برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

ماه: روز:
نتایج جستجو: 1 تا 7 از 7 نتیجه یافته شده در جستجوی 3نوامبر

3 نوامبر سال 1700

جنگ خونین" ناروا "برای نجات شهری به همین نام در مشرق استونی که در آن زمان متعلق به سوئدیها بود ،میان شارل دوازدهم پادشاه سوئد و پطر کبیر پادشاه روسیه آغاز شد .این بندر که اهمیت نظامی فراوان دارد ،از روز 17 آوریل 1700 میلادی به محاصره روسها درآمده بود و تا آن زمان نیروهای مدافع سوئدی مقاومت کرده بودند .جنگ ناروا با پیروزی درخشان سوئد علیه روسها پایان یافت.

3 نوامبر سال 1814

کنگره تاریخی" وین "که یکی از تاریخیترین کنگرهها و کنفرانسهای سیاسی جهان در قرون نوزدهم میلادی محسوب میشود ،در وین پایتخت اتریش با شرکت نمایندگان ممالکی که در جنگ علیه ناپلئون بناپارت شرکت داشتند آغاز شد .ممالک عمده کارگردان این کنگره تاریخی عبارت بودند از :روسیه - انگلستان - اتریش و پروس و نماینده فرانسه نیز در جلسات کنفرانس شرکت میکرد.

3 نوامبر سال 1881

"ویلیام وانبرگ "نقاش بزرگ و شاعر معروف آمریکایی ،در یکی از شهرهای ایالت" ایووا "قدم به عرصه وجود گذاشت .پدرش هنرپیشه تئاتر و مادرش آموزگار بود ولی ویلیام به نقاشی مشغول شد و در 1901 میلادی اولین نمایشگاه آثار او به معرض نمایش گذاشته شد و بعد به ادبیات روی آورد و آثاری چون" صلح پایدار و مخارج تحصیل "نوشت .وی روز 8 اکتبر 1941 در 60 سالگی مرد.

3 نوامبر سال 1903

"شارل ریگولو "یکی از قویترین مردان روز زمین که از بزرگترین قهرمانان وزنهبرداری جهان محسوب میشد ،در شهر" وزینه "فرانسه متولد شد .از 19 سالگی به ورزش پرداخت و در المپیاد پاریس قهرمان سنگین وزن وزنهبرداری شد ولی بعداش پروفسیونل شد و در مقابل دریافت پول به کارهای ورزشی دست میزد .وی به سال 1964 میلادی بدرود حیات گفت .به روز 22 اوت 1964 مراجعه شود

3 نوامبر سال 1918

شهر تاریخی" حلب "از شهرهای کشور سوریه امروزی که به آن" هالپو "نیز میگویند ،بعد از یک جنگ کوتاه میان انگلیسیها آلنبی و آلمانیها به تصرف نیروهای ژنرال معروف انگلیسی درآمد و به این ترتیب چند روز پس از تصرف دمشق ،آلنبی پیروزی دیگری در مقابل نیروهای آلمانی و عثمانی که به فرماندهی ژنرال" فون ساندرس "میجنگیدند بدست آورد .به روز 30 سپتامبر 1918 مراجعه شود

3 نوامبر سال 1956

در جنگ ترعه سوئز آتشبس اعلام شد و مجمع عمومی سازمان ملل متحد برای رفع بحران کانال تصویب کرد که نیروهای متخاصم دست از جنگ بردارند و کانال سوئز دوباره افتتاح شود .این جنگ به علت حمله سربازان اسراییل و انگلستان و فرانسه به سرزمین مصر برای ادامه سلطه بر کانال سوئز بوجود آمده بود .با مداخله پلیس صلح بینالمللی توسط سازمان ملل متحد ،غائله و بحران سوئز فرو نشست.

3 نوامبر سال 1962

جنگ هوایی" کاتانگا "میان نیروی هوایی سازمان ملل متحد و ایالت کاتانگا در جنوب کنگو اتفاق افتاد و در این جنگ پیروزی با نیروی سازمان ملل متحد بود .در آن زمان ایالت کاتانگا به رهبری موسی چومبه برای خودمختاری با نیروهای کنگو از یک طرف و با افراد سازمان ملل متحد از سوی دیگر در جنگ بود .بعد از تلفات فراوان سرانجام کاتانگا شکست خورد نیروهای موسی چومبه تسلیم شدند.

پشتیبانان جس جو
 


امروز:   استخاره با قرآن  |  عکس روز  |  روزنامه ها  |  سرمایه  |  آب و هوا  |  اخبار

   
ماه: روز:
 

© 2007 - 2017 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | درج آگهی