برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

ماه: روز:
نتایج جستجو: 1 تا 7 از 7 نتیجه یافته شده در جستجوی 5فوریه

5 فوریه سال 1460

"سیرالئون "كشور كوچك آفریقای غربی توسط یك ماجراجوی پرتغالی ،معروف به" پدرو - داسنتیرا "كه به جستجوی طلا و الماس و عاج فیل به آفریقا رفته بود كشف شد .بعد از این اكتشاف ،دستههای متعددی از ممالك مختلف به سیرالئون آمدند ولی مالكیت آن تا روز 19 دسامبر 1787 میلادی مشخص نبود و در این روز این منطقه رسماش ضمیمه انگلستان شد .به روز 19 دسامبر 1787 مراجعه شود

5 فوریه سال 1567

"لیژیه ریشیه "معمار و هنرمند بزرگ حجاری فرانسه در قرن شانزدهم میلادی پس از 67 سال زندگی كه نیمی از آن در فقر و مسكنت و نیم آخرش در ثروت و محبوبیت سپری شد ،بدرود حیات گفت .وی كه یكی از پرچمداران معماری و حجاری در قرن 16 و نهضت ادبی و هنری رنسانس فرانسه محسوب میشود ،روز 19 سپتامبر 1500 میلاد متولد شده بود .به روز 19 دسامبر 1500 مراجعه شود

5 فوریه سال 1717

"ورژن "سیاستمدار بزرگ و یكی از مردان تاریخی فرانسه در قرن هجدهم میلادی ،در شهر" دیژون "قدم به عرصه وجود گذاشت .وی از خاندانی برجسته و محترم بود و اجداد او مورد توجه دربار فرانسه بودند .خود او نیز بعد از مشاغل گوناگونی مانند سفارت دربار فرانسه در دربارهای اروپا ،به مقام وزارت خارجه لویی شانزدهم رسید .وی روز 26 اوت 1787 مرد .به روز 26 اوت 1787 مراجعه شود

5 فوریه سال 1857

"هنریخ هرتز "یكی از برجستهترین علمای فیزیك جهان در" هامبورگ "واقع در كشور آلمان قدم به جهان گذاشت .وی كه از دوران خرد سالی به مكانیك و فیزیك علاقه داشت پس از تحقیقات و آزمایشهای فراوان به این نتیجه رسید كه اشعه الكتریسیته در انعكاس و انكسار نور است و به سرعت در فضا پخش میشود و همین كشف ،سبب اختراعات و اكتشافات دیگری توسط مخترعین دیگر شد .به روز 26 نوامبر 1894 مراجعه شود

5 فوریه سال 1904

"ایزابل دوم "ملكه سابق كشور اسپانیا پس از 74 سال زندگی كه 36 سال آخر آن در تبعید سپری شد ،بدرود حیات گفت .این ملكه معروف روز 19 مارس 1830 میلادی در مادرید متولد شده بود .در سه سالگی بعد از مرگ پدرش فردیناند هفتم روز 21 دسامبر 1833 میلادی به قدرت رسید و بعد از قیام مردم علیه او روز 30 سپتامبر 1868 میلادی به خارج كشور تبعید گردید.

5 فوریه سال 1917

دولت مكزیك دوره جدید جمهوری خود را كه تا حال حاضر ادامه یافته است به طور رسمی به همه دنیا اعلام كرد .مكزیك از روز 27 سپتامبر 1821 كه به همت ژنرال" اگوستین ایتوربید "به استقلال رسید ،دارای رژیم سیاسی ثابتی نبود .جمهوری جدید مكزیك مركب از 29 ایالت و به طور جمهوری فدرال تاصسیس شد و رییس جمهوری هر 6 سال یكبار و فقط برای یكبار انتخاب میشود .به روز 27 سپتامبر 1821 مراجعه شود

5 فوریه سال 670

اولین حكومت عربی در شمال آفریقا تاصسیس شد و موئسس این حكومت ،سرداری شجاع به نام" عقب±بننافع "بود كه پسر خاله" عمروعاص "محسوب میشد .عقب±بن نافع از مصر لشكركشی كرد و اولین پیروزی وی در" برقه "بود سپس با كمك اقوام" بربر "كه امروزه در مراكش ساكنند ،حكومت مسیحی شمال آفریقا را برانداخت و در آنجا حكومت اسلامی را در زمان خلافت معاویه تاصسیس كرد.

تبلیغات اینترنتی
 


امروز:   عکس روز  |  استخاره با قرآن  |  سرمایه  |  روزنامه ها  |  آب و هوا  |  اخبار

   
ماه: روز:
 

© 2007 - 2021 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی