برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

ماه: روز:
نتایج جستجو: 1 تا 7 از 7 نتیجه یافته شده در جستجوی 9فوریه

9 فوریه سال 1564

"آندره وزالیوس "طبیب و جراح معروف بلژیكی به سن 50 بدرود حیات گفت .وی كه پدر علم تشریح لقب یافته است ،از طرف كلیسا به جرم) تشریح جسد آدمی (محكوم به مرگ شد ولی بعد با یكدرجه تخفیف او را محكوم كردند كه پیاده به زیارت بیتالمقدس برود و در بازگشت از این سفر بود كه وی مرد .وزالیوس روز 31 دسامبر 1514 میلادی متولد شده بود .به روز 31 دسامبر 1514 مراجعه شود

9 فوریه سال 1649

"شارل اول "پادشاه انگلستان كه دومین فرمانروای سلسله استوارتها محسوب میشد پس از 49 سال زندگی و 24 سال سلطنت بدرود حیات گفت" .شارل اول "كه روز 31 ژوییه 1600 میلادی در لندن متولد شده بود ارشد اولاد" ژاك اول "سرسلسه استوارتها محسوب میشد .قیام" كرامول "در زمان سلطنت او اتفاق افتاد .به روز 30 ژوئن 1625 و 31 ژوییه 1600 مراجعه شود

9 فوریه سال 1675

"والنتین كونرار "نویسنده و ادیب فرانسوی در قرن هفدهم میلادی پس از 72 سال زندگی در اوج شهرت بدرود حیات گفت .این مرد كه بعدها منزل او به صورت یك محفل بزرگ و مهم علمی و ادبی و هنری درآمد ،روز 25 ژوئن 1603 میلادی متولد شد .كونرار بعدها به توصیه" ریشلیو "انجمنی برای توسعه ادبیات فرانسه تاصسیس كرد و همین انجمن بود كه بعدها به دوران اجتماع ادبا و علماص فرانسه مشهور شد .به روز 25 ژوئن 1603 مراجعه شود

9 فوریه سال 1715

نیكولومال برانش" نیكولومال برانش "فیلسوف و روحانی دانشمند قرون هفدهم و هجدهم میلادی فرانسه پس از 77 سال زندگی بدرود حیات گفت .روز 15 ژوییه سال 1638 میلادی در پاریس متولد شده بود .خانوادهاش مردمی مذهبی بودند و خود او نیز پس از تحصیلات روحانی به سلك آنان درآمده بود .وی در فلسفه پیرو نظریات" دكارت "محسوب میشد .به روز 15 ژوییه 1638 مراجعه شود

9 فوریه سال 1801

قرارداد صلح میان امپراتوری اتریش و دولت جمهوری انقلابی فرانسه در شهری به نام" لونویل "به امضاص رسید .قرارداد متاركه جنگ بین دو كشور ،پس از شكست اتریش از فرانسه) در جنگ بزرگ" هوهن لیندن "در 3 دسامبر 1800 میلادی (روز 25 دسامبر همان سال در" استهیر "امضاص شده بود .معاهده" لونویل "را ژوزف بناپارت از طرف فرانسه و" كوبنزل "از طرف اتریش امضاص كردند .به روز 3 و 25 دسامبر 1800 مراجعه شود

9 فوریه سال 1898

"برتولت برشت "شاعر بزرگ و انساندوست آلمانی در" آوسبورگ "قدم به عرصه وجود گذاشت .تحصیلاتش را در رشته طبیعی تمام كرد ولی چون میهن او مورد تاخت و تازهای قرار گرفت ،وی با طبع حساس و نقادی كه داشت به مبارزه با نازیسم برخاست و به علت این كه نازیها در تعقیب او بودند به آمریكا گریخت و پس از پایان جنگ سالهای آخر زندگی را در آلمان گذرانید .به روز 30 آوریل 1956 مراجعه شود

9 فوریه سال 1943

شهر صنعتی" خاركوف "به تصرف ارتش سرخ شوروی درآمد و بیش از 200 هزار سرباز و افسر آلمانی در جریان تصرف خاركوف و دفاع از آن در برابر روسها كشته شدند .خاركوف كه قبل از" كیف "پایتخت سرزمین اوكرایین بود در مغرب روسیه واقع شده و مركز ساخت تراكتور و لكوموتیو و سایر ماشینهای كشاورزی است .تصرف خاركوف یك روز بعد از فتح روستوف انجام شد.

تبلیغات اینترنتی
 


امروز:   استخاره با قرآن  |  عکس روز  |  روزنامه ها  |  آب و هوا  |  سرمایه  |  اخبار

   
ماه: روز:
 

© 2007 - 2017 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی