برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

ماه: روز:
نتایج جستجو: 1 تا 10 از 11 نتیجه یافته شده در جستجوی 18فوریه

18 فوریه سال 1201

"خواجه نصیرالدین طوسی "ریاضیدان و دانشمند بزرگ و منجم معروف قرن هفتم هجری ایران ،در شهر طوس متولد شد ،نامش محمد و كنیهاش ابوجعفر بود و پدرش حسن نام داشت ،این مرد بزرگ كه شهرت بینالمللی دارد وزیر هلاكوخان مغول بود .خواجه نصیرالدین طوسی پس از 73 سال زندگی روز 26 ژوئن 1274 میلادی در بغداد وفات یافت .به روز 26 ژوئن 1274 مراجعه شود

18 فوریه سال 1570

"پیر بونتان "معمار و حجار نامدار فرانسوی در قرن شانزدهم میلادی پس از 63 سال زندگی ،چشم از جهان فرو بست .پیر بونتان ،روز 7 اكتبر سال 1507 میلادی در پاریس متولد شده بود .پدرش وقتی استعداد او را در حجاری دید او را به محاضر بزرگ معماران بزرگ فرانسوی فرستاد و" بونتان "در این محاضر به استادی رسید .به روز 7 اكتبر 1507 مراجعه شود

18 فوریه سال 1734

جنگهای ششماهه لهستان برای نابود كردن" استانسیلاس لكزینسكی "پادشاه جدید كه بعد از اگوست دوم با 60 هزار راصی در 30 سپتامبر 1733 میلادی به سلطنت رسیده بود ،توسط دو دولت نیرومند پدر زن پادشاه فرانسه بود و روسیه و اتریش نمیخواستند لهستان نیز زیر نفوذ فرانسه باشد .این جنگ با فرار لكزینسكی در 11 ژوییه 1734 میلادی پایان یافت.

18 فوریه سال 1769

مارشال" نی "سردار برجسته ناپلئون بناپارت كه" دوك الشینگن و شاهزاده مسكو "لقب داشت ،در" سارهلویی "قدم به عرصه وجود گذاشت .وی به خاطر علاقهای كه به ارتش داشت در نوجوانی به خدمت نظام رفت و مدارج ترقی را تا درجه مارشالی پیمود .وی در زمان سلطنت لویی هجدهم به جرم طرفداری از ناپلئون بناپارت روز 7 دسامبر 1815 میلادی تیرباران شد .به روز 7 دسامبر 1815 مراجعه شود

18 فوریه سال 1785

"پیگال "یكی از نامدارترین مجسمهسازان و حجاران قرن هجدهم میلادی فرانسه پس از 71 سال زندگی بدرود حیات گفت" .ژان باپتیست پیگال "روز 22 ژوییه 1714 میلادی ،در خانوادهای تهیدست در پاریس متولد شده بود .از مهمترین آثار این حجار معروف مقبره" دوك داركور "در كلیسای نتردام پاریس و مقبره مارشال دو ساكس در استراسبورگ است .به روز 22 ژوییه 1714 مراجعه شود

18 فوریه سال 1814

جنگ بزرگ معروف به" مونترو "در نزدیكی ساحل رود" اوب "میان باقمیانده سپاهیان اتریشی كه به فرمان شوارزنبرگ سردار معروف خویش میجنگیدند با ارتش فرانسه به فرماندهی ناپلئون بناپارت اتفاق افتاد .شوارزنبرگ كه قبلاش در دو جنگ مورمان و نانژی شكست خورده بود این بار شكست سختتری خورد و به آن طرف رود اوب عقبنشینی كرد.

18 فوریه سال 1821

انقلاب تاریخی یونان برای بدست آوردن آزادی و استقلال از امپراتوری عثمانی ،علیه آن امپراتوری آغاز شد و این انقلاب تا روز 4 سپتامبر 1829 یعنی مدت هشت سال به طول انجامید .این انقلاب را جمعی از یونانیان مقیم" ادسا "با تشكیل یك مجمع سری برای آزادی یونان به راه انداختند .پایان این انقلاب پیروزی یونان و استقلال آن كشور بود .به روز 4 سپتامبر 1829 مراجعه شود

18 فوریه سال 1849

"بوربنك "یكی از زحمتكشترین محققین و طبیعیدانان جهان در" لاوریل "متولد شد .از روزگار كودكی به امور طبیعی مخصوصاش رشته گیاهشناسی علاقمند شد وی كتب نفیسی درباره گیاهان و طرق تربیت و تكثیر و توسعه تولیدات كشاورزی نوشت كه از مهمترین آنها" چگونگی پرورش گیاهان برای استفاده بیشتر "را میتوان نام برد .به روز 4 سپتامبر 1926 مراجعه شود

18 فوریه سال 1904

شبه جزیره كره در مشرق آسیا كه سالها مورد ادعای سه كشور روس و چین و ژاپن به تصرف درآمد و این پیروزی پس از پیروزی دریایی دیگری كه ناوگان ژاپن علیه كشتیهای روسی بدست آورد ،نصیب ژاپن شد و به این ترتیب جنگ تاریخی روس و ژاپن شروع شد كه تا روز 5 سپتامبر 1905 ادامه داشت .به روز 2 ژانویه 1905 و 5 سپتامبر 1905 مراجعه شود

18 فوریه سال 1918

آخرین دوره جنگهای آلمان و روسیه در جریان جنگ اول بینالمللی آغاز شد .این دوره بعد از یك متاركه 63 روزه آغاز شد و علت آن بود كه مذاكرات روسیه و آلمان در" برست لیتووسك "به نتیجه نرسیده بود .این دوره جنگ دو كشور به علت پیشروی وسیع آلمان خیلی زود به پایان رسید و با معاهده 26 مارس 1918 میلادی در" بخارست "دو كشور صلح كردند .به روز 3 و 26 مارس 1968 مراجعه شود

تبلیغات اینترنتی
 

1 2 بعدی

امروز:   عکس روز  |  استخاره با قرآن  |  سرمایه  |  روزنامه ها  |  آب و هوا  |  اخبار

   
ماه: روز:
 

© 2007 - 2022 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی