برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

ماه: روز:
نتایج جستجو: 1 تا 7 از 7 نتیجه یافته شده در جستجوی 17فوریه

17 فوریه سال 1469

"واسكو - دوگاما "دریانورد و مكتشف بزرگ پرتغالی ،در" سینس "متولد شد .خانواده" واسكو دوگاما "پدر در پدر دریانورد و ناخدا بودند و او نیز از اوان جوانی به خدمت دریا مشغول شد و رفتهرفته به مقام دریاسالاری رسید .مهمترین خدمت واسكودوگاما كشف راه دریایی هند از انتهای جنوب آفریقا در 28 اوت 1498 بود .به روز 16 نوامبر 1524 و 28 اوت 1498 مراجعه شود

17 فوریه سال 1783

آتشفشانی كوه" اسكاپتار "در جزیره ایسلند ،آغاز شد و در این بلای بزرگ در حدود 32 هزار نفر از سكنه شهرهایی كه دامنه این كوه بوجود آمده بودند از بین رفتند .كوه اسكاتپار كه یكی از كوهای آتشفشانی خاموش جهان بود ،در این روز بدون هیچ علامت قبلی تركید و از 22 شكاف بدنه آن مواد گداخته بسوی شهرها روان شد و موجب تلفات گردید.

17 فوریه سال 1801

شورش خونین سیاهپوستان و غلامان" سن دومینیك "پس از ده سال كه از آغاز آن و تصرف سن دومینیك بدست آنان میگذشت ،به همت ژنرال" لوكلر "سردار فرانسوی در عهد ناپلئون بناپارت پایان یافت .در این شورش 20 هزار فرانسوی در مقابل 45 هزار سیاهپوست شورشی قرار داشتند و با وجودی كه" تب زرد "عده زیادی از فرانسویان را كشت معهذا پیروزی با" لوكلر "بود .به روز 5 ژوییه 1772 و 3 ژوئن 1791 مراجعه شود

17 فوریه سال 1809

نبر خونین" ساراگوس "در جنگهای 5 ساله میان اسپانیاییها و فرانسویها بعد از چهار ماه پایان یافت .این جنگ كه به سبب فجایع و قساوتهایی كه هر دو طرف نسبت به یكدیگر روا میداشتند ،به نام" قصابی ساراگوس "معروف شده بود از روز 15 نوامبر 1808 میلادی با حمله" لان "سردار فرانسوی آغاز شده بود .ماصمور دفاع از ساراگوس" پالافوكس "اسپانیایی بود .به روز 15 نوامبر 1808 مراجعه شود

17 فوریه سال 1827

"هنریخ - پستالوزی "معلم بزرگ و یكی از پر تلاشترین راهنمایان تعلیم و تربیت جهان در قرون هجدهم و نوزدهم میلادی ،بعد از 83 سال زندگی بدرود حیات گفت .وی روز 2 ژانویه 1744 میلادی در" زوریخ "متولد شد و از نوجوانی در تلاش پیدایش راه موئثری برای توسعه علم و ادب در دنیا شد .مهمترین اثر تربیتی" پستالوزی "كه مشهور است" لئونارد دوگرترود "است .به روز 2 ژانویه 1744 مراجعه شود

17 فوریه سال 1934

"لئوپولد سوم "چهارمین پادشاه كشور بلژیك ،بعد از استقلال آن كشور ،به جای پدرش" آلبرت اول "كه در این روز در یك سانحه كوهنوردی به قتل رسیده بود ،به سلطنت" بلژیك "رسید" .لئوپولد سوم "روز 30 اكتبر 1901 در" بروكسل "متولد شده بود و هنگامی كه به سلطنت رسید 33 سال داشت .وی به سال 1951 از سلطنت كنار رفت .به روز 30 اكتبر 1901 و 16 ژوییه 1951 مراجعه شود

17 فوریه سال 1963

"برونو والتر "یكی از معروفترین رهبران اركستر و موسیقیدانان بزرگ قرن بیستم ،در 87 سالگی چشم از جهان بر بست .برونووالتر روز 10 ماه مارس سال 1876 میلادی در برلن در خانوادهای یهودی متولد شده بود و اولین كنسرت خود را در 9 سالگی برگذار كرد .وی در زمان نازیها از آلمان فرار كرد و به آمریكا پناهنده شد و در آن كشور مقیم شد .به روز 10 مارس 1876 مراجعه شود

تبلیغات اینترنتی
 


امروز:   عکس روز  |  استخاره با قرآن  |  سرمایه  |  روزنامه ها  |  آب و هوا  |  اخبار

   
ماه: روز:
 

© 2007 - 2022 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی