقلاب ،به تحول فرانسه کمک کرد .وی روز 13 ژوییه 1793 میلادی به دست دختری به نام" شارلوت کوردای "در حکام منزلش کشته شد.

27 نوامبر سال 1817

گاردینگ" تئودور مومسن "مورخ و محقق بزرگ آلمانی در متولد شد .خانوادهاش مردمی متعصب بودند و او پس از اتمام تحصیلات ،ضمن تحقیقات خویش به فعالیتهای سیاسی نیز پرداخت و به وکالت رایشتاگ رسید و جزص مخالفان بیسمارک قرار داشت .شاهکار" مومسن "کتاب" تاریخ روم "اوست که کاملترین تواریخ مربوط به روم است وی روز 14 اوت 1903 میلادی در 86 سالگی مرد.

27 نوامبر سال 1919

قرارداد" نوئی "میان کشور بلغارستان و متفقین در پایان جنگ بینالملل اول امضاص رسید .بلغارستان که در جریان آن جنگ جزص متحدین) آلمان و اتریش (بود و در جریان جنگ به علت شکستهای متعدد از میدان خارج شد ،به موجب این قرارداد قسمتهایی از متصرفات خود را در مجاورت دریای اژه از دست داد .این متصرفات بعداش ضمیمه سرزمین یونان گردید.

27 نوامبر سال 1942

فاجعه تاریخی" تولون "اتفاق افتاد و در این فاجعه ،کلیه ناوگان فرانسوی که در بندر" تولون "در جنوب فرانسه زیر نظر آلمانیها قرار داشتند ،به دستور دریاسالار دارلان فرمانده معروف فرانسوی خود را غرق کردند .زیرا ،آلمانیها با وجود قبول بیطرفی این ناوگان که تعداد آنها به 32 فروند میرسید قصد تصرف آنها را داشتند و از طرف دیگر متفقین نیز میخواستند آن ناوگان را به تصرف درآورند.

27 نوامبر سال 1960

به موجب قراردادی که میان دولت جمهوری فرانسه و نمایندگان رسمی سرزمین" موریتانیا "از سرزمینهای مال آفریقا به امضاص رسیده بود ،در این روز ،موریتانیا رسماش استقلال یافت .نواک شوت سرزمین موریتانیا که پایتخت آن شهر کوچک است در حدود 55000 کیلومتر مربع مساحت و 3 میلیون نفر جمعیت دارد.

تبلیغات اینترنتی
 


امروز:   استخاره با قرآن  |  عکس روز  |  روزنامه ها  |  آب و هوا  |  سرمایه  |  اخبار

   
ماه: روز:
 

© 2007 - 2019 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی