برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

ماه: روز:
نتایج جستجو: 1 تا 10 از 10 نتیجه یافته شده در جستجوی 6دسامبر

6 دسامبر سال 47 قبل از میلاد

جنگ خونین و مهم آسیای صغیر میان دو مدعی نیرومند رهبری امپراتوری روم اتفاق افتاد .در این جنگ ،ژول سزار ،سردار پیروز و رهبر ملت روم علیه" فارناس "که قصد ایجاد نوعی دیکتاتوری در امپراتور روم قدیم داشت میجنگید .گرچه جمعی از سپاهیان" پمپه "که قبلاش از ژول سزار شکست خورده بودند در این جنگ علیه سزار میجنگیدند ،با این همه فارناس مغلوب شد .به روز 6 سپتامبر 48 قبل از میلاد مراجعه شود

6 دسامبر سال 1499

"ونزوئلا "یکی از ممالک معتبر امروزی آمریکای جنوبی به طور کامل توسط" آلونسو - دو - جدا "دریانورد و مکتشف معروف اسپانیایی کشف شد و چون اهالی دهکدهای که کاشف اسپانیایی به آن برخورد کرده بود خانههای خود را روی آب ساخته بودند ،وی آنجا را" ونزوئلا" "ونیز کوچک "معنی میداد .ونزوئلا تا روز 26 اوت 1821 تحت سلطه اسپانیا بود .به روز 26 اوت 1821 مراجعه شود

6 دسامبر سال 1648

کودتای ارتش انگلستان علیه پارلمان آن کشور که دوره اول جنگهای داخلی را علیه شارل اول پیروز شده بودند ،اتفاق افتاد .نمایندگان پارلمان بعد از اسارت شارل اول روز 30 ژانویه 1647 میلادی طرفدار او شده بودند ولی ارتش خواهان محاکمه و اعدام او بود .در کودتای این روز 140 وکیل طرفدار شارل اول اخراج شدند و بقیه ،راصی به محکومیت شاه دادن و او روز 9 فوریه 1649 میلادی اعدام شد.

6 دسامبر سال 1732

"وارن هاستینگز "سیاستمدار بزرگ انگلیسی در یکی از نجیبترین و معروفترین خانوادههای انگلستان قدم به عرصه وجود گذاشت .زادگاه وی شهر چرچیل ،در حوالی" اوکسفورد "بود .در جوانی در پی کسب نام و شهرت افتاد و در این راه چندان موفق شد که کمتر کسی به آن درجه از توفیق رسیده است .وی به سال 1818 بعد از 86 سال زندگی بدرود حیات گفت .به روز 22 اوت 1818 مراجعه شود

6 دسامبر سال 1741

سلطنت" الیزابت "ملکه نامدار روسیه در قرن هجدهم میلادی به کمک افسران و فرماندهان ارتش روسیه که هنوز به پطر کبیر وفادار بودند آغاز شد زیرا ،الیزابت دختر پطر کبیر و" کاترین اول "بود .الیزابت روز 17 نوامبر 1709 میلادی در مسکو قدم به عرصه وجود گذاشته بود .این امپراتوریس نامدار ،روز 5 ژانویه 1762 میلادی بدرود حیات گفت .به روز 5 ژانویه 1762 مراجعه شود

6 دسامبر سال 1757

پیروزی درخشان" لوتن "در محلی به همین نام در جریان جنگهای 7 ساله میان اتریش و پروس و فرانسه و انگلیس نصیب سپاهیان فردریک دوم پادشاه پروس شد و این بار ،حریف پروسیها ،اتریشیها بودند .یک ماه قبل از پیروزی" لوتن "پروسیها با یک جنگ عالی موفق شده بود که فرانسویها را در روسباخ شکست دهند .پیروزی" لوتن "را آخرین پیروزیهای پروس باید محسوب کرد.

6 دسامبر سال 1878

"ویکتور امانوئل دوم "اولین پادشاه رسمی سراسر ایتالیای متحد ،پس از 58 سال زندگی و 29 سال سلطنت بر جزیره ساردنی و سراسر ایتالیا ،بدرود حیات گفت .این پادشاه که در پرتو خدمات او اتحاد ایتالیا عملی شد ،روز 16 اوت 1820 میلادی در" تورینو "متولد شده و روز 7 نوامبر 1849 میلادی وفات یافته بود .بعد از او پسرش هومبرت اول به سلطنت رسید .به روز 16 اوت 1820 مراجعه شود

6 دسامبر سال 1916

"بخارست "پایتخت زیبای کشور رومانی در جریان جنگهای بینالملل اول توسط سپاهیان آلمانی به فرماندهی ژنرال معروف" ماکنزن "تسخیر شد .رومانی که تا روز 27 اوت همان سال بیطرف بود ،در این روز به آلمان و اتریش اعلان جنگ داد و در نتیجه آلمانیها از روز اول سپتامبر 1916 به رومانی حمله کردند و پس از چند شکست سخت در این روز بخارست تصرف شد .به روز 21 نوامبر و 30 اکتبر 1916 مراجعه شود

6 دسامبر سال 1941

حمله بزرگ نیروهای ارتش سرخ شوروی در جنگ مسکو علیه نیروهای آلمان نازی آغاز شد .حمله بزرگ روسها موقعی آغاز میشد که آلمانیها در حمله بزرگ قبلی خود که از روز 15 نوامبر همان سال ادامه داشت و به نبرد تانکها معروف بود شکست خورده بودند .این حمله به سبب افزونی نیروهای روسی و در هم شکستن روحیه عمومی آلمانیها به شکست نازیها تمام شد .به روز 27 نوامبر 1941 مراجعه شود

6 دسامبر سال 1958

اولین عملیات احداث یکی از مهمترین و طولانیترین تونلهای دنیا در ایتالیا آغاز شد .این تونل که زیر کوه) مون بلان (مرتفعترین کوههای فرانسه قرار گرفته 6 کیلومتر طول دارد و دو کشور ایتالیا و فرانسه را از زیر آن کوه به هم مربوط میکند عملیات احداث این تونل پس از 6 سال تلاش مداوم سرانجام روز 14 اوت 1962 میلادی پایان یافت .به روز 14 اوت 1962 مراجعه شود

تبلیغات اینترنتی
 


امروز:   عکس روز  |  استخاره با قرآن  |  سرمایه  |  روزنامه ها  |  آب و هوا  |  اخبار

   
ماه: روز:
 

© 2007 - 2021 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی