برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

ماه: روز:
نتایج جستجو: 1 تا 8 از 8 نتیجه یافته شده در جستجوی 30نوامبر

30 نوامبر سال 1782

"گابریل "معمار و آرشیتکت برجسته فرانسوی در قرن هجدهم میلادی ،پس از 84 سال زندگی تواصم با افتخار و سربلندی دیده آنژ - ژاک - گابریلا از جهان فرو بست .گابریل که نام کامل او بود ،روز 10 ژوئن 1698 میلادی در پاریس متولد شده بود .از آثار مهم و شاهکارهای این معمار بزرگ میدان کنکورد - تریانون کوچک - ورسای - مدرسه نظام و عمارت بورس شهر" بوردو "را میتوان نام برد.

30 نوامبر سال 1797

کنگره تاریخی معروف به" راشتات "در شهر به همین نام در آلمان آغاز به کار کرد و اعضاص این کنگره ،ماصمور بودند که برای رفع مناقشات آلمان و فرانسه چارهای بیندیشند .این کنگره مدت 18 ماه مشغول مذاکره بود و در ابتدا ناپلئون به نمایندگی فرانسه در آن شرکت داشت .کار کنگره به جایی نرسید و به علت آغاز جنگ مجدد میان اتریش و فرانسه ،کنگره راشتات در 3 آوریل 1799 میلادی تعطیل شد.

30 نوامبر سال 1808

آخرین جنگ میان مدافعان اسپانیایی و مهاجمان فرانسوی برای تصرف" مادرید "پایتخت اسپانیا اتفاق افتاد و از این جنگ بیشتر ،به نام جنگ گردنه" سوموزیرا "یاد شده است .در این گردنه یک واحد آتشبار اسپانیایی که مانع عبور فرانسویان میشد توسط واحد سوار نظام لهستانی که در میان ارتش ناپلئون بناپارت خدمت میکرد از میان رفت و همان روز مادرید تصرف شد .به روز 18 اکتبر 1808 مراجعه شود

30 نوامبر سال 1830

"پاپ پی هشتم "دویست و پنجاه و پنجمین جانشین حضرت مسیح و رهبر بزرگ کاتولیکهای جهان بعد از یک سال و شش ماه سلطنت روحانی در جامعه مسیحیت ،بدرود حیات گفت و به جای وی" پاپ گرگوار شانزدهم "زمامدار روحانی گردید" .پیهشتم "از روز 5 آوریل 1829 به جای" لئون دوازدهم "عهدهدار مقام پاپی شده بود .به روز 5 آوریل 1829 و 28 آوریل 1764 مراجعه شود

30 نوامبر سال 1835

"مارک تواین "بزرگترین نویسنده و فیلسوف قرن نوزدهم میلادی آمریکا ،در شهر زیبای" فلوریدا "متولد شد .نام اصلی او" ساموئل - لانگهورن - کلمنس "بود و پدرش وکالت عدلیه میکرد .دوران کودکی و جوانی او به ماجراجوییهای زیادی سپری شد که بعدها همان ماجراها ،سوژه اصلی کتب او شدند .مارک تواین روز 21 آوریل 1910 میلادی در نیویورک وفات یافت .به روز 21 آوریل 1910 مراجعه شود

30 نوامبر سال 1874

"وینستون چرچیل "نامدارترین سیاستمداران بریتانیای کبیر ،در دو قرن نوزدهم و بیستم در کاخ" بلن هایم "انگلستان در یک خانواده اشرافی متولد شد .پدرش یک لرد انگلیسی و مادرش یک ملکه زیبایی آمریکایی بود .وی در دوران جنگ دوم نخستوزیر محافظه کار انگلستان شد و ملتش را به پیروزی رسانید و به سال 1965 میلادی در حالی که 89 سال از عمرش میگذشت ،مرد .به روز 25 ژانویه 1965 مراجعه شود

30 نوامبر سال 1914

دولت امپراتوری عثمانی به متحدین جنگ بینالملل اول یعنی آلمان و اتریش پیوست و به این ترتیب راه دریای سیاه که یگانه وسیله ارتباط فرانسه و انگلیس با روسیه بود بسته شد ،زیرا تنگههای بوسفور و داردانل در اختیار امپراتوری عثمانی بود .اتحاد عثمانی با متحدین ،سبب بروز یک رشته حوادث جنگ شد که مهمترین آنها حمله متفقین به داردانل در 19 فوریه 1915 بود .به روز 19 فوریه 1915 مراجعه شود

30 نوامبر سال 1940

"آرسن - آرسونوال "یکی از برجستهترین فیزیکدانان و اطبای فرانسوی ،پس از 89 سال زندگی بدرود حیات گفت .این دانشمند قرون نوزدهم و بیستم میلادی فرانسه روز 21 آوریل 1851 میلادی در" لودی "متولد شده بود و گرچه ابتدا در طب فارغالتحصیل شده بود ولی به سبب علاقه به فیزیک به مطالعات خود در این رشته ادامه داد و به این جهت .در فیزیک بیشتر شهرت دارد .به روز 21 آوریل 1851 مراجعه شود

تبلیغات اینترنتی
 


امروز:   عکس روز  |  استخاره با قرآن  |  سرمایه  |  روزنامه ها  |  آب و هوا  |  اخبار

   
ماه: روز:
 

© 2007 - 2022 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی