برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

ماه: روز:
نتایج جستجو: 1 تا 8 از 8 نتیجه یافته شده در جستجوی 9دسامبر

9 دسامبر سال 1564

"ژان کالون "نویسنده و روحانی بزرگ فرانسوی ،پس از 55 سال زندگی به دستور کلیسای کاتولیک در آتش سوزانده شد" .ژان کالون "روز 21 ژانویه 1509 میلادی در" نویون "قدم به عرصه وجود گذاشته بود .از آثار مهم این نویسنده روحانی کتاب معروف دینی او" تعالیم دین مسیح "را میتوان نام برد .وی از نویسندگان دوران رنسانس فرانسه محسوب میشود .به روز 21 ژانویه 1509 مراجعه شود

9 دسامبر سال 1715

قلعه تاریخی و مستحکم معروف به" استرال سوند "که آخرین متصرفات سوئد در سواحل جنوبی بالتیک بود ،در جریان حمله پروسیها به آن قلعه سقوط کرد و به این ترتیب شارل 12 پادشاه سوئد که با بدشانسی روبرو شده و مرتب شکست خورده بود ،آخرین پناهگاه خود را نیز از دست داد .متصرفات پهناور سوئد در ساحل بالتیک به این ترتیب میان دولتهای روسیه و پروس و لهستان قسمت شد.

9 دسامبر سال 1761

"ساموئل ریچاردسون "نویسنده انگلیسی پس از 72 سال زندگی در چنین روزی بدرود حیات گفت .او که پایه داستاننویسی انگلیسی را به طرزی که امروزه معمول است بنا نهاد ،روز پنجم فوریه 1689 میلادی در" دربیشایر "قدم به عرصه وجود گذاشته و از 20 سالگی به ادبیات پرداخته بود .کتاب معروف او" سرچارلز گراندیشن "نام دارد .به روز پنجم فوریه 1689 مراجعه شود

9 دسامبر سال 1840

کاخ بزرگ" کرملین "مرکز سیاست امروزی اتحاد جماهیر شوروی تاصسیس شد .تاصسیس این کاخ بزرگ و تاریخی که یکی از زیباترین ابنیه تاریخی امروزی شوروی محسوب میشود در زمان" نیکلای دوم "امپراتور روسیه و به امر او انجام شد و تا قبل از این که حکومت شوروی مقر خود را در این کاخ اعلام کند" کاخ موقتی تزار "نامیده میشد .این کاخ گنجایش 3 هزار نفر از میهمانان دربار روسیه را داشت.

9 دسامبر سال 1895

"ویلهلم رونتگن "دانشمند بزرگ و فیزیسین مشهور آلمانی اشعه مجهول را کشف کرد .اشعهای که فیزیکدان آلمانی ،رونتگن در این روز پس از 5 سال کوشش و آزمایش کشف کرد .قادر بود که از پارهای اجسام عبور کرده و موانع سر راه خود را معلوم کند .از این اشعه که خود رونتگن به آن نام" اشعه ایکس "داده بود امروزه برای عکسبرداری از ضایعات درونی بدن استفاده میشود.

9 دسامبر سال 1941

"سنگاپور "جنوبیترین جزیره شبه جزیره مالاکا و مروارید درخشان اقیانوس آرام بعد از بمبارانی شدید از طرف بمبافکنها ژاپنی ،به تصرف نیروهای ژاپن که تازه قدم به ساحل آن کشور گذاشته بودند درآمد و به این ترتیب به دوران تسلط انگلیسیها در آن سرزمین خاتمه داده شد .فتح سنگاپور دو روز بعد از حمله ژاپنیها به" پرل هاربور "بندر و پایگاه معروف آمریکا انجام شد.

9 دسامبر سال 1963

زنگبار ،یکی از معروفترین مستعمرات انگلستان در مشرق آفریقا استقلال خود را بدست آورد .این سرزمین از دو جزیره" زنگبار و پمپا"تشکیل شده و مجموع مساحت آن 2600 کیلومتر مربع است که 400 هزار نفر در آن بسر میبردند .زنگبار پس از استقلال با الحاق به کشور تانگانیکا ،فدراسیون" تانزانیا "را به وجود آوردند .به روز 9 دسامبر 1961 مراجعه شود

9 دسامبر سال 742

"شارلمانی "یکی از نامدارترین سلاطین اروپا که به او شارل اول یا شارل کبیر نیز گفته میشود ،قدم به عرصه وجود گذاشت .وی در سال 771 میلادی پادشاه فرانسه شد و به سبب پیروزیهای متعددی که به نام پاپ رهبر کاتولیکها علیه دشمنان دین و کفار بتپرست بدست آورد ،در 3 اکتبر 800 میلادی" پاپ لئون سوم "بدست خود تاج بر سر او گذاشت و او را امپراتور اروپا خواند .به روز 3 اکتبر 800 مراجعه شود

تبلیغات اینترنتی
 


امروز:   عکس روز  |  استخاره با قرآن  |  روزنامه ها  |  آب و هوا  |  سرمایه  |  اخبار

   
ماه: روز:
 

© 2007 - 2019 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی