برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

ماه: روز:
نتایج جستجو: 1 تا 10 از 10 نتیجه یافته شده در جستجوی 19مارچ

19 مارچ سال 42 قبل از میلاد

جنگ تاریخی میان" مارك آنتوان "سردار معروف رومی و دو تن دیگر ،از سران توطئه قتل ژول سزار ،امپراتور روم كه به جنگ" انتقام "معروف است ،با پیروزی مارك آنتوان پایان یافت .مارك آنتوان سردار بزرگ روم ،كه همه او را جانشین ژول سزار و امپراتور آینده روم ،میدانستند پس از پیروزی بر" كاسیوس و بروتوس "سبب شد كه هر دوی آنها خودكشی كردند.

19 مارچ سال 1683

جنگهای 23 ساله فردریك گیوم معروف به" منتخب كبیر "اولین پادشاه پروس كه خود نیز موجد و موئسس آن كشور بود ،با اقوام و طوایف و دستههای مختلفی كه قلمرو حكومت او بودند پایان یافت .این جنگها كه از روز 25 اكتبر 1660 میلادی آغاز شده بود ،برای ایجاد اتحاد میان مردم پروس صورت گرفت و سرانجام با پیروزی" فردریك گیوم "پایان یافت .به روز 25 اكتبر 1660 مراجعه شود

19 مارچ سال 1702

"گیوم دورانژ - گیوم دوناسو - گیوم سوم "پادشاه انگلستان و شاهزاده فرمانروای هلندی ،پس از 52 سال زندگی و سیزده سال سلطنت بر انگلستان و اسكاتلند ،بدرود حیات گفت .این پادشاه نامدار قرن هفدم ،روز 15 اوت 1650 میلادی در ناحیه" های "متولد شده و در سال 1689 میلادی هنگامی كه 39 سال داشت به سلطنت انگلستان رسیده بود .به روز 15 اوت 1650 مراجعه شود

19 مارچ سال 1716

"فالكونه "یكی از مجسمهسازان معروف و حجاران و پیكرتراشان بزرگ فرانسه در قرن هجدهم میلادی ،در خانوادهای فقیر و تنگدست از مردم پاریس قدم به عرصه وجود گذاشت .او ،با پیكال ،مجسمهساز دیگر آن عصر ،همزمان بود .از بهترین آثار" فالكونه "مجسمه بزرگ پطر كبیر سوار بر اسب در سن پطرزبورگ است .وی روز 24 اوت 1791 میلادی وفات یافت .به روز 24 اوت 1791 مراجعه شود

19 مارچ سال 1721

"مالزرب "سیاستمدار معروف فرانسوی در دوران انقلاب كبیر فرانسه ،در پاریس ،قدم به عرصه وجود گذاشت .وی خانوادهای اعیانی داشت و چون اجداد او درباری بودند ،خود او نیز در دوران لویی پانزدهم به وزارت رسید .در جریان محاكمه لویی شانزدهم ،مالزرب یك از وكلای مدافع او بود و به این جرم ،از طرف انقلابیون مورد تعقیب قرار گرفت و روز 22 ژوییه 1794 میلادی با گیوتین اعدام شد.

19 مارچ سال 1747

گوتفرید - اوگوست - بورگر" بورگر "شاعر و ادیب بزرگ آلمانی در قرن هجدهم میلادی ،در" مولمرسدند "قدم به عرصه وجود گذاشت .نام اصلی او بود .از جوانی با ناكامی و شكستهای متعدد روبرو شد و این ناكامیها ،تا زمان مرگ از او دست بر نداشت و بعدها این ناكامیها ،به صورت اشعاری زیبا و نغز در تاریخ ادبیات آلمان باقی ماند .مرگ او روز 5 اكتبر 1794 اتفاق افتاد .به روز 5 اكتبر 1794 مراجعه شود

19 مارچ سال 1815

دوره اول سلطنت" لویی هجدهم "اولین پادشاه فرانسه پس از ناپلئون بناپارت ،با فرار ناپلئون از جزیره الب به پایان رسید و او ،كه با كمك انگلیسیها به سلطنت رسیده بود ،به خارج كشور گریخت .لویی هجدهم كه قبل از سلطنت" كنت دوپرووانس "نام داشت ،برادر لویی 16 بود و بعد از استعفای اول ناپلئون از سلطنت و تبعید او به جزیره الب از روز 6 آوریل 1814 پادشاه شده بود .به روز 8 ژوییه 1815 مراجعه شود

19 مارچ سال 1823

"ا.ن.استرونسكی "برجستهترین درامنویس روسیه ،در خانوادهای فقیر و پر اولاد قدم به جهان گذاشت .پدرش به او علاقهای خاص داشت و بر اساس این محبت ،وی موفق به تحصیلات عالی شد و بعد از تحصیلات به نویسندگی پرداخت و كتب زیادی نوشت كه از مهمترین آنها" تقویم كهنه "را باید نام برد" .استرونسكی "بعد از 63 سال زندگی روز 14 ژوئن 1886 میلادی مرد .به روز 14 ژوئن 1886 مراجعه شود

19 مارچ سال 1900

پل لانژون پروفسور" ژولیوكوری "یكی از نوابغ دنیای معاصر در پاریس متولد شد .بعد از اتمام تحصیلات متوسطه وارد دانشگاه شد و مدتی شاگرد بود .پس از تحصیلات دستیار" مادام كوری "دانشمند بزرگ شد و با دختر او به نام" ایرن كوری "ازدواج كرد و به كمك او" فوسفور رادیوآكتیو "را كشف كردند و در 1935 جایزه نوبل را گرفتند .ژولیوكوری روز 14 اوت 1958 مرد .به روز 12 سپتامبر 1897 مراجعه شود

19 مارچ سال 1964

"گئوركی گئوركیدژ "سیاستمدار معروف كشور رومانی بعد از جنگ بینالملل دوم ،بر اثر ابتدای به بیماری" ذاتالریه "بعد از 24 سال زندگی بدرود حیات گفت .گئوركی گئوركیدژ ،به سال 1900 میلادی در" بوروسكو "متولد شده بود و بعدها به رهبری حزب كمونیست رومانی انتخاب شد و سپس به ریاست جمهوری آن كشور رسید و در این روز در بخارست پایتخت رومانی مرد .به روز 13 فوریه 1900 مراجعه شود

تبلیغات اینترنتی
 


امروز:   استخاره با قرآن  |  عکس روز  |  روزنامه ها  |  سرمایه  |  آب و هوا  |  اخبار

   
ماه: روز:
 

© 2007 - 2019 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی