برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

ماه: روز:
نتایج جستجو: 1 تا 8 از 8 نتیجه یافته شده در جستجوی 22مارچ

22 مارچ سال 1187

"آندره دوم "پادشاه معروف قرن دوازدهم و سیزدهم میلادی هنگری" ،مجارستان امروزی "در" كراسنو "قدم به عرصه وجود گذاشت .در زمان سلطنت او بود كه مشروطیت به ملت مجار اعطاص شد و این مشروطیت ،به موجب فرمان" قانون زرین "نصیب ملت گردید .آندره دوم كه به سبب همین مشروطیت محبوب ملت شده بود .روز 20 مه 1240 میلادی مرد .به روز 15 مه 1222 مراجعه شود

22 مارچ سال 1594

پاریس به تصرف نیروهای هانری چهارم پادشاه فرانسه درآمد و به این ترتیب محاصرهای كه از روز 28 ژوییه 1589 میلادی توسط هانری سوم و هانری چهارم مشتركاش آغاز شده بود ،پایان یافت .در جریان این محاصره ،چند جنگ منجمله جنگ" آرك "میان پاریسیها و هانری چهارم درگرفت و سرانجام نیز به سبب خیانت حاكم پاریس ،پایتخت فرانسه در این روز تصرف شد .به روز 28 ژوییه 1589 مراجعه شود

22 مارچ سال 1626

"سالومون دوبروس "معمار مشهور فرانسه در قرون شانزدهم و هفدهم میلادی پس از 56 سال زندگی بدرود حیات گفت .این آرشتیكت برجسته فرانسوی روز 7 ژوییه 1570 میلادی در" ورنوی "نزدیك رود" اواز "متولد شد و او در ساختن قصور مجلل استاد بود .قصر لوكزامبورگ كه به دستور" ماری دومدیسی "ملكه فرانسه ساخته شد ،از آثار اوست به روز 7 ژوییه 1570 مراجعه شود

22 مارچ سال 1687

"ژان باپتیست لولی "آهنگساز معروف ایتالیایی كه اكثر عمر هنری خود را در فرانسه سپری كرد ،بعد از 55 سال زندگی مرد .وی روز 28 نوامبر 1632 میلادی متولد شد ولی از 14 سالگی مقیم فرانسه شد و در دربار لوئی چهاردهم اعتبار فراوان یافت .از مهمترین آثار" لولی "میتوان" كادموس و هرمیون "را كه اولین اپرای تراژدی فرانسه است و نیز" پسیشه پرزریبن و خدای عشق "را نام برد.

22 مارچ سال 1799

شكست سخت" استوكاك "در جنگی به همین نام در جنگهای دوم ایتالیا ،میان نیروهای فرانسوی و سپاهیان متحده اروپایی كه علیه فرانسه متحده شده بودند ،نصیب فرانسویان شد و قهرمان پیروز این جنگها" ،آرشیدوك شارل "سردار معروف اتریشی بود .در این سلسله جنگها ،دول متحده اروپایی 350 هزار سرباز داشتند در حالی كه فرانسویان بیش از 350 هزار سپاه برای جلوگیری از آنان نداشتند.

22 مارچ سال 1888

اتحادیه بینالمللی" فوتبال "بوجود آمد و هدف از ایجاد این اتحادیه ،نظارت بر مسابقههای فوتبالی بود كه بین ملل مختلف انجام میشد .تا قبل از تاصسیس این اتحادیه ،مسابقات فوتبال تنها میان ممالك بریتانیایی انجام میشد اما از سال 1900 میلادی ،مسابقات رسمی میان ممالك بریتانیایی و ممالك خارجی انجام شد كه اولین مسابقه رسمی روز 21 دسامبر 1901 میلادی بین انگلیس و آلمان انجام شد.

22 مارچ سال 1926

"كلود - مونه "نقاش معروف سبك امپرسیونیسم فرانسه بعد از یك عمر طولانی 86 ساله ،در اوج افتخار و شهرت و ثروت بدرود حیات گفت .كلود كلودمونه مونه روز چهاردهم نوامبر 1840 میلادی در پاریس متولد شده بود .وی در تجسم مناظر طبیعی ،استادی بینظیر بود .از مهمترین آثار میتوان" دختران در باغ "را نام برد .به روز 14 نوامبر 1840 مراجعه شود

22 مارچ سال 1945

"جامعه عرب "به ابتكار دولت مصر تاصسیس شد .تاصسیس جامعه عرب یا" جامعه دول عربی "كه فكر آن از ملك فاروق پادشاه مصر بود ،در كنفرانس معروف اسكندریه كه از روز 25 ماه سپتامبر 1944 شروع به كار كرد ،مورد تصویب ممالك عربی عضو آن كنفرانس واقع شده بود .دول موئسس جامعه عرب" مصر - اردن هاشمی - سوریه - عراق - لبنان - عربستان سعودی و یمن "بودند.

تبلیغات اینترنتی
 


امروز:   عکس روز  |  استخاره با قرآن  |  سرمایه  |  روزنامه ها  |  آب و هوا  |  اخبار

   
ماه: روز:
 

© 2007 - 2021 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی