برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

ماه: روز:
نتایج جستجو: 1 تا 9 از 9 نتیجه یافته شده در جستجوی 15مارچ

15 مارچ سال 44 قبل از میلاد

"ژول سزار "سردار بزرگ و امپراتور شجاع روم قدیم در جریان یك توطئه سیاسی توسط" كاسیوس - بروتوس "و جمع دیگری از مخالفان در مجلس سنا كشته شد .وی كه امپراتوری روم را اداره میكرد ،به سبب حسادت عدهای از یاران سابقش كه طمع در جاه و مقام او كرده بودند ،مورد نفرت سناتورها واقع شده بود .به روز 6 سپتامبر 48 و 27 اكتبر 101 قبل از میلاد مراجعه شود

15 مارچ سال 1524

"واسكودوگاما "دریانورد و مكتشف بزرگ پرتغالی پس از 64 سال زندگی چشم از جهان فرو بست .واسكودوگاما ،كه روز 29 سپتامبر 1460 میلادی متولد شده بود ،طی ماصموریتهای فراوانی كه برای كشور خود انجام داد ،موفق به یافتن راهی از پرتغال به هندوستان از طریق دور زدن اقیانوس اطلس و قاره آفریقا شد .سفر تاریخی" گاما "از روز 11 نوامبر 1498 میلادی آغاز شده بود.

15 مارچ سال 1735

"نیكولا - بارون دوآلوینزی "سردار بزرگ و فرمانده معروف اتریشی در قرن هجدهم میلادی ،در" ترانسیلوانی "قدم به عرصه وجود گذاشت .خانوادهاش از محترمین اتریش محسوب میشدند و بسیاری از اجداد او ،افسر ارتش بودند .آلوینزی در جنگهای شمال ایتالیا با ناپلئون بارها روبرو شد و شكست خورد .وی روز 28 ژوییه 1810 میلادی بدرود حیات گفت .به روز 14 ژانویه 1797 مراجعه شود

15 مارچ سال 1767

وكسهای" آندرو - جاكسون "هفتمین رییس جمهوری ایالات متحده آمریكا و اولین رییس جمهوری آن كشور از حزب دموكرات در كلبهای چوبی در واقع در ایالت" كارولینای "جنوبی متولد شد .از كودكی متكی به نفس تربیت شد و ترقیاتش در ارتش ،هنگام جنگ علیه سرخپوستان آغاز گردید .وی از 1829 تا 1837 میلادی رییس جمهوری آمریكا بود .به روز 8 ژوئن 1845 مراجعه شود

15 مارچ سال 1804

"دوك دانگین "یكی از شاهزادگان معروف فرانسه كه ماجرای ربوده شدن او در آلمان و اعدام وی در زمان ناپلئون بناپارت شهرت فراوان دارد ،به گناه توطئه علیه جان ناپلئون و حكومت فرانسه به امر امپراتور ،تیرباران شد و عمر 32 ساله وی پایان یافت" .لوئی - آنتوان - دوك دانگین "روز 11 سپتامبر 1772 میلادی متولد شده و روز 10 مارس 1804 ربوده شده بود .به روز 11 سپتامبر 1772 مراجعه شود

15 مارچ سال 1831

فیلد مارشال" كنت - نیتهاردت - دوگینزنو "افسر عالی مقام و فرمانده معروف پروسی در قرون هجدهم و نوزدهم میلادی ،بعد از 71 سال زندگی چشم از جهان فرو بست .گینزنو روز 12 ژوییه 1760 میلادی در خانوادهای از معروفترین فامیل پروس متولد شده بود .بسیاری از فرماندهان و سرداران بزرگ اتریش ،افتخار شاگردی او را كه جزص مشاوران عالی دربار پروس بود ،داشتهاند.

15 مارچ سال 1848

انقلاب بزرگ" وین "پایتخت اتریش اتفاق افتاد و این قیام خونین ،توسط آزادی خواهان اتریشی و مخالفان رژیم استبدادی صورت گرفت .هدف عمده عاملین این قیام بركناری پرنس" مترنیخ "صدراعظم مستبد اتریش بود كه) پادشاه بیتخت و تاج اتریش (لقب داشت .میهنپرستان به مقصود رسیدند و مترنیخ ،مقتدرترین مردان اتریش قرن نوزدهم به انگلستان پناهنده گردید.

15 مارچ سال 1870

"كریستیان دهم "پادشاه دانمارك در" كپنهاك "قدم به عرصه وجود گذاشت .وی فرزند فردریك هشتم بود و بعد از رسیدن به حد رشد ،جزص افسران نیروی دریایی به خدمت پرداخت و تا قبل از سلطنت ،به این كار مشغول بود .كریستیان دهم ،روز 4 دسامبر 1912 میلادی در 42 سالگی به سلطنت رسید و زندگی و سلطنت وی روز 20 آوریل 1947 میلادی به پایان رسید .به روز 4 دسامبر 1912 مراجعه شود

15 مارچ سال 1922

"فوئاد اول "به عنوان اولین پادشاه رسمی كشور مصر به تخت سلطنت نشست و به این ترتیب ،دوران پادشاهی در آن كشور آغاز گردید .در 21 فوریه همین سال ،انگلیسیها كه تا آن زمان امور داخلی و خارجی مصر را اداره میكردند ،به شرط این كه مصریها ارتباط دفاعی انگلستان و سودان را تاصمین كنند ،به آن كشور استقلال دادند .فوئاد اول در سال 1936 میلادی مرد .به روز 21 فوریه 1922 مراجعه شود

تبلیغات اینترنتی
 


امروز:   عکس روز  |  استخاره با قرآن  |  روزنامه ها  |  سرمایه  |  آب و هوا  |  اخبار

   
ماه: روز:
 

© 2007 - 2021 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی