برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

ماه: روز:
نتایج جستجو: 1 تا 6 از 6 نتیجه یافته شده در جستجوی 22فوریه

22 فوریه سال 1495

"ناپل "پس از قریب به یك سال جنگ میان فرانسویان و ایتالیاییها ،به تصرف شارل هشتم پادشاه فرانسه درآمد .ناپل به موجب وصیتنامه" رنه دانژو "به ارث به شارل هشتم رسیده بود و او از روز 14 سپتامبر 1494 حمله را شروع كرد .سه ماه بعد ،روز 20 مه سال 1495 میلادی به علت اتحاد ممالك ایتالیایی علیه او شهر را ترك گفت .به روز 30 مارس 1480 و 14 سپتامبر 1494 مراجعه شود

22 فوریه سال 1723

دومین دوره سلطنت 59 ساله لوئی پانزدهم پادشاه معروف فرانسه بر آن كشور آغاز شد .لوئی پانزدهم روز اول سپتامبر 1715 میلادی به سلطنت رسید ولی چون 5 ساله بود ،فیلیپ دوك دورلئان نایبالسلطنه او شد و مدت 8 سال به جای او سلطنت كرد .در این روز ،چون لوئی پانزدهم به سن رشد قانونی رسید ،خود زمام امور را به دست گرفت و مستقلاش پادشاه شد .به روز 1 سپتامبر 1715 مراجعه شود

22 فوریه سال 1810

"فردریك شوپن "استاد مسلم پیانو و یكی از برجستهترین آهنگسازان لهستان و جهان در نزدیكی" ورشو "قدم به عرصه وجود گذاشت .پدرش فرانسوی و مادرش لهستانی بود و هنوز 8 سال بیشتر نداشت كه اولین كنسرت عمومی خود را با موفقیت برگزار كرد .فردریك شوپن 39 سال زندگی كرد و روز 16 اكتبر سال 1849 میلادی به مرض سل مرد به روز 16 اكتبر 1849 مراجعه شود

22 فوریه سال 1848

سومین شورش و قیام مردم فرانسه علیه سلطه و دیكتاتوری لویی فیلیپ پادشاه آن كشور كه از سال 1830 میلادی سلطنت میكرد آغاز شد .قیامهای اول و دوم توسط طرفداران لویی فیلیپ سركوبی شد و در قیام دوم حتی عده زیادی از جمهوریخواهان نیز كشته شدند .در قیام سوم ،چون اكثریت مردم فرانسه با شورشیان همداستان بودند لویی فیلیپ روز 24 فوریه مجبور به استعفا شد .به روز 24 فوریه 1848 مراجعه شود

22 فوریه سال 1873

"محمد اقبال "بزرگترین شاعر پارسیگوی پاكستان در شهر" سیالكوت "واقع در ایالت پنجاب متولد شد اجدادش از برهمنان كشمیری بودند ولی قبل از ورود به پنجاب مسلمان شده بودند .اقبال وقتی از دانشكده لاهور در رشته فلسفه فارغالتحصیل شده ،پس از سفری به اروپا به كار وكالت پرداخت و در ضمن به سرودن شعر مشغول شد .این ادیب بزرگ بعد از 65 سال زندگی به سال 21 آوریل 1938 میلادی مرد.

22 فوریه سال 1915

"نبردهای زمستانی مازوری "كه از روز 7 فوریه همان سال در كنار دریاچههای معروف مازوری در لهستان آغاز شده بود ،پایان یافت این جنگ با حمله آلمانیها به سرداری دو افسر برجسته آلمانی در جنگ اول بینالمللی یعنی" هیندنبورگ و لودندورف "به روسها آغاز شد و در جریان آن روسها شكست خوردند 110 ،هزار روسی اسیر شد و 300 توپ بدست آلمانیها افتاد .به روز 7 فوریه 1915 مراجعه شود

پشتیبانان جس جو
 


امروز:   استخاره با قرآن  |  عکس روز  |  روزنامه ها  |  آب و هوا  |  سرمایه  |  اخبار

   
ماه: روز:
 

© 2007 - 2017 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | درج آگهی