برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

ماه: روز:
نتایج جستجو: 1 تا 8 از 8 نتیجه یافته شده در جستجوی 27فوریه

27 فوریه سال 1547

"هانری هشتم "فرزند و جانشین" هانری هفتم "سرسلسله خاندان سلطنتی" تودور "پس از 56 سال زندگی و 38 سال سلطنت ،چشم از جهان فرو بست گرینویچ و پسرش موسوم به" ادوارد ششم "به جای او نشست .هانری هشتم كه بنیانگذار مذهب انگلستان بود ،روز 16 ژوییه سال 1491 میلادی در متولد شده و روز 21 سپتامبر 1509 میلادی به سلطنت رسیده بود .به روز 21 سپتامبر 1509 مراجعه شود

27 فوریه سال 1660

شارل دوم ،پادشاه اسپانیا ،در مادرید پایتخت آن كشور چشم به جهان گشود .پدرش فیلیپ چهارم بود و پس از مرگ او روز 13 ژوئن 1665 میلادی به سلطنت رسید .وی هنگام تولد به قدری نحیف و لاغر بود كه كسی به زنده ماندن او امید نداشت .در دوران وی جنگهای خونین اروپا درگرفت .شارل ،یك ماه قبل از مرگش كه روز 1 نوامبر 1700 میلادی اتفاق افتاد نوه لویی چهاردهم را به سلطنت اسپانیا انتخاب كرده بود.

27 فوریه سال 1701

جنگهای شش ساله لهستان ،با حمله سپاهیان سوئدی به فرماندهی شارل دوازدهم پادشاه شجاع سوئد معروف به" شیر شمال "آغاز شد .شارل دوازدهم به این سبب به لهستان حمله كرد كه اگوست دوم پادشاه لهستان در اتحاد مثلث 22 اوت 1698 با روسیه و دانمارك علیه او شركت كرده بود .این جنگ روز 6 سپتامبر 1706 میلادی با پیروزی سوئدیها پایان یافت .به روز 6 سپتامبر 1706 مراجعه شود

27 فوریه سال 1713

سلطنت سراسر جنگ وستیز" فردریك گیوم "سومین پادشاه كشور پروس بعد از مرگ" فردریك اول "آغاز شد و در این زمان ،پادشاه جدید پروس 25 سال داشت .این پادشاه شجاع و جنگجو ،روز 12 مارس 1688 میلادی در" كونیگسبرگ متولد شده بود و مانند اجدادش شجاع و علاقمند به استقلال پروس بود" .فردریك گیوم "روز 31 مه 1720 میلادی مرد .به روز 31 مه 1740 مراجعه شود

27 فوریه سال 1820

"ژوزف فوشه "سیاستمدار معروف فرانسه در قرون هجدهم و نوزدهم میلادی ،پس از 61 سال زندگی بدرود حیات گفت .ژوزف فوشه روز 6 نوامبر 1759 میلادی در" پلرین "متولد شده و در زمان لویی شانزدهم به وكالت مجلس ملی انتخاب شده بود .وی بعدها یكی از برجستهترین سران انقلاب كبیر فرانسه شد و در زمان سلطنت ناپلئون اول نیز رییس شهربانی فرانسه بود بروز 6 نوامبر 1759 مراجعه شود به روز 6 نوامبر 1759 مراجعه شود

27 فوریه سال 1904

"فارل "یكی از نویسندگان و ادبای معاصر ایالات متحده آمریكا در" شیكاگو "قدم به عرصه وجود گذاشت و نام كامل او" جیمز توماس - فارل "بود .بعد از اتمام تحصیلات مدتی در تلاش معاش به مشاغل گوناگون پرداخت و بعد به نویسندگی روی آورد .از بهترین آثار وی كه امروزه جزص روزنامهنویسان مشهور آمریكاست" جهانی كه من ساختم - این مرد و این زن - روز دادخواهی و گیوتین "را باید نام برد.

27 فوریه سال 1933

"عمارت رایشتاك آلمان "مركز قانونگذاری آلمان نازی در میان شعلههای آتشی كه تاریخ هنوز نتوانسته است دریابد به دست چه كسی روشن شده بود ،سوخت .مقامات آلمان نازی گناه این آتشسوزی را به گردن یك كمونیست هلندی به نام" مارینوس وان درلوبه "گذاشتند و سرانجام نیز به همین جرم او را اعدام نمودند .به روز 10 سپتامبر 1884 مراجعه شود

27 فوریه سال 1942

حمله بزرگ هواپیماهای ژاپنی ،به واحدهای دریایی ملل متفق در جنگ بینالمللی دوم آغاز شد و صحنه عملیات ،در دریای جاوه بود .در این دریا كه جزص آبهای اقیانوس آرام بود ،واحدهای متعددی از نیروی دریایی آمریكا - استرالیا و انگلستان متمركز شده بود .این حملات با غرق تعداد زیادی از كشتیهای ملل متفق در دریای جاوه ،به سود ناوگان جنگی امپراتوری ژاپن پایان یافت.

تبلیغات اینترنتی
 


امروز:   استخاره با قرآن  |  عکس روز  |  آب و هوا  |  روزنامه ها  |  سرمایه  |  اخبار

   
ماه: روز:
 

© 2007 - 2018 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی