برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

ماه: روز:
نتایج جستجو: 1 تا 8 از 8 نتیجه یافته شده در جستجوی 2مارچ

2 مارچ سال 1406

"كلوس اسلوتر "مجسمهساز شهیر فرانسوی پس از 59 سال زندگی در شهر" دیژون "بدورد حیات گفت" .كلوس - اسلوتر "كه از او به عنوان درخشانترین چهره هنری فرانسه در قرن چهاردهم میلادی یاد میكنند ،روز 16 ژوئن 1347 میلادی در شهر" دیژون "واقع در ایالت" بورگونی "متولد شده بود .مجسمه" چاه موسی "شاهكار این مجسمهساز فرانسوی است .به روز 16 ژوئن 1347 مراجعه شود

2 مارچ سال 1525

"بوداپست "پایتخت زیبا و تاریخی هنگری" مجارستان امروزی "در جریان جنگهای سلطان سلیمانخان قانونی امپراتور معروف عثمانی ،به تصرف عثمانیها درآمد .امپراتور عثمانی روز 26 مارس همان سال با 200 هزار سپاه به هنگری حمله كرده و در جنگ" موهاك "كه روز 28 فوریه همان سال درگرفت" لوئی ژاژلون "پادشاه جوان هنگری را شكست داده و كشته بود .به روز 26 و 28 فوریه 1525 مراجعه شود

2 مارچ سال 1759

"ویلیام پیت دوم "یكی از برجستهترین و نامدارترین نخستوزیران انگلستان در قرن هجدم میلادی ،در" های "متولد شد .پدرش ویلیام پیت اول بود ولی نوابغ و هوش او از پدرش زیادتر بود .وی در 21 سالگی به نمایندگی پارلمان رسید و در 24 سالگی صدراعظم انگلیس شد و 20 سال تمام زمامدار واقعی انگلستان محسوب میشود" .پیت "روز 13 ژانویه 1806 میلادی مرد .او در دوران سلطنت" جرج سوم "در انگلستان ،نخست وزیر بود .به روز 13 ژانویه 1806 مراجعه شود

2 مارچ سال 1806

"ژان باپتیست گروز "از نقاشان برجسته و هنرمندان معروف فرانسه در قرن هجدم میلادی ،بعد از 81 سال زندگی چشم از جهان فرو بست .گروز كه در هنر ،تابع نقاش دیگری به نام" ژان باپتیست شاردن "بود ،روز 9 مه 1725 میلادی در" تورنو "از ایالت" بورگونی "متولد شده بود) .زن شیرفروش - كوزه شكسته و عروسی روستاییان (از آثار مهم او هستند .به روز 9 مه 1725 مراجعه شود

2 مارچ سال 1817

مارشال" آندره ماسنا "بعد از 61 سال زندگی ،چشم از جهان فرو بست .او كه روز 6 دسامبر 1756 در" نیس "فرانسه متولد شده بود ،بعد از تحصیلات مقدماتی به مدرسه نظام رفت و با رتبه عالی فارغالتحصیل شد .در دوران انقلاب ،وی به درجه مارشالی رسیده و بعدها در زمان ناپلئون بناپارت" دوك دوریولی "و" پرنس اسلینگ "نیز عنوان یافت .به روز 6 دسامبر 1756 مراجعه شود

2 مارچ سال 1896

خاصیت تشعشع رادیوآكتیویته توسط فیزیسین معروف" هانری بكرل "كشف شد .تحقیقات بكرل برای كشف این مسئله از 20 ژانویه همان سال آغاز شده بود .وی بعد از مشاهده تصویر كه" رونتگن "به كمك اشعه ایكس برداشته بود در فكر كشف موادی افتاد كه تحت تاصثیر نور ساده ،اشعه ایكس صادر كنند .وی بعدها این خاصیت را در اورانیوم مشاهده كرد .به روز 15 دسامبر 1852 مراجعه شود

2 مارچ سال 1920

"دیوید .هربرت .لارنس "كه در ادبیات قرن بیستم بیشتر از او به عنوان" دی .اچ .لارنس "یاد میشود ،بعد از 45 سال زندگی بدرود حیات گفت .این مرد روز 11 سپتامبر 1885 میلادی در" ایستوود "قدم به عرصه وجود گذاشته بود خانواده او فقیر بودند و خود او نیز تا آخر عمر در فقر به سر برد .از مهمترین آثار او" اژدهایپردار - و پرندگان "را باید نام برد .به روز 11 سپتامبر 1885 مراجعه شود

2 مارچ سال 1956

"مراكش "یكی از معتبرترین و قدیمیترین ممالك آفریقایی به استقلال نائل آمد .این كشور كه در شمال آفریقا قرار دارد ،نزدیكترین كشور آفریقایی به قاره اروپاست .مراكش 447000 كیلومتر مربع مساحت و در حدود 14 میلیون نفر جمعیت دارد .پایتخت نیمه اروپایی مراكش شهر" رباط "در شمال آن كشور است .رژیم مراكش سلطنتی است و پادشاه آن" حسن دوم "نام دارد.

تبلیغات اینترنتی
 


امروز:   عکس روز  |  استخاره با قرآن  |  روزنامه ها  |  آب و هوا  |  سرمایه  |  اخبار

   
ماه: روز:
 

© 2007 - 2019 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی