برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

ماه: روز:
نتایج جستجو: 1 تا 10 از 10 نتیجه یافته شده در جستجوی 26فوریه

26 فوریه سال 1540

مجمع" سربازان مسیح "یا فرقه" ژزوئیتها "فعالیت خود را رسماش آغاز كرد و به این ترتیب پس از شش سال كه از پیدایش این فرقه توسط" اینیاس دولویولا "میگذشت .فدائیان عیسی كه برای نجات دین مسیح از شر پروتستانها قیام كرده بودند ،عملیات خود را آغاز كردند .سربازان مسیح مانند یك ارتش ،دارای دستهبندیها و فرماندهان كل و جزص بود .به روز 15 اوت 1534 مراجعه شود

26 فوریه سال 1673

"اتحاد بزرگ لاهه "با عضویت فرمانروای هلند - براندنبورگ - آلمان اسپانیا ،برای مبارزه با فرانسه كه قصد تسخیر هلند را داشت ایجاد شد .نتیجه این جنگ شكست اسپانیا از فرانسه بود و به موجب معاهده صلح" نیمگ "در 17 اكتبر 1678 میلادی اراضی وسیعی در شمال فرانسه به لویی چهاردهم واگذار شد .به روز 9 مه 1672 و 17 اكتبر 1678 مراجعه شود

26 فوریه سال 1691

"رابرت بویل "یكی از نامدارترین فیزیسینهای انگلیسی در قرن هجدهم میلادی در" لندن "وفات یافت .پدرش" كنت كرك "از شیمیدانهای بزرگ بود و ثروت زیادی داشت و بعدها خود" بویل "به ریاست یك آزمایشگاه مجهز رسید و" رابرت هوك "را به معاونت خود انتخاب كرد .تولد رابرت بویل روز 27 اوت 1627 اتفاق افتاد بود .به روز 27 اوت 1627 مراجعه شود

26 فوریه سال 1756

"پیلاتر دوروزیه "دانشمند فرانسوی كه برای اولین بار موفق شد در فضا پرواز كند ،در شهر" متز "قدم به عرصه وجود گذاشت .این فیزیكدان نامدار ،از دوران تحصیل در اندیشه ایجاد وسیلهای برای صعود به آسمان بود و سرانجام نیز وقتی برادران منگولفی هاولین بالون را ساختند دوروزیه با بالونی در 21 نوامبر 1783 میلادی به فضا پرواز كرد .وی روز 5 ژوییه 1785 میلادی كشته شد.

26 فوریه سال 1786

"فرانسوا آراگو "ریاضیدان و دانشمند معروف فرانسوی در نزدیكی شهری به نام" پرینیان "قدم به عرصه وجود گذاشت .از دوران كودكی ،هوشی عجیب و استعداد فراوان داشت ،در 17 سالگی وارد مدرسه پلیتكنیك پاریس شد و دوره آن را با موفقیت درخشانی به پایان رسانید و سپس به تدریس و تاصلیف پرداخت آراگو به سال 1853 میلادی در 67 سالگی مرد .به روز 24 دسامبر 1853 مراجعه شود

26 فوریه سال 1824

"كامباسرس "سیاستمدار معروف فرانسه و یكی از كنسولهای فرانسه در دوران حكومت كنسولی آن كشور ،پس از 71 سال زندگی بدرود حیات گفت" .ژان - ژاك - دوك دو كامباسرس "روز 9 ژوییه 1753 میلادی در" مونتپلیه "قدم به عرصه وجود گذاشت .از مهمترین خدمات وی به فرانسه ،شركت در تدوین قانون مدنی فرانسه بود كه روز 21 مارس 1804 انتشار یافت .به روز 9 ژوییه 1753 مراجعه شود

26 فوریه سال 1871

مذاكرات تاریخی فرانسه و آلمان برای تاصمین صلح بین دو كشور كه به نام" مذاكرات ورسای "معروف است ،در قصر ورسای نزدیكی پاریس كه در آن زمان ستاد عملیات اترش آلمان بود آغاز شد .در این مذاكرات" آدولفتییر - و - ژول فاور "دو تن از رجال فرانسه با بیسمارگ صدراعظم معروف آلمان روبرو بودند .مصالحه دو كشور روز 10 مه 1871 میلادی انجام گرفت .به روز 10 مه 1871 مراجعه شود

26 فوریه سال 1921

قرارداد مهم سیاسی و اقتصادی میان دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری فدراتیو شوروی به امضاص رسید و این ،اولین قراردادی بود كه ایران با یك كشور دیگر بر اساس تساوی حقوقی امضاص میكرد .به موجب این قرارداد ،دولت روسیه شوروی كلیه قراردادهای قبلی روسیه تزاری را كه با ایران بسته بود ملغی كرد و جز ایالات قفقاز و تركستان بقیه اموال ایران را به ایران پس داد .به روز 7 اسفند 1299 مراجعه شود

26 فوریه سال 1961

سلطنت سلطان حسن دوم ،پادشاه كشور مراكش پس از مرگ پدرش سلطان محمد پنجم ،آغاز شد .سلطان حسن دوم به سال 1929 میلادی) روز 9 ژوییه (در قصر سلطنتی رباط متولد شد پس از اتمام تحصیلات خود از دانشكده حقوق" بردو "در فرانسه به كشور برگشت و در جریانهای مربوط به استقلال مراكش شركت كرد و سرانجام در این روز پادشاه شد .به روز 9 ژوییه 1929 مراجعه شود 27 فوریه 1509 میلادی با ورود اولین دسته از مهاجران پرتغالی كه به دستور پادشاه آن كشور به سوی سواحل برزیل در حركت بودند به خاك آن كشور ،دوران سلطه پرتغالیها بر برزیل كه تنها مستعمره آنان در آمریكای جنوبی بود آغاز شد .این دوران تا روز 7 سپتامبر 1822 میلادی كه برزیل مستقل شد مدت 313 سال به طول انجامید و روز 15 نوامبر 1889 میلادی ،برزیل جمهوری شد .به روز 16 نوامبر 1500 مراجعه شود

26 فوریه سال 277

"مانی "یكی از پیغمبران دوران سلطنت ساسانیان در زندان" گندیشاپور "بدرود حیات گفت .وی در دوران سلطنت شاپور اول ساسانی مذهبی تازه آورد كه كتابی به نام" ارژنگ "داشت و شاپور نیز اصول مذهب او را قبول كرد .در زمان جانشین شاپور ،یعنی هرمز اول ،مانی دستگیر شد و در این روز وفات یافت .به روز 31 ژانویه 277 و 14 آوریل 216 مراجعه شود

تبلیغات اینترنتی
 


امروز:   آب و هوا  |  عکس روز  |  استخاره با قرآن  |  روزنامه ها  |  سرمایه  |  اخبار

   
ماه: روز:
 

© 2007 - 2019 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی