برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

ماه: روز:
نتایج جستجو: 1 تا 8 از 8 نتیجه یافته شده در جستجوی 18دسامبر

18 دسامبر سال 1629

"آلکسیس "دومین پادشاه از سلسله معروف سلطنتی" رومانوفها "در روسیه قدم به عرصه وجود گذاشت" .آلکسیس رومانوف "فرزند" میشل رومانوف "سرسلسله خاندان رومانوفها بود و پس از مرگ پدرش روز 17 اوت 1645 میلادی در 16 سالگی به سلطنت رسید .آلکسیس رومانوف روز 23 سپتامبر سال 1676 میلادی پس از 47 سال زندگی بدرود حیات گفت .به روز 17 اوت 1645 و 23 سپتامبر 1676 مراجعه شود

18 دسامبر سال 1774

"کنسی "عالم معروف اقتصادی و طبیب مخصوص دربار لویی پانزدهم که موجد مکتب اقتصادی معروف به" فیزیوکراسی "یا" حکومت اراضی "است ،پس از 80 سال زندگی بدرود حیات مره گفت" .فرانسوا کنسی "روز 23 اوت 1694 میلادی در متولد شده بود .وی معتقد بود که زمین مخزن ثروت است و هیچ ملتی بدون استفاده کامل از زمین ،مرفه و سعادتمند نخواهد بود .به روز 23 اوت 1694 مراجعه شود

18 دسامبر سال 1796

"نیکلای اول "یکی از معروفترین امپراتوران روسیه در قرن نوزدهم میلادی در سن پطرزبورگ پایتخت روسیه تزاری متولد شد .پدرش" پل اول "تزار روسیه بود و قبل از او الکساندر اول سلطنت داشت .وقتی الکساندر اول روز 1 دسامبر 1825 میلادی مرد ،نیکلاس که در آن زمان 29 ساله بود به سلطنت رسید .وی پس از 30 سال سلطنت و 59 سال زندگی روز 25 اوت 1865 میلادی مرد.

18 دسامبر سال 1902

اولین ایستگاه رادیویی جهان در شهر" گلسبی "توسط" مارکونی "مخترع و مکتشف بزرگ ایتالیایی تاصسیس شد و روابط مکالماتی سریع بین اروپا و آمریکا برقرار گردید .تا آن زمان هنوز از رادیو به عنوان وسیله آموزشی و تفریحی استفاه نمیشد و بیشتر استفاده مخابراتی از آن میشد .ایستگاه" گلسبی "با وجود خطرات زیادی که آن تهدید میکرد هنوز هم به کار مشغولست .به روز 3 ژوئن 1898 مراجعه شود

18 دسامبر سال 1914

بریتانیای کبیر رسماش سرزمین مصر را تحتالحمایه خود اعلام کرد و به این نحو ،یکی از آرزوهای دیرینه سیاست انگلستان عملی شد .علت این اقدام سیاسی این بود که چون در جنگ اول جهانی دولت عثمانی با دولتهای مخالف انگلیس یعنی آلمان و اتریش متحد شده بود ،انگلیسیها نیز برای تلافی ،مصر را که در آن زمان متعلق به عثمانیها بود تحتالحمایه اعلام کردند .مصر امروزه مستقل است و رژیم جمهوری دارد.

18 دسامبر سال 1917

دولت رومانی در جریان جنگهای اول اسلحه به زمین گذاشت و تسلیم آلمانیها شد و به این ترتیب ،این کشور که دیرتر از سایر ممالک متفق انگلستان و فرانسه وارد جنگ شده بود ،زودتر از همه از میدان جنگ خارج شد .رومانی از روز 27 اوت 1916 میلادی با اعلان جنگ به آلمان و اتریش به نفع متفقین وارد جنگ شده بود .به روز 27 اوت 1916 مراجعه شود

18 دسامبر سال 1941

واقعه دریایی" خلیج اسکندریه "در جنگهای بینالملل دوم در شمال کشور مصر اتفاق افتاد .در این واقعه ،چند کشتی جنگی ایتالیایی با رشادت و بیباکی خاصی وارد خلیج اسکندریه که پایگاه دریایی انگلیسیها بود شدند .و علیرغم دفاع سختی که سایر کشتیهای انگلیسی کردند ،چند کشتی کوچک را غرق کردند و علاوه بر آن دو زرهدار" ولنیت "و" کوئین الیزابت "را که لنگر انداخته بودند خراب کردند.

18 دسامبر سال 1951

ویتمین سراسر شمال هندوچین توسط نیروهای آزادیخواه اشغال شد و به این ترتیب سلطه و نفوذ فرانسویان در این قسمت از خاک هندوچین که سالهای متمادی تحت اختیار آنان قرار داشت به پایان رسید .در آن زمان فرمانده کل نیروهای فرانسه در هندوچین ژنرال معروف فرانسوی" ،دولاتر دوتاسینی "بود و فرماندهی نیروهای آزادیخواه" ویتمین "را ژنرالی ویتنامی" جیاپ "رهبری میکرد.

تبلیغات اینترنتی
 


امروز:   عکس روز  |  استخاره با قرآن  |  آب و هوا  |  روزنامه ها  |  سرمایه  |  اخبار

   
ماه: روز:
 

© 2007 - 2020 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی