برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

ماه: روز:
نتایج جستجو: 1 تا 6 از 6 نتیجه یافته شده در جستجوی 10مارچ

10 مارچ سال 1606

"پیر كورنی "نمایشنامهنویس - شاعر - نویسنده و ادیب فرانسوی در" روئن "بندر معروف فرانسه چشم به جهان باز كرد .وی تحصیلاتش را در رشته حقوق تمام كرد و به كار وكالت دادگستری پرداخت ولی بعد به ادبیات روی آورد و نمایشنامههای او شهرت فراوان یافت) .سید - هوراس - سینا - پولی - یوكیت و منتور (از آثار اوست .او روز 26 ژوییه 1684 میلادی مرد .به روز 26 ژوییه 1684 مراجعه شود

10 مارچ سال 1692

جنگ" استن كرك "در محلی به همین نام در" هلند "میان نیروهای فرانسوی و انگلیسی و هلندی اتفاق افتاد .در این جنگ كه فرماندهی نیروهای متحد انگلستان و هلند را" گیوم دورانژ "شاهزاده دلیر هلندی به عهده داشت ،سردار سپاه فرانسه مارشال" دولوكزانبورگ "بود .این جنگ با وجود افزونی نیروهای گیوم دورانژ ،با پیروزی درخشان فرانسویها به پایان رسید.

10 مارچ سال 1859

"ژرژ - سورا "نقاش و هنرمند بزرگ فرانسوی در خانواده متوسطی قدم به دنیا نهاد .پدرش علاقه بهتر داشت ولی ،نقاش معروفی نبود .خود" سورا "از 17 سالگی به عالم نقاشی روی آورد و در اندك مدتی به اوج شهرت رسید .وی روز 8 دسامبر 1891 میلادی در عین شهرت و افتخار ،به طور ناگهانی در 32 سالگی مرد .به روز 8 دسامبر 1891 مراجعه شود

10 مارچ سال 1876

تلفن به وسیله" آلكساندر گراهامبل "مخترع بزرگ انگلیسی اختراع شد و اولین آزمایش و مكالمه تلفنی بین گراهام بل و دستیار و معاونش" واتسون "با موفقیت انجام شد .بل برای اختراع این وسیله ارتباط سریع ،از آزمایشهایی كه مخترعین و محققین دیگر انجام داده بودند استفاده كرده بود .تلفن امروزی پس از تكمیل اختراع بل توسط چند دانشمند و مخترع دیگر بوجود آمد.

10 مارچ سال 1896

شكست تاریخی" آدوا "در محلی به همین نام ،نصیب سپاهیان ایتالیایی شد كه به قصد تصرف حبشه به آن سرزمین حمله كرده بودند .هدف ایتالیاییها ،تسخیر حبشه و اتصال اریتره در شمال ،با سومالی در جنوب حبشه بود و با وجودی كه ایتالیاییها به توپ و مسلسل مجهز بودند و حبشیان با نیزه و سپر میجنگیدند معهذا در آدوا كه در حبشه واقع شده است ده هزار ایتالیایی كشته شدند .به روز 3 اكتبر 1935 مراجعه شود

10 مارچ سال 1952

كودتای خونین" باتیستا "توسط یكی از سرجوخههای سابق ارتش كوبا ،به نتیجه مثبت رسید و به این ترتیب دوران سلطه و دیكتاتوری باتیستا كه بعد به درجه ژنرالی رسید ،بر آن كشور آغاز شد .سرجوخه باتیستا كه در اندك مدتی بر كلیه شئون اقتصادی و سیاسی و تولیدی كوبا مسلط شده بود ،بعد از انقلاب میهنی فیدل كاسترو در 14 فوریه 1959 از كوبا گریخت .به روز 14 فوریه 1959 مراجعه شود

تبلیغات اینترنتی
 


امروز:   عکس روز  |  استخاره با قرآن  |  روزنامه ها  |  سرمایه  |  آب و هوا  |  اخبار

   
ماه: روز:
 

© 2007 - 2021 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی