برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

ماه: روز:
نتایج جستجو: 1 تا 10 از 11 نتیجه یافته شده در جستجوی 25مارچ

25 مارچ سال 1455

"گیبرتی "هنرمند معروف ایتالیایی پس از 77 سال زندگی بدرود حیات گفت .این مرد كه در دقت و ظرافت هنری شهرت فراوان دارد ،روز 11 دسامبر 1378 میلادی در" فلورانس "مهد هنر و ادبیات ایتالیا متولد شده بود .از آثار برجسته او در مفرغی برای محل غسل تعمید كلیسای فلورانس است كه برای ساختن آنها 28 سال وقت صرف كرده بود .به روز 11 دسامبر 1378 مراجعه شود

25 مارچ سال 1589

با مرگ" هنری سوم "آخرین پادشاه از سلسله سلطنتی معروف به" والوا "دوران سلطنت افراد این خاندان در فرانسه به پایان رسید .فیلیپ ششم این سلسله معروف ،به سال 1328 میلادی توسط" فیلیپ والسوا ،"بعد از انقراض سلسله" كاپسین "تاصسیس شد و خود فیلیپ به نام تاجگذاری كرد .زمامداری سلاطین این سلسله مدت 261 سال طول كشید.

25 مارچ سال 1589

"هانری سوم "آخرین پادشاه سلسله سلطنتی" والوا "در فرانسه ،بعد از 38 سال زندگی و 15 سال سلطنت بدرود حیات گفت .این پادشاه كه پسر هانری دوم و برادر شارل نهم بود روز 20 آوریل 1551 میلادی در" فونتنبلو "متولد شده و روز 26 اوت 1574 میلادی بعد از مرگ برادرش شارل نهم ،در 23 سالگی به سلطنت رسید .به روز 26 اوت 1574 و 20 آوریل 1551 مراجعه شود

25 مارچ سال 1670

معاهده تاریخی" دوور "در بندری به همین نام در جنوب انگلستان ،میان آن كشور و فرانسه به امضاص رسید و مبتكر این معاهده ،شارل دوم پادشاه معروف انگلستان در قرن هفدهم بود كه قصد داشت در مقابل وعده اتحادی كه به فرانسه میداد ،مبالغی از آن كشور وام بگیرد .به موجب معاهده دوور شارل دوم تعهد میكرد علاوه بر اتحاد با فرانسه علیه هلند ،به مذهب كاتولیك نیز ایمان بیاورد.

25 مارچ سال 1793

كودتای مارشال" دوموریه "سردار نامی فرانسه در دوران انقلاب كبیر فرانسه علیه انقلابیون اتفاق افتاد .دوموریه كه خود از سرداران سپاه انقلابی بود ،بعد از آن كه به موجب تصمیمات مجلس كنوانسیون" لویی شانزدهم "اعدام شد ،در صدد برآمد زمام امور را بدست بگیرد و عازم تسخیر پاریس شد ولی قبل از آنكه به پاریس برسد افراد تحت سرپرستی او علیه او شوریدند و كودتای او بیفرجام ماند.

25 مارچ سال 1807

"یوسف گاریبالدی "یا" جیوزییپ گاریبالدی "میهنپرست و سردار معروف ایتالیا در ماجراهای ایجاد اتحاد ایتالیا در قرن نوزدهم میلادی ،در شهر" نیس "قدم به عرصه وجود نهاد .در دوران جوانی ،در تلاش معاش به مشاغل مختلفه روی آورد و سرانجام به سپاهیگری پرداخت و خدمات زیاد در راه ایجاد اتحاد ایتالیا نمود .وی روز 16 سپتامبر 1882 میلادی مرد .به روز 16 سپتامبر 1882 مراجعه شود

25 مارچ سال 1867

"آرتورو توسكانینی "موسیقیدان بزرگ و رهبر معروف اركستر ایتالیایی ،در شهر" پارما "قدم به عرصه وجود گذاشت .دوران تحصیلی را در هنرستان موسیقی پادشاهی تمام كرد و در رشته ویولونسل فارغالتحصیل شد .هنر وی از سال 1890 میلادی با رهبری اركستر آغاز شد و به زودی در شمار سرشناسان دنیای موسیقی درآمد .وی روز 16 ژانویه سال 1957 میلادی مرد به روز 16 ژانویه 1957 مراجعه شود به روز 16 ژانویه 1957 مراجعه شود

25 مارچ سال 1895

"ژاك اودیبرتی "شاعر و درامنویس برجسته فرانسوی ،در شهر" آنتب "قدم به عرصه وجود گذاشت .دوران زندگی او در دو مرحله خلاصه میشود ،تحصیل و تحریر زیرا وی ،حتی در آخرین روزهای حیات نیز به نوشتسن مشغول بود .اودیبرتی كار ادبی خود را با روزنامهنگاری آغاز كرد و سپس به شعر روی آورد .وی به سال 1952 میلادی در 57 سالگی مرد .به روز 9 سپتامبر 1952 مراجعه شود

25 مارچ سال 1918

كشور جزیرهای" ایسلند "بعد از به استقلال داخلی نائل آمد و پادشاه دانمارك قبول كرد كه به عنوان یك كشور بیطرف اداره امور ایسلند را تا زمانی كه شایستگی استقلال كامل داشته باشد ،به عهده بگیرد .ایسلند یك سال قبل از پایان جنگ بینالملل دوم ،روز 17 ژوئن 1944 كاملاش مستقل شد به روز 7 ژوئن 1944 و 23 سپتامبر 1380 مراجعه شود

25 مارچ سال 1946

"پل - لانژون "یكی از برجستهترین فیزیسینها و دانشمندان ریاضی فرانسه در قرون نوزدهم و بیستم میلادی ،بعد از 74 سال زندگی بدرود حیات گفت" .پل - لانژون "روز 8 مارس 1872 میلادی در" پاریس "در خانوادهای ثروتمند متولد شده بود .وی درباره) یونها - مغناطیس - صوت و نسبیت (تحقیقات بسیاری به عمل آورده است .به روز 8 مارس 1872 مراجعه شود

تبلیغات اینترنتی
 

1 2 بعدی

امروز:   عکس روز  |  استخاره با قرآن  |  سرمایه  |  روزنامه ها  |  آب و هوا  |  اخبار

   
ماه: روز:
 

© 2007 - 2022 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی