برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

ماه: روز:
نتایج جستجو: 1 تا 8 از 8 نتیجه یافته شده در جستجوی 5نوامبر

5 نوامبر سال 202 قبل از میلاد

جنگ بزرگ روم و کارتاژ که در خلال دو جنگ" پونیک دوم و پونیک سوم "میان آنیبال سردار کارتاژیها و سیپیون سردار سیاهپوست رومی در گرفته بود ،به سبب افزونی نیروهای رومی با شکست آنیبال پایان یافت و بیش از یک سوم نیروهای آنیبال در این جنگ از میان رفتند .به سبب این شکست آنیبال گریخت و بعد از 19 سال دربدری خودکشی کرد .به روز 31 مارس 183 قبل از میلاد مراجعه شود

5 نوامبر سال 1688

حمله تاریخی" گیوم دورانژ "شاهزاده معروف هلندی به انگلستان آغاز شد .در این حمله 14 ،هزار هلندی به دستور گیوم دورانژ در سواحل" توربه "در انگلستان پیاده شدند تا ژاک دوم را از سلطنت آن کشور خلع کنند و علت این حمله ،استمداد مردم انگلستان از گیوم دورانژ بود .روز 27 نوامبر همان سال لندن بدست گیوم دورانژ افتاد و ژاک دوم به فرانسه گریخت .به روز 1 آوریل 1686 مراجعه شود

5 نوامبر سال 1757

پیروزی" روسباخ "در منطقهای به همین نام در جریان جنگهای 7 ساله میان اتریش و پروس و فرانسه و انگلیس ،نصیب سپاهیان فردریک دوم پادشاه پروس شد .در این جنگ ،پروسیها با سربازان فرانسوی روبرو بودند و به انتقام شکستی که فردریک از مارشال دون سردار سپاه اتریش در بوهم خورده بود ،فرانسویان را در روسباخ به سختی در هم شکست و نیمی از آنان را اسیر کرد.

5 نوامبر سال 1823

"لازار کارنو "یکی از مردان نامی علم و سیاست فرانسه در قرون هجدهم و نوزدهم میلادی بعد از 70 سال زندگی ،چشم از جهان فرو بست" .لازار کارنو "روز 1 فوریه سال 1753 میلادی در" نولای "قدم به عرصه وجود گذاشت و تا قبل از آن که به سبب بروز انقلاب فرانسه به سیاست بپردازد ،از واضع هندسه جدید مهندسین و ریاضیدانان بزرگ بود .او را لقب دادهاند .به روز 1 فوریه 1753 مراجعه شود

5 نوامبر سال 1859

"ژان ژورس "سیاستمدار و پیشوای سوسیالیسم فرانسه که در جریان یک توطئه در 1914 میلادی به قتل رسید ،در" کاسترس "قدم به عرصه وجود گذاشت .وی بعد از ختم تحصیلات و اشتغال به امور سیاسی ،همه جا به جنگ و تقویت تعصب ملی مخالفت میکرد و چون اولیای فرانسه برای جبران شکستهای خود از آلمان در 1870 میخواستند دوباره جنگ را بر قرار کنند .روز 31 ژوییه 1914 میلادی او را کشتند.

5 نوامبر سال 1907

تلویزیون کامل ،توسط یک مخترع 47 ساله آلمانی به نام" پل نیپکو "عرضه شد .پل نیپکو که به سال 1860 میلادی متولد شده بود ،در 27 سالگی با تلویزیونی که یک صنعتگر آمریکایی به نام" جیمز کاری "اختراع کرده بود روبرو شد که صدا نداشت و عکسها را نیز متقاطع نشان میداد .پل نیپکو برای رفع این دو عیب ،سالها زحمت کشید تا در این روز توانست تلویزیون امروزی را اختراع کند.

5 نوامبر سال 1918

بیماری مسری" آنفلوآنزا "کشتار وحشتانک خود را در اروپا آغاز کرد .این بیماری به سرعت مردم یکایک ممالک اروپایی را مبتلا کرد و در اندک مدت تعداد تلفات آنفلوآنزا از یک میلیون نفر نیز تجاوز کرد .هنگامی که تب آنفلوآنزا در اروپا فرونشست ،مجموعاش 21640000 نفر از مردم اروپا را به دیار عدم فرستاده بود .علت این افزونی کشتار آنفلوآنزا این بود که هنوز آنتیبیوتیکهای امروزی کشف نشده بود.

5 نوامبر سال 1944

دکتر" آلکسیس - کارل "پزشک و زیستشناس بزرگ فرانسوی در پاریس بدرود حیات گفت .وی در روز 28 ژوئن سال 1873 میلادی در" پاریس "متولد شده بود و هنگام مرگ 71 سال داشت .دکتر کارل که از سال 1805 میلادی به آمریکا رفته بود ،به سبب اقدامات بزرگ خویش در علم طب به سال 1912 میلادی به اخذ جایزه معروف نوبل در طب نایل آمده بود .به روز 28 ژوئن 1873 مراجعه شود

تبلیغات اینترنتی
 


امروز:   عکس روز  |  استخاره با قرآن  |  سرمایه  |  روزنامه ها  |  آب و هوا  |  اخبار

   
ماه: روز:
 

© 2007 - 2022 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی