برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

ماه: روز:
نتایج جستجو: 1 تا 4 از 4 نتیجه یافته شده در جستجوی 30دسامبر

30 دسامبر سال 1755

قرارداد اتحاد میان امپراتوری روسیه و انگلستان امضاص شد و آن چه در این قرارداد بیش از همه تاصثیر داشت رشوههای هنگفتی بود که وزرای الیزابت امپراتوریس روسیه از انگلیسیها گرفته بودند تا او را وادار به امضاص این قرارداد کنند .در مقابل تعهد این که قسمتی از کشور پروس به روسها داده شود ،روسها 55 هزار سپاه در اختیار انگلیسیها گذاشتند و فردریک دوم از ترس حمله انگلستان حاضر به عقد اتحاد شد.

30 دسامبر سال 1834

"ماری - ژوزف - مارکی دولافایت "یکی از برجستهترین شخصیتهای سیاسی و نظامی فرانسه در قرون هجدهم و نوزدهم میلادی بعد از 77 سال زندگی در اوج افتخار و شهرت و محبوبیت به درود حیات گفت .وی روز 29 نوامبر 1757 میلادی دیده به جهان باز کرده بود .در جوانی به ارتش پیوست و در جنگهای بسیاری شرکت کرد که جنگهای استقلال آمریکا علیه انگلیسیها از مهمترین آنها بود.

30 دسامبر سال 1865

"رودیارد کیپلینگ "نویسنده معروف و حادثهجوی انگلیسی در بندر" بمبئی "در هندوستان متولد شد .پدرش نقاشی فقیر بود و تحصیلات و تربیت اولیه رودیارد ،در همان محیط هندوستان سپری شد ولی بعداش به انگلستان رفت و در آنجا بود که استعداد سرشار او شکوفا شد و رودیارد به صورت یک نویسنده بزرگ درآمد .وی روز 18 ژانویه 1935 میلادی مرد .به روز 18 ژانویه 1935 مراجعه شود

30 دسامبر سال 1945

"ویدکوم - کیس لینگ "سیاستمدار معروف نروژی که در جریان جنگ دوم جهانی و اشغال خاک نروژ از طرف سپاهیان آلمان نازی به ریاست دولت نروژ منصوب شده بود به جرم میهنفروشی و خیانت تیرباران گردید" .کیس لینگ "از روز 7 فوریه 1942 حکومت دست نشانده نروژ را اداره میکرد و در دوران خدمتش ،عده زیادی از میهنپرستان نروژی اعدام شدند .به روز 7 فوریه 1942 مراجعه شود

تبلیغات اینترنتی
 


امروز:   عکس روز  |  استخاره با قرآن  |  سرمایه  |  روزنامه ها  |  آب و هوا  |  اخبار

   
ماه: روز:
 

© 2007 - 2022 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی