برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

ماه: روز:
نتایج جستجو: 1 تا 5 از 5 نتیجه یافته شده در جستجوی 17مارچ

17 مارچ سال 1753

"لابوردونه "سردار و دریانورد معروف فرانسوی ،پس از 54 سال زندگی بدرود حیات گفت ،نام اصلی او" برتراند فرانسوا - ماهه دولابوردونه "بود .این سردار ،روز 4 مه سال 1699 در" سن مالو "متولد شده بود .در جریان مبارزات استعماری انگلستان و فرانسه در هندوستان وی خدماتی برجسته به سیاست فرانسه كرد و بارها سپاهیان انگلیسی را شكست داد .به روز 4 مه 1699 مراجعه شود

17 مارچ سال 1828

"هیپولیت - تن "فیلسوف بزرگ و مورخ و منقد معروف فرانسه در قرن نوزدهم میلادی ،در" ووزیر "قدم به عرصه وجود گذاشت .وی بعد از اتمام تحصیلات خود در مدارس مختلف ،به تدریس و تعلیم مشغول شد" .تاریخ ادبیات انگلستان "از بهترین نوشتههای اوست .بعدها به عضویت آكادمی فرانسه مفتخر شد و روز 21 سپتامبر 1893 میلادی بدرود حیات گفت .به روز 21 سپتامبر 1893 مراجعه شود

17 مارچ سال 1947

"سر فردریك هاپكینس "یكی از اطبای برجسته بریتانیای كبیر بعد از 86 سال زندگی در" كمبریج "بدرود حیات گفت .سرفردریك هاپكینس به سال 1861 میلادی در لندن متولد شده بود .بعد از اتمام تحصیلات ،در رشته زیستشناسی به تحقیقات علمی دامنهداری كه تا آخر عمرش ادامه داشت دست زد وی یكی از كاشفین" ویتامین "محسوب میشود .به روز 3 مه 1861 مراجعه شود

17 مارچ سال 1957

مادام كوری" ایرن كوری "خانم دانشمند و شیمیدان نامدار فرانسه در قرن بیستم میلادی پس از 60 سال زندگی درود حیات گفت .ایرن كوری كه دختر معروف بود ،روز 12 سپتامبر 1897 میلادی در پاریس متولد شده بود .وی نیز مانند شوهرش ژولیو كوری مدتها شاگرد مادام كوری و" پل لانژون "بود .تهیه اجسام رادیوآكتیو مصنوعی ،در پرتو همت ایرن و ژولیو كوری بود.

17 مارچ سال 410

غارت تاریخی و پر تلفات" رم "پایتخت سابق امپراتوری روم كه هنوز اهمیت و اعتبار خود را در دنیای قرن پنجم میلادی از دست نداده بود ،توسط افراد نیمه وحشی و غارتگر" ویزیگوت "اتفاق افتاد .این غارت به فرمان" آلاریك "فرمانده ویزیگوتها صورت گرفت و در جریان آن علاوه بر یك سوم سكنه رم كه كشته شدند ،عده زیادی از زنان و دختران رومی نیز اسیر" ویزیگوت"ها شدند.

تبلیغات اینترنتی
 


امروز:   عکس روز  |  روزنامه ها  |  استخاره با قرآن  |  سرمایه  |  آب و هوا  |  اخبار

   
ماه: روز:
 

© 2007 - 2020 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی