برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

ماه: روز:
نتایج جستجو: 1 تا 8 از 8 نتیجه یافته شده در جستجوی 25فوریه

25 فوریه سال 1753

علاج بیماری" اسكوربوت "توسط یكی از پزشكان نیروی دریایی انگلستان كشف شد و كاشف علاج این بیماری" پریچارد هاكیستی "نام داشت .این بیماری بر اثر كمبود ویتامین" ث "در بدن ایجاد میشود و چون در گذشته ،افراد نیروی دریایی كه كمتر اغذیه تازه و سبزی و میوه میخوردند به این بیماری دچار میشدند ،به آن" بیماری ملاحان "نیز میگفتند .علاج این بیماری تاصمین ویتامین" ث "از راه خوردن آب لیموترش بود.

25 فوریه سال 1812

"لوئیجی - لامبرتی "شاعر بزرگ ادیب مشهور ایتالیایی در قرون هجدهم و نوزدهم میلادی ،بعد از 53 سال زندگی بدرود حیات گفت لوئیجی - لامبرتی روز 8 فوریه 1759 میلادی در" پیزا "متولد شده بود .وی قسمت عمدهای از زندگی خود را در فرانسه گذرانید و در جریان انقلاب فرانسه در آن كشور بود .مجموعه اشعار او در سال 1822 میلادی منتشر شد .به روز 8 فوریه 1759 مراجعه شود

25 فوریه سال 1821

سلطنت و امپراتوری" دون پدروی اول - یا - پیر اول "بر برزیل آغاز شد .در این زمان ،دون پدرو كه روز 26 دسامبر 1798 میلادی در" كلوز "متولد شده بود 22 سال داشت .دون پدرو پس از ده سال سلطنت به نفع پسرش" دون پدروی دوم "استعفا داد و روز 11 مه 1834 مرد .به روز 26 دسامبر 1798 و 7 سپتامبر 1822 و 11 مه 1834 و 2 آوریل 1831 مراجعه شود

25 فوریه سال 1877

"اریش موریتزفون هورن بوستل "موسیقیدان و آهنگساز معروف قرن بیستم آلمان به دنیا آمد .مادرش خوانندهای معروف و پدرش از قضات درجه اول آلمان بود و به تشویق" یوهان برامس "به عالم موسیقی راه یافت .به دوران حكومت نازیها از آلمان اخراج شد و در 28 نوامبر 1935 میلادی بدرود حیات گفت .به روز 28 ماه نوامبر سال 1935 میلادی مراجعه شود

25 فوریه سال 1889

"جان اریكسون "مخترع و مهندس معروف سوئدی در قرن نوزدهم میلادی ،پس از 86 سال زندگی بدرود حیات گفت .این مرد كه روز 11 سپتامبر 1803 میلادی متولد شده بود ،تحولاتی در ارتشها و مخصوصاش ناوگانهای جنگی پدید آورد كه هنوز هم مراعات میشود .نصب پروانههای بزرگ زیر پاشنه كشتی و سكانهای متحرك برای رزمناو و تعبیه آسانسور برای توپخانه كشتیها از آن جمله است.

25 فوریه سال 1920

"فاروق اول "پادشاه معروف مصر ،در قاهره ،پایتخت آن كشور ،قدم به عرصه وجود گذاشت .پدرش ملك فوئاد اول و مادرش ملكه" نازلی "بودند و او كه تحصیلات عالی داشت ،در سال ،1936 بعد از مرگ پدرش" ملك فوئاد اول "در 16 سالگی به سلطنت رسید .بعد از 16 سال سلطنت در كودتای 1952 توسط" ناصر و نجیب "از سلطنت استعفا داد و در سال 1965 مرد .به روز 17 مارس 1965 مراجعه شود

25 فوریه سال 1956

"خروشچف "دبیر كل حزب كمونیست شوروی و نخست وزیر آن كشور در كنگره بیستم حزب كمونیست شوروی ،سخت به" استالین "رهبر فقید روسیه حمله كرد و او را دیكتاتوری خشن - بیرحم - بدون تاكتیك - بیاطلاع و خودخواه و سودجو نامید .پر سر و صداترین وقایع جهان در سال 1956 میلادی ،حمله خروشچف به زمامدار مقتدر روسیه جنگ دوم جهانی بود.

25 فوریه سال 40

"اردوان سوم - اشك هیجدهم "یكی از سلاطین مشهور سلسله اشكانی بعد از سه بار سلطنت بدرود حیات گفت .اردوان سوم ابتدا روز 27 ژوییه 16 میلادی بعد از فرار" وانان "به ارمنستان به سلطنت رسید .سه سال بعد از سلطنت خلع شد و بعد از دو سال دوباره به سلطنت رسید و این بار 7 سال سلطنت كرد و باز خلع شد و برای بار سوم به سلطنت رسید و سرانجام بعد از 24 سال در این روز مرد .به روز 27 ژوییه 16 میلادی مراجعه شود

تبلیغات اینترنتی
 


امروز:   عکس روز  |  روزنامه ها  |  استخاره با قرآن  |  سرمایه  |  آب و هوا  |  اخبار

   
ماه: روز:
 

© 2007 - 2020 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی