برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

ماه: روز:
نتایج جستجو: 1 تا 8 از 8 نتیجه یافته شده در جستجوی 13مارچ

13 مارچ سال 1556

"این یاس دوركالد "سردار نظامی و روحانی معروف اسپانیایی كه به او" این یاس دولویولا "هم میگویند ،بعد از 65 سال زندگی كه سراسر آن به مبارزات مذهبی برای اعتلای مذهب كاتولیك گذشت ،بدرود حیات گفت .این مرد روز 4 نوامبر سال 1491 میلادی در قصری به نام لویولا در" گیپوزكوآ "متولد شده و روز 15 اوت 1534 سازمان سربازان مسیح را تاصسیس كرده بود .به روز 27 فوریه 1540 مراجعه شود

13 مارچ سال 1563

اولین جنگ مذهبی بین پروتستانها و كاتولیكهای فرانسه كه با حمله پروتستانها از روز 22 مه 1562 میلادی آغاز شده بود ،با پیروزی نسبی پروتستانها به پایان رسید و علت پایان جنگ آن بود كه" كاترین دومدیسی "ملكه فرانسه و مادر شارل نهم پادشاه فرانسه به موجب فرمان تاریخی معروف به فرمان" آم بواز "امتیازاتی برای پروتستانها در نظر گرفته بود .این فرمان سبب ایجاد یك صلح 4 ساله در فرانسه شد.

13 مارچ سال 1637

جنگ 5 ساله فرانسه و اسپانیا كه معروف به جنگ" آرتوا "شده است و با پیروزی فرانسویان به پایان رسید ،آغاز شد این جنگ قسمتی از سلسله جنگهای متعددی است كه در این قرن بین ممالك مختلف اروپا در گرفته بود .در پایان جنگ كه روز 1 اوت سال 1642 میلادی اتفاق افتاد ،فرانسه" روسییون "را در جنوب و" آرتوا "را در شمال از اسپانیا گرفت .به روز 1 اوت 1642 مراجعه شود

13 مارچ سال 1757

"پیر - اوژرو "مارشال بزرگ فرانسه ملقب به" دوك دوكاستیگلیون "در پاریس قدم به عرصه وجود گذاشت .اوژرو كه یكی از نامدارترین سرداران فرانسه بود .به سبب خدمات فراوانی كه به ارتش و ملت كرد ،به لقب" پدر فرانسه "نیز معروف بوده وی كه از موئثرترین یاران ناپلئون بود ،روز 26 نوامبر 1816 میلادی در 59 سالگی بدرود حیات گفت .به روز 26 نوامبر 1816 مراجعه شود

13 مارچ سال 1863

سرزمین كامبوج ،یكی از ممالك امروز منطقه آسیای جنوب شرقی ،از لحاظ سیاسی و اقتصادی تابع دولت فرانسه شد و به این ترتیب كامبوج تحتالحمایگی فرانسه را قبول كرد .دوران تسلط سیاسی و اقتصادی فرانسه بر كامبوج كه امروزه به طور مستقل و با رژیم جمهوری اداره میشود ،تا روز 8 نوامبر 1949 میلادی كه آن كشور به استقلال رسید ادامه داشت .به روز 8 نوامبر 1949 مراجعه شود

13 مارچ سال 1881

سلطنت تزار الكساندر سوم امپراتور روسیه در قرن نوزدهم میلادی آغاز شد .این پادشاه كه روز 12 اكتبر 1845 میلادی در سن پطرزبورگ متولد شده بود ،هنگامی به سلطنت رسید كه 36 سال داشت .بعد از ترور پدرش توسط آزادیخواهان ،وی امپراتور شد و عده زیادی از آزادیخواهان را كشت تا سرانجام روز 25 نوامبر 1894 مرد .به روز 12 اكتبر 1845 و 25 نوامبر 1894 مراجعه شود

13 مارچ سال 1921

كشور" مغولستان "یكی از قدیمیترین ممالك مستقل آسیای مركزی ،بعد از مدتها كه جزص امپراتوری چین محسوب میشد ،استقلال خود را بازیافت .در این كشور كه از آن به نام" مغولستان خارجی "یا" مغولستان اولانباتور "نیز یاد میشود ،در 11 دسامبر 1924 میلادی یك حكومت جمهوری كمونیستی بوجود آمد و بعد از تاصسیس كشور چین كمونیست ،مغولستان با حفظ استقلال ،به آن كشور ملحق شد.

13 مارچ سال 1932

"منچوری "مهمترین و معتبرترین ایالات چین امروزی ،استقلال سیاسی خود را اعلام كرد و به این ترتیب كشور مستقل دیگری در خاور دور بوجود آمد .در منچوری كه در حدود 1043424 كیلومتر مربع مساحت دارد 48 ،میلیون نفر جمعیت سكونت دارند .این كشور بعد از تاخت و تازههای متمادی ممالك روس و چین و ژاپن در 9 سپتامبر 1945 به كشور چین واگذار شد .به روز 9 سپتامبر 1945 مراجعه شود

تبلیغات اینترنتی
 


امروز:   استخاره با قرآن  |  عکس روز  |  آب و هوا  |  روزنامه ها  |  سرمایه  |  اخبار

   
ماه: روز:
 

© 2007 - 2017 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی