برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

ماه: روز:
نتایج جستجو: 1 تا 8 از 8 نتیجه یافته شده در جستجوی 2فوریه

2 فوریه سال 1170

"لوئی بوردالو "یكی از مشهورترین خطبای فرانسه در نیمه دوم قرن هفدهم میلادی پس از 72 سال زندگی ،بدرود حیات گفت .این مرد كه در كرسی خطابه و فصاحت با دو نفر از ادبای معروف آن زمان فرانسه یعنی) فنلون و - بوسوئه (برابری میكرد ،روز 17 اكتبر 1632 میلادی در" بورگ "قدم به عرصه وجود گذاشته بود .از خطبههای او بعدها مجموعهای تدوین شد .به روز 17 اكتبر 1632 مراجعه شود

2 فوریه سال 1792

جنگهای تاریخی معروف به جنگهای ششماهه لومباردی یا جنگهای" مانتو "با پیروزی فرانسویان و تصرف قلعه مستحكم" مانتو "پایان یافت .این جنگها از روز یكم اوت 1796 میلادی با حمله فرانسویان به سرداری ناپلئون بناپارت آغاز شده و در جریان آن بیش 10 بار اتریشیها به سرداری" آلوینزی و وورمسر "شكست خورده بودند .فتح قلعه مانتو ،كلید پیروزی بر ایتالیا محسوب میشد .به روز 1 اوت 1796 مراجعه شود

2 فوریه سال 1837

"شارل فوریر "فیلسوف سوسیالیست فرانسوی پس از 65 سال زندگی بدرود حیات گفت .این مرد ،كه آثارش یكی از عوامل اصلی توسعه مذهب سیاسی سوسیالیسم در جهان است ،روز 25 اوت 1772 میلادی در" بزانسون "متولد شده بود .از آثار" فوریر "كه سعادت جوامع را در اتحاد كارگران میدانست" دنیای صنعتی جدید - مبنای حركات چهارگانه و اتفاق بینالمللی "را باید نام برد .به روز 25 اوت 1772 مراجعه شود

2 فوریه سال 1846

"بوفالو بیل "كه یكی از شخصیتهای بزرگ و ماجراجویان معروف آمریكا محسوب میشود ،در" اسكوت - كانتی "واقع در ایالت" ایووا "متولد شد .نام كامل او" ویلیام - فردریك - كودی "بود و به سبب مهارت در شكار نوعی گاومیش به نام" بوفالو بیل "بعدها" بوفالو بیل "لقب گرفت" بوفالو بیل "كه امروزه از قهرمانان ملی محسوب میشود روز 10 ژانویه 1917 بدرود حیات گفت .به روز 10 ژانویه 1917 مراجعه شود

2 فوریه سال 1860

تانگانیكا - كنیا و اوگاندا دریاچه بزرگ" ویكتوریا "در آفریقای شرقی توسط" اسپك "سیاح انگلیسی كشف شد .این دریاچه كه میان سه كشور امروزی واقع شده 68800 كیلومتر مربع مساحت دارد رود نیل از آن سرچشمه میگیرد .دریاچه تانگانیكا كه بعد از كشف توسط" اسپك "به افتخار ویكتوریا ،ملكه انگلستان دریاچه ویكتوریا نامیده شد بزرگترین دریاچه آفریقاست .به روز 20 اوت 1827 مراجعه شود

2 فوریه سال 1899

"اوتمار - مرگانتالر "یكی از معروفترین مخترعین و تكنیسینهای آلمانی در قرن نوزدهم میلادی ،پس از 45 سال زندگی بدرود حیات گفت" .اوتمار - مرگانتالر "روز 24 ژوییه 1854 میلادی در" هاشتل "یكی از شهرهای ایالت" وورتمبرگ "متولد شده و در 22 سالگی به آمریكا رفته بود" .ماشین حروفچینی "كه انقلابی در كار چاپ بوجود آورده است از اختراعات اوست .به روز 24 ژوییه 1854 مراجعه شود

2 فوریه سال 1921

یوهانی - بروفلد - اهو" آهو "نویسنده معروف قرون نوزدهم و بیستم میلادی فنلاند ،پس از 60 سال زندگی بدرود حیات گفت .نام اصلی و كامل او بود و روز 24 ماه ژوییه 1861 میلادی در" لاپین - لاك "متولد شده بود .از مهمترین آثار این نویسنده رئالیست فنلاند" ایام باران - شاخههای خشك و جامعه آینده "را باید نام برد .به روز 24 ژوییه 1861 مراجعه شود

2 فوریه سال 962

برای اولین بار در تاریخ تاجگذاری سلاطین و امپراتوران ملل مسیحی ،پاپ" ژان دوازدهم "رهبر بزرگ كلیسای كاتولیك و پادشاه مذهبی همه سلاطین مسیحی اروپا ،بدست خود تاج امپراتوری رم را بر سر" اوتون كبیر "امپراتور بزرگ آلمانی گذاشت و او را برای خدمت به كلیسا عیسی مسیح ،تقدیس كرد .به این ترتیب" اوتون "لقب" امپراتور كبیر "گرفت.

تبلیغات اینترنتی
 


امروز:   عکس روز  |  استخاره با قرآن  |  سرمایه  |  روزنامه ها  |  آب و هوا  |  اخبار

   
ماه: روز:
 

© 2007 - 2022 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی