برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

ماه: روز:
نتایج جستجو: 1 تا 6 از 6 نتیجه یافته شده در جستجوی 24مارچ

24 مارچ سال 1311

"خواجه امیرخسرو دهلوی "شاعر و سخنسرای بزرگ ایرانی كه مقیم هند بود در شهر زیبای" پیتالی "در هند ،قدم به عرصه گذاشت .از دوران جوانی به شاعری مشغول شد و خیلی زود به سبب ذوق سلیم و طبع حساسی كه داشت ،شهرت یافت و جزص سرشناسان و ادبا درآمد .خواجه امیرخسرو دهلوی كه بزرگترین شاعر پارسیگوی هندوستان است ،پس از 54 سال زندگی به سال 1365 میلادی مرد.

24 مارچ سال 1603

"الیزابت اول "ملكه مقتدر انگلستان در قرن شانزدهم میلادی ،بعد از 70 سال زندگی 45 سال سلطنت بدرود حیات گفت .این ملكه تاریخی ،روز 7 سپتامر 1533 میلادی در قصر" گرینویچ "متولد شده و در سال 1558 میلادی بعد از مرگ خواهرش" ماری تودور "به سلطنت رسید .دوران سلطنت او را به لحاظ ترقیاتی كه در شئون مختلفه زندگی انگلیسی بوجود آمد ،دوران طلائی نامیدهاند.

24 مارچ سال 1794

شورش مسلحانه میهنپرستان و استقلالطلبان لهستانی در" كراكوی "آغاز شد و به این ترتیب ،جنگ لهستانیها و روسها آغاز شد .رهبر شورش" كوشچوشكو "نام داشت كه از نجبای لهستان بود .در این شورش ،همه طبقات لهستانی شركت داشتند و نجبا و دهقانان همه كنار هم شمشیر میزدند .این شورش پس از قتل دوازده هزار نفر از شورشیان روز 4 نوامبر 1794 پایان یافت .به روز 10 اكتبر 1794 مراجعه شود

24 مارچ سال 1820

"فردریك انگلیس "فیلسوف و شخصیت برجسته اقتصادی قرن نوزدهم میلادی در" بارمن "قدم به عرصه وجود گذاشت .این دانشمند آلمانی كه تفكرات و آثار او سبب تقسیم جهان بدو قطب كاپیتالیزم و سوسیالیزم شده است ،از دوستان" ،كارل ماركس "بود .فردریك انگلیس دانشمند و سیاستمدار آلمانی ،روز 5 اوت 1895 میلادی مرد .به روز 5 اوت 1895 مراجعه شود

24 مارچ سال 1882

"باسیل دوكخ "یكی از موذیترین و خطرناكترین دشمنان بشریت از ابتدای تاریخ بشر الی حال ،توسط یك دانشمند بزرگ و محقق دانشمند آلمانی كشف شد .این دانشمند معروف" رابرت كخ "یكی از اطبای بزرگ آلمان بود كه بیش از ده سال برای كشف علل ابتلای سل مطالعه و تحقیقات كرده بود .باسیل دوكخ یا عامل بیماری سل ،به نام كاشف آن خوانده شد.

24 مارچ سال 1899

سرزمین" لائوس "رسماش جزص اتحاد هندوچین فرانسه درآمد و به این ترتیب كشوری كه 229620 كیلومتر مربع مساحت و در حدود 13 میلیون نفر جمعیت داشت ،ضمیمه امپراتوری مستعمراتی فرانسه گردید .لائوس ،بعد از جنگهای فراوانی كه فرانسه به خاطر تسخیر آن انجام داد ،در 20 ژانویه 1893 میلادی تحتالحمایه فرانسه شد و روز 19 ژوییه 1949 میلادی به استقلال رسید.

تبلیغات اینترنتی
 


امروز:   استخاره با قرآن  |  عکس روز  |  سرمایه  |  آب و هوا  |  روزنامه ها  |  اخبار

   
ماه: روز:
 

© 2007 - 2021 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی